Cene elektrike bodo regulirane vsaj do konca leta 2023. Cena bo tako nižja, kot bi bila brez regulacije, namen odločitve vlade pa je vsaj do konca leta pomagati prebivalstvu premagovati energetsko krizo in visoke položnice za elektriko zaradi visokih cen energentov na trgih. Z marcem 2024 prihaja do velikih sprememb glede obračunavanja električne energije. Nov sistem obračunavanja predstavljamo v nadaljevanju.

Ko pogledamo za nazaj, je bilo leto 2022 za porabnike elektrike kaotično. Zaradi špekulativnih nakupov surovin na borzah ter korona krize, so cene energentov pričele občutno rasti. Cena elektrike se je na veleprodajnih trgih že v letu 2021 povišala za 175 %. Med slovenskimi dobavitelji je elektriko prvi podražil Petrol. V lanskem letu pa je stanje dodatno poslabšala še agresija Rusije na Ukrajino in s tem otežena dobava plina v Evropo.

 

cena elektrike poloznica euro

Regulirane cene elektrike

Vlada je tako z Uredbo o določitvi cen električne energije s 1.9.2022 omejila cene elektrike za obdobje enega leta. Prav tako je ohranila že do tedaj nižje trošarine na energente, stopnjo DDV znižala iz prejšnjih 22 % na 9,5 % ter znižala prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE). Od junija 2023 je davek na dodano vrednost ponovno 22 %.

Večina dobaviteljev električne energije je tako lansko jesen cene elektrike poenotila na najvišjo dovoljeno vrednost, ki jo je z regulacijo dovolila vlada. Izjema je bil Gen-I, kjer so nekaj mesecev še vztrajali z nižjimi cenami, vendar so tudi pri Gen-I v začetku leta 2023 cene uskladili.  Regulirane cene elektrike, ki bi sicer veljale do 31.8.2023, je vlada 13. aprila 2023 podaljšala za dodatne štiri mesece, te sedaj veljajo do konca leta 2023.

 

Cene električne energije do konca leta 2023 enake pri vseh dobaviteljih

Cena elektrike za gospodinjstva so trenutno pri vseh ponudnikih enake. Le pri Energetiki Ljubljana smo zasledili nekoliko nižjo ceno nizke tarife elektrike (0,07742 eur/kWh).

Omejene cene elektrike do 31.12.2023 (vrednosti brez DDV):

  • enotna tarifa: 0,09800 eur/kWh,
  • visoka tarifa: 0,11800 eur/kWh,
  • nizka tarifa: 0,08200 eur/kWh.

Cenik - cena elektrike pri različnih ponudnikih

Ponudnik:   Enotna tarifa   Nizka tarifa   Visoka tarifa
Gen-I* 0,09800 0,08200 0,11800
Petrol 0,09800 0,08200 0,11800
Energija Plus 0,09800 0,08200 0,11800
Sonce energija 0,09800 0,08200 0,11800
ECE 0,09800 0,08200 0,11800
Energetika Ljubljana 0,09800 0,07742 0,11800
E3 0,09800 0,08200 0,11800

Opomba: Cene elektrike smo pri nekaterih ponudnikih preverjali v juliju 2023, veljajo za gospodinjstva, in ne vključujejo DDV, ki je po novem spet 22 % ter ostalih dajatev. Vir: ZPS in spletne strani dobaviteljev.


Povprečno gospodinjstvo porabi okrog 5.000 kWh električne energije letno (brez ogrevanja), kar po regulirani ceni električne energije 0,17 EUR/kWh skupaj z dajatvami, znese okrog 850 EUR/letno.


Marca 2024 prihajajo nove tarife ali časovni bloki

Z marcem 2024 se poslavlja sistem obračunavanja električne energije po shemi treh dosedanjih tarif. Država bo enotno, visoko in nizko tarifo zamenjala z nekoliko bolj zapletenim obračunavanjem po časovnih blokih, ki pa bi po besedah Agencije za energijo naj bilo pravičnejše do vseh uporabnikov in bo spodbujalo racionalno rabo električne energije.

Do sedaj so se lahko odjemalci električne energije odločali, ali želijo plačevati električno energijo po enotarifnem ali dvotarifnem sistemu. Enotna tarifa je pomenila enotno ceno elektrike, ne glede na čas odjema. Pri dvotarifnem merjenju pa so lahko odjemalci z nizko tarifo že do sedaj privarčevali s cenejšo elektriko čez noč, ob sobotah in nedeljah ter praznikih. Visoka tarifa je veljala med delovniki od 6. do 22 ure.

Po novi shemi, bo cena elektrike odvisna od meseca v letu, delovnega dneva ali dela prostega dne ter ure v dnevu. Nov sistem obračunavanja električne energije bo deloval na podlagi petih tarif ali časovnih blokov, ki pa bodo različni glede na visoko ali nizko sezono odjema. Visoka sezona bo trajala v času najdražje električne energije to je od novembra do konca februarja, medtem ko bo nizka sezona s cenejšo elektriko trajala od marca do novembra.

 

Kako bodo razvrščeni časovni bloki?

Za lažje razumevanje celotnega sistema obračunavanja, vam predstavljamo dva časovna bloka, najcenejšega (časovni blok 5) in najdražjega (časovni blok 1).

Najcenejša elektrika bo v časovnem bloku 5. Ta časovni blok bo trajal v nočnih urah v nižji sezoni od marca do novembra na dela prost dan, ko je potrošnja električne energije najnižja.

Najdražja elektrika bo v časovnem bloku 1. Najdražjo elektriko boste plačevali v višji sezoni, od novembra do konca februarja na delovni dan, od 7:00 do 14:00 ter od 16:00 do 20:00, ko sta potrošnja elektrike in s tem obremenitev omrežja najvišja.

Kljub temu, da trenutno še ne poznamo cen električne energije po novih časovnih blokih (te bodo s strani države predstavljene do konca leta), se napoveduje, da bodo razlike cen, glede na časovni blok odjema, velike. 

Če bomo želeli privarčevati z električno energijo, bo potrebna racionalna uporaba naprav. Še posebej tistih, ki trošijo več energije. Pranje, sušenje, likanje in podobna opravila bo smotrno prestaviti na čas, ko bo električna energija cenejša. 


V spodnji tabeli preverite pet predvidenih časovnih blokov, glede na sezono, dan in uro v dnevu:

 

cene elektrike casovni bloki

Časovni bloki, po katerih se bodo določale cene električne energije v prihodnje. Cena odjema elektrike bo odvisna od meseca v letu, dneva v tednu in ure. Predvidenih je pet časovnih blokov, na dan se bodo izmenjevali trije časovni bloki z različno ovrednoteno električno energijo.


Država bo podobno kot obračunavanje električne energije z novim sistemov petih časovnih blokov, z marcem 2024 uvedla tudi novo obračunavanje omrežnine. Več o tem, kako se bo po novem obračunavala omrežnina, ki sestavlja tretjino končnega zneska za elektriko, lahko preberete TUKAJ!


poskusno merjenje banner sonce energija


Kakšna bo cena elektrike prihodnje leto?

Direktor Elesa Aleksander Mervar napoveduje, da se nam brez podaljšanja vladne uredbe o regulaciji cen elektrike, v letu 2024 obeta občutna podražitev. Cene električne energije na trgih se po njegovem mnenju sicer umirjajo in bi se naj v naslednjem letu gibale okrog 155 do 160 evrov za megavatno uro. Pričakuje celo, da bi se lahko do leta 2026 celo stabilizirala okrog 115 eur za megavatno uro, vendar je to več kot podvojena cena glede na obdobje pred krizo, ko je bila cena okrog 50 evrov.

Prav tako bodo zaradi vedno večje obremenitve omrežja potrebne posodobitve distribucijskih omrežij, kar pa v prihodnje pomeni višje postavke za omrežnino na položnicah. Špekulira se, da bi lahko bili zneski na položnicah za elektriko v naslednjem letu višji od 25 do 60 odstotkov.

 

Cene elektrike v 2024 Aleksander Mervar Eles

Direktor Elesa Aleksander Mervar za naslednje leto napoveduje dvih zneskov na položnicah za elektriko

Kako bo z ogrevanjem na elektriko? Bo nov sistem obračunavanja elektrike vplival na ogrevanje s toplotnimi črpalkami?

Novejše toplotne črpalke sicer ne trošijo veliko energije, to še posebej velja za kvalitetnejše sisteme zrak-voda ter predvsem za geotermalne toplotne črpalke. Toplotne črpalke največ porabijo v nočnih urah, ko bo elektrika po novi shemi cenejša. Prav gotovo bo potrebno razmisliti o časovnih temperaturnih regulacijah ogrevanja in čez dan, ko nas ponavadi ni doma ter takrat zmanjšati temperaturo v stanovanju. Kako bo z ostalimi ogrevalnimi sistemi, predvsem z uporabo električnih radiatorjev in električnih centralnih peči, pa bo pokazal čas.

V naslednjih mesecih do konca leta 2023 naj bi plačniki električne energije poleg obstoječih računov za elektriko prejemali tudi informativne izračune po novi metodologiji, ter se tako pripravili na nov sistem obračunavanja elektrike.


Cena elektrike je samo en del zneska na položnici

Cena elektrike se oblikuje prosto na trgu in je samo en del cene končnega računa za elektriko. Pred regulacijo je ta predstavljala okrog 40 odstotka končnega zneska, ki ga plačamo odjemalci. Trenutno, v času regulacije, cena električne energije predstavlja 55 % zneska na računu. Preostale postavke so še omrežnina, prispevki ter DDV in trošarina.


cena elektrike razrez racuna

Račun za električno energijo je sestavljen iz cene električne energije, katero določa dobavitelj ter prispevkov, omrežnine, trošarine in DDV.

 

Kaj bi se zgodilo, če se na trgu v prihodnje cene obdržijo po trenutnih cenah na trgu, ki so petkrat višje, kot so bile lansko leto? Bi bile številke na položnicah tudi petkrat višje?

Nikakor ne, saj, kot smo že prej pojasnili, predstavlja cena elektrike v normalnih pogojih brez regulacij dobro tretjino končnega izračuna. Država ima možnost reguliranja višine trošarine, davka in prispevkov. Če bi te ostale na današnji ravni in če bi električno energijo v prihodnje na primer plačevali po ceni 0,34 EUR/kWh, bi bil končni znesek na položnicah za povprečno gospodinjstvo z letno porabo 5.000 kWh električne energije, skupaj z vsemi dajatvami okrog 2.100 EUR/letno. Končna cena kilovatne ure z vsemi dajatvami bi tako znašala preko 0,40 EUR.

 

Kakšne so cene elektrike z vsemi dajatvami po Evropi

Letna inflacija energije v EU je po ruski invaziji na Ukrajino dosegla rekordno raven. Letna stopnja inflacije energije je junija 2022 presegla 40 odstotkov, nato pa so cene začele postopoma padati. 

Vseeno se veliko gospodinjstev in podjetij še vedno spopada z visokimi stroški energije. Nekatere evropske vlade so namenile znatno podporo gospodinjstvom in podjetjem, da bi ublažile vpliv višjih računov za energijo sredi splošne krize življenjskih stroškov.

V spodnji tabeli predstavljamo končne cene električne energije z vsemi dajatvami v nekaterih državah Evropske unije. Najdražjo električno energijo plačujejo Nemci (0,495 EUR/kWh), najnižjo pa Hrvati (0,144 EUR/kWh). V Sloveniji je trenutna cena elektrike za gospodinjstva skupaj z vsemi dajatvami 0,174 EUR/kWh.

 

primerjava cen elektrike v evropi

Kako regulirane cene elektrike vplivajo na ogrevanje?

Gospodinjstva, ki se ogrevajo na elektriko, je dvig cen elektrike še posebej prizadel. Najbolj so v skrbeh tisti, ki ogrevajo z električnimi radiatorji, električnimi pečmi ali IR paneli. Nekoliko manj so prizadeti uporabniki toplotnih črpalk, ki ogrevajo z učinkovitejšimi toplotnimi črpalkami (COP nad 3,5).

Poglejmo informativni izračun gospodinjstva, kjer toplotna črpalka ogreva 150 m2 velik objekt in sanitarno vodo. Takšno gospodinjstvo, poleg predvidenih 5.000 kWh porabe elektrike, porabi dodatno še nekje 3.000 kWh elektrike za ogrevanje prostorov, skupno torej nekje 8.000 kWh letno.

Po povprečnih cenah na trgu, ki so veljale v prvi polovici leta (0,175 EUR/kWh), je bil letni strošek električne energije skupaj z vsemi dajatvami 1.400 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje). Zaradi omejitev cen elektrike in znižanja stopnje DDV, bo strošek elektrike nekoliko nižji. Za porabljenih 8.000 kWh bo potrebno letno odšteti okrog 1.320 EUR (poraba gospodinjstva + ogrevanje).

 

pasica aplikacija

Kaj bi se zgodilo, če ne bi prišlo do regulacije cen elektrike in znižanja dajatev? Če bi se cena električne energije na primer drastično dvignila na 0,34 EUR/kWh, oz. 0,40 EUR/kWh skupaj z vsemi dajatvami, bi to pomenilo približno 3.200 EUR letnega stroška elektrike za gospodinjstvo in ogrevanje. Lahko si predstavljamo, kakšno finančno stisko bi to pomenilo za gospodinjstva, kjer ogrevajo z električnimi pečmi, električnimi radiatorji, letno porabijo tudi 15.000 kWh ali več in si ne morejo privoščiti zamenjave ogrevalnega sistema.

Cene elektrike se bodo prej ko slej stabilizirale, vendar bodo najbrž precej višje, kot so bile pred krizo. Kaos na trgu energentov se bo umiril. Vendar električna energija ne bo več tako poceni, kot je bila. Cene električne energije pod 50 evrov za megavatno uro so gotovo preteklost. Strokovnjaki napovedujejo, da se bodo cene elektrike v prihodnjih dveh letih stabilizirale približno pri 90 evrih za megavatno uro.

 

Cena elektrike 2022

Kaj lahko storijo gospodinjstva?

Z zamenjavo za najbolj ugodnega dobavitelja elektrike gospodinjstva ne bodo pridobila prav veliko, saj imajo najugodnejši ponudniki ugodne cene elektrike za svoje stare odjemalce, za nove pa veljajo višji ceniki. Nekateri dobavitelji so celo prenehali s prodajo električne energije in svoje stranke pozvali, da si najdejo druge dobavitelje, kar sta v letu 2022 storila Telekom in E.ON.

Ena od rešitev je varčevanje. Spoznanje, kako pomembna je učinkovita raba električne energije in ostalih energentov, je vedno bolj prisotno med porabniki. S smotrno porabo električne energije lahko veliko privarčujemo. Na primer, dvotarifno merjenje električne energije je eden od smotrnih ukrepov. Pri takšni odločitvi je potrebna doslednost pri uporabi gospodinjskih aparatov. Za delovanje večjih porabnikov, kot so pralni in sušilni stroj, pomivalni stroj in podobno, je potrebno izbrati večerni čas med 22. in 6 uro zjutraj. Tudi toplotne črpalke za ogrevanje porabijo največ elektrike v hladnejših nočnih urah.

Tudi z ogrevanjem privarčujemo. Če želeno temperaturo v prostoru znižamo iz 23 °C na še vedno udobnih 20 °C, lahko prihranimo tudi do 20 % energije.

Najugodnejša rešitev za gospodinjstva, kako postati neodvisen od vsakokratnih pretresov na energetskih trgih, je postavitev lastne sončne elektrarne. Pravilno dimenzionirana sončna elektrarna nam pridela dovolj električne energije, tako za potrebe za gospodinjstva kot za ogrevanje, če ogrevamo na elektriko, recimo s toplotno črpalko. Spodbude, ki jih namenja država s ciljem o zmanjšanju izpustov ter samooskrbi, so še vedno aktualne. V letošnjem letu je zaradi ogromnega povpraševanja po sončnih elektrarnah že spomladi zmanjkalo denarja za subvencije za sončne elektrarne. Konec leta se napoveduje nov razpis. Kakšni bodo pogoji in višina finančnih spodbud, se zaenkrat še ne ve. Še vedno pa se lahko zaprosi za kreditiranje sončne elektrarne s pomočjo Eko sklada.


Sončna elektrarna cenaJe naložba v sončno elektrarno brez subvencije upravičena?

Rentabilnost sončnih elektrarn kljub sedanjemu zaprtju subvencij ostaja visoka. Za primer; ob letni porabi gospodinjstva 12.000 kWh električne energije cena 11,2 kW sončne elektrarne znaša 14.000 € (z vključenim 9,5% DDV in brez dodeljene subvencije)Če upoštevamo dvig cen elektrike za gospodinjstva, ki skupaj z vsemi dajatvami znašajo že okrog 0,2 EUR/kWh bruto, plačilo stroška obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, se lahko odplačilna doba sončne elektrarne predvidi v 6 do 7 letih. Izračun donosa za 11 kW tako ostaja približno enak kot v letu 2021.

Preberite več!


Po kakšni ceni se proizvaja električna energija?

Cena proizvodnje električne energije je zelo različna. Najcenejša proizvodnja električne energije je v hidroelektrarnah, kjer elektriko proizvedejo za okrog 30 evrov za megavatno uro, jedrska elektrarna proizvede megavatno uro elektrike za okrog 40 evrov, medtem ko je najdražja proizvodnja elektrike v termoelektrarnah. V Šoštanju megavatno uro elektrike proizvajajo za okrog 250 evrov. TEŠ 6 lahko šele zdaj, pri teh cenah elektrike na borzah posluje pozitivno, v prejšnjih letih so se izgube termoelektrarne pokrivale iz dobičkov hidroelektrarn.

 

cena elektrike proizvodnja


Povezane vsebine

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Net metering, ki je trenutno še v veljavi, lahko izkoristite do konca leta 2023. Podjetje Enertec, z blagovno znamko Moja Elektrarna, s praktičnimi izračuni ponazori primerjavo sedanjih pogojev neto meritev za samooskrbo z elektriko s prihodnjimi, ter vam za sončno elektrarno...

Preverite akcijsko ponudbo za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete dolgoročno zanesljivo delo, vabimo da prijavo za delo oddate TUKAJ!

V podjetju SONCE so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus. Spoznajte ekipo izkušenih mojstrov, ki poskrbijo za ugodno in prijetno bivanje. Njihova celovita ponudba...

Toplotna črpalka Stiebel Eltron LWZ se že nekaj let potruje kot toplotna črpalka za nove hiše, ki nima konkurence. Služi za priročno ogrevanje, prezračevanje in hlajenje nove hiše v...

baner naročilo revije sept23
 
ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.