Dinamični model določanja cen elektrike je najbolj transparenten

Ceno odkupljene oz. prodane elektrike, določene po pogodbi, lahko uporabnik poskusi kadarkoli spremeniti s sklepanjem neposrednih dogovorov na tržnici.

Cene električne energije v zadnjem letu dosegajo rekordne ravni in kot kaže, se razmere tudi v prihodnjem letu ne bodo umirile. Za proizvajalce in poslovne odjemalce električne energije je zato dobrodošel sistem dinamičnega določanja cen, ki ga podjetje SONCE energija ponuja na tržnici SunContract.

 

model dolocanja cen elektrike borza

Vir fotografije: www.bsp-southpool.com

Dinamični model ponuja neko ravnovesje in je najbolj transparenten način obračunavanja cen, pravijo v podjetju SONCE energija. Tako proizvajalec kot odjemalec električne energije namreč cene elektrike obračunavata glede na stanje na trgu. Dinamično ceno določa trg na borzi električne energije (BSP – energetska borza SouthPool) in uporabniki lahko borzne cene spremljajo na spletni strani BSP Southpool. Cena se vsak dan vnaprej določa za vsako uro posebej, glede na ceno, doseženo na avkcijskem trgovanju na debelo.

 

Prodajalec elektrike ima bolj proste roke

Za dinamični model obračunavanja cen se je pred kratkim odločil Iztok Furman, ki je bil eden izmed prvih v Sloveniji s sončno elektrarno. Prvo je postavil leta 2008, do leta 2012 pa še štiri, vseh pet ima skupno moč 180 kW. Z energetsko tržnico SunContract sodeluje že od leta 2017. »Bil sem eden izmed prvih, ki se je pridružil energetski tržnici. Za ta korak sem se odločil kmalu po tem, ko sem bil na predavanju na Celjskem, kjer so jo predstavili. Ideja se mi je namreč zdela zanimiva, rad imam nove stvari in v tržnici sem videl priložnost,« pove Furman, ki ima za sklepanje poslov na tržnici sicer skrbnika, a trguje tudi sam, ker mu je to v veselje.

Prednost dinamičnega modela je po njegovih besedah v tem, da ima kot prodajalec električne energije bolj proste roke: »Tisti, ki so podpisali letno pogodbo za prodajo elektrike po fiksni ceni, jo morajo po tej ceni prodajati ne glede na razmere na trgu. Če trguješ po dinamičnem modelu, pa jo lahko glede na gibanje cen prodajaš tudi po trikrat višji ceni. Riziko je morda nekoliko večji, ampak taka je pač borza.« Tržnico bi vsekakor priporočil, poudari pa, da je to za nekoga, ki se vsaj malo spozna na stvari in ki rad vsak dan malo pogleda, kaj se dogaja na energetski borzi.

 

model dolocanja cen elektrike soncna elektrarna

Iztok Furman, ki ima pet sončnih elektrarn s skupno močjo 180 kW, je bil eden izmed prvih, ki se je pridružil energetski tržnici SunContract.


Ceno odkupljene oz. prodane elektrike, določene po pogodbi, lahko uporabnik poskusi kadar koli spremeniti s sklepanjem neposrednih P2P dogovorov na tržnici, ki deluje po načelu »first in, first out« (FIFO). 


 

Brez dodatnih stroškov rizika podražitve ali pocenitve

SONCE energija namreč povezuje končne odjemalce in proizvajalce neposredno z energetsko borzo BSP Southpool. Tako imajo ti prek posredništva dostop do aktualnih borznih cen, sočasno jim je omogočeno trgovanje na dinamični tržnici SunContract, kjer si lahko pogodbene cene fiksirajo za več mesecev v naprej. To pomeni, da zakupujejo in prodajajo električno energijo po fiksnih tarifah, ki jih sami izberejo, brez posrednika.

Kot pojasnjujejo v podjetju, je dinamični model določanja cen najbolj pošten sistem zaračunavanja električne energije tako za odjemalce kot tudi za proizvajalce elektrike. Stranke namreč v tem primeru ne plačujejo dodatnega stroška rizika podražitve ali pocenitve cen na trgu. Če cena na borzi pade, mora odjemalec do izteka pogodbe še naprej plačevati nad ceno trga. Če cena na borzi naraste, je na drugi strani proizvajalec tisti, ki je plačan še naprej do konca pogodbe pod ceno na trgu.

 

»Zame kot prodajalca je to bolj ugodno«

Avgust Likeb iz Polzele ima na strehah gospodarskih objektov na svoji kmetiji štiri sončne elektrarne: tri večje (vsaka z močjo 50 kW) že dobrih deset let, manjša sončna elektrarna pa je od leta 2020 postavljena za samooskrbo. SONCE energija je njegov tretji ponudnik in vso električno energijo, ki jo proizvedejo tri večje sončne elektrarne, prodaja na njihovi tržnici SunContract.

 

model dolocanja cen elektrike

Avgust Likeb iz Polzele ima na strehah gospodarskih objektov na svoji kmetiji štiri sončne elektrarne: tri večje (vsaka z močjo 50 kW) že dobrih deset let, manjšo, za samooskrbo, pa od leta 2020.

»Že prej sem imel s podjetjem SONCE energija sklenjeno letno pogodbo za prodajo električne energije po fiksnih tarifah, od letos, ko so ponudili pakete nakupa in prodaje elektrike po sistemu dinamičnega določanja cen, pa jo prodajam po dinamičnem modelu.« Zakaj se je odločil za dinamični model? »Preprosto: zato, ker je to zlasti glede na trenutne razmere na elektroenergetskem trgu zame kot prodajalca bolj ugodno. Če imaš letno pogodbo s fiksno ceno, si celo leto vezan na to ceno. Če pa izbereš dinamični model in so cene elektrike iz meseca v mesec višje, je to zame velik plus, saj lahko ceno obračunam glede na stanje na trgu,« pojasni sogovornik. Glede na to, da sam nima časa spremljati ponudbe na tržnici, je izkoristil možnost skrbniškega računa, ki jo ponuja SONCE energija. To pomeni, da dogovore na tržnici v njegovem imenu sklepa usposobljen trgovalec.

Naložba v sončne elektrarne je bila kar zajeten finančni zalogaj, naš sogovornik je za ta namen vzel posojilo z daljšo ročnostjo, a se je po njegovih besedah splačala: »S prihodki od prodaje odplačujem posojilo in še nekaj ostane. Če bo le možnost, bom postavil še kakšno, vendar ne več na strehi, ampak na terenu.«

 

baner soncne elektrarne

Kako do dinamičnega modela?

Dinamični model je novost na trgu električne energije in se morda kdo težje odloči zanj, zato so v podjetju SONCE energija uvedli poskusno dobo, ki traja tri mesece. V tem času se stranka seznani z delovanjem in učinkovitostjo dinamičnega modela. Če je zadovoljna, se pogodba podaljša poljubno, glede na željo stranke. Vedno pa ima možnost odstopiti od pogodbe, odpovedni rok je 30 dni. Če seveda na tržnici po tem obdobju ni sklenjenih nobenih neposrednih P2P dogovorov. Prek skrbniškega računa zato vedno delajo dogovore za 30 dni v naprej, da lahko zagotovijo ta odpovedni rok.  

Pot do dinamičnega modela je sicer tako za odjemalca kot proizvajalca preprosta. Uporabnik se najprej brezplačno registrira na platformi SunContract, kjer odda povpraševanje. Priložiti mora tudi svoj zadnji račun za elektriko (proizvajalec podatek o proizvodnji), na podlagi katerega se oceni, ali je uporabnik primeren kandidat za dinamično tržnico. Sledi priprava in podpis pogodbe. »Ko pogodbo potrdi še distributer, lahko uporabnika vključimo v bilančno skupino, saj takrat začnemo dobivati 15-minutne podatke o porabi oz. proizvodnji elektrike, ki so potrebni za delovanje dinamičnega modela. Uporabniku se dodeli še uporabniško ime in geslo, da lahko začne trgovati na naši tržnici SunContract,« pojasnjujejo v podjetju SONCE energija.

Uporaba tržnice je sicer preprosta in z njo si lahko tudi v primeru dinamičnega modela uporabniki ceno fiksirajo za več mesecev v naprej. Vsi na dinamičnem modelu imajo že po pogodbi vključen skrbniški račun. V osnovi tako dogovore sklepa skrbnik. Če želijo, lahko dogovore sklepajo sami. Načeloma pa je lažje s skrbnikom, saj ima ta več znanja in tudi časa, da redno spremlja dogajanje na tržnici. Uporabnik pa lahko  vedno spremlja, kako potekajo dogovori s strani skrbniškega računa, kakšna je pokritost z dogovori, kakšne so cene …


Energetska tržnica že četrto leto

Energetska tržnica SunContract že četrto leto povezuje proizvajalce in porabnike elektrike izključno iz obnovljivih virov in je še vedno unikat in posebnost pri trgovanju z električno energijo. Število njenih uporabnikov iz leta v leto narašča. Njena glavna prednost je, da usklajuje ponudbo in povpraševanje na maloprodajnem trgu – brez posrednikov, kar v praksi pomeni nižje cene in spodbujanje proizvodnje. Proizvajalec in porabnik se lahko na platformi »srečata«, čeprav se ne poznata, in se brez posrednika, ki bi jima zaračunal provizijo, dogovorita o ceni elektrike. Prvi tako iztrži boljšo odkupno ceno, drugi se dogovori za nižjo končno ceno energije.

Če želite sodelovati na energetski tržnici, se morate registrirati na spletnem mestu SunContract in tam oddati vlogo za zamenjavo dobavitelja. Na podlagi prejetih podatkov se pripravi pogodba o zamenjavi dobavitelja, ki vas bo čakala na vašem uporabniškem računu, o čemer boste obveščeni na vaš elektronski naslov. Vse postopke zamenjave za vas izvede SONCE energija, brez prekinitve dobave elektrike. Tržnica omogoča tudi prenos viškov samooskrbnih elektrarn v novo koledarsko leto ali na drugega uporabnika.


Kontaktirajte ponudnika

"*" indicates required fields

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI