NEK zmanjkuje prostora za skladiščenje odpadkov

»Z vsakoletnimi izjavami o izjemno stabilnem in zanesljivem obratovanju ter doseganju zastavljenega poslovnega načrta se morda ponavljam v tolikšni meri, da so zadeve videti samoumevne, toda daleč od tega. Zato da smo tudi iztekajoče se leto 2009 prestali brez ene same samodejne ali prisilne zaustavitve in dosegli vse zastavljene cilje, smo vsi zaposleni morali vložiti veliko napora,« je 27. leto obratovanja Nuklearne elektrarne Krško na kratko opisal njen direktor Stane Rožman.Zaradi nenehnega vlaganja v izboljšanje tehnološke opreme ob hkratnem sledenju vseh varnostnim zahtevam Rožman v prihodnjem letu pričakuje pozitiven odgovor Uprave za jedrsko varnost na pred kratkim oddano vlogo za podaljšanje obratovalne dobe za novih 20 let, računajoč od leta 2023, ko se bo izteklo prvih 40 let obratovanja. Naš največji vir oskrbe z električno energijo z lastno ceno 28 evrov za megavat, ki je veliko nižja od ostalih domačih proizvajalcev, porabnikom omogoča tudi razumne cene ter pomaga ohranjati konkurenčnost našega gospodarstva, je poudaril Rožman.

 »Z  vsakoletnimi izjavami o izjemno stabilnem in zanesljivem obratovanju ter doseganju zastavljenega poslovnega načrta se morda ponavljam v tolikšni meri, da so zadeve videti samoumevne, toda daleč od tega. Zato da smo tudi iztekajoče se leto 2009 prestali brez ene same samodejne ali prisilne zaustavitve in  dosegli vse zastavljene cilje, smo vsi zaposleni morali vložiti veliko napora,« je  27. leto obratovanja Nuklearne elektrarne Krško na kratko opisal njen direktor Stane Rožman. 

 

Zaradi nenehnega vlaganja v izboljšanje tehnološke opreme ob hkratnem sledenju vseh varnostnim zahtevam Rožman v prihodnjem letu pričakuje pozitiven odgovor Uprave za jedrsko varnost na pred kratkim oddano vlogo za podaljšanje obratovalne dobe za novih 20 let, računajoč od leta 2023, ko se bo izteklo prvih 40 let  obratovanja. Naš največji vir oskrbe z električno energijo z lastno ceno 28 evrov za megavat, ki je  veliko nižja od ostalih domačih proizvajalcev,  porabnikom omogoča tudi razumne cene ter pomaga ohranjati  konkurenčnost   našega gospodarstva, je poudaril Rožman. 

 

Rožman je povedal, da je gradnja 2. bloka jedrske elektrarne v smislu oskrbe Slovenije z električno energijo nuja, v praktičnem smislu pa stvar politične odločitve. Dejal je, da ga lahko zgradijo v desetih, in ne  petnajstih letih, kot radi navajajo podporniki gradnje šestega bloka TE Šoštanj. Bolj skeptičen je bil zato glede izgradnje trajnega odlagališča radioaktivnih odpadkov,   za katerega je postopek sprejemanja DPN kljub določeni in potrjeni lokaciji obtičal nekje v vladnih službah. »Očitno je, da    odlagališča do predvidenega leta 2013 ne bomo dočakali. Do takrat nam bo zmanjkalo tudi prostora v sedanjem začasnem skladišču odpadkov. Tako nam ostaneta  samo dve možnosti. Ena je, da nadaljnje skladiščenje omogočimo z nekimi drugimi ukrepi, druga pa, da zaustavimo proizvodnjo. V to drugo možnost osebno ne verjamem,« je na pol v šali zaključil Rožman.

 

Direktor NEK Stane Rožman verjame, da zaradi grozečega pomanjkanja prostora v začasnem skladišču radioaktivnih odpadkov ne bo treba poseči po zaustavitvi elektrarne.


Vir: http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042323634

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI