Tag:

Ogrevanje z zemeljskim plinom

  • Zemeljski plin je danes zagotovo energent prehoda v popolnoma obnovljivo prihodnost. Pridobiva se iz podzemnih nahajališč in se ga po plinovodnih omrežjih distribuira do uporabnika. Je gorivo, ki je fosilnega izvora in produkt razkroja organskih snovi. Zemeljski plin sestavljajo različni plini. V tej zmesi je največ metana, katerega je kar do 99 %, prisotni plini pa so še propan, etan, …