Sončna elektrarna je zaradi cene za široko rabo ena bolj donosnih naložb

Sončna elektrarna, kljub zapletom s podeljevanjem subvencij in izdajo soglasij za priklop, tudi v letu 2022 za gospodinjstva predstavlja še vedno eno bolj donosnih naložb. Cena sončne elektrarne je zaradi prihrankov v celi življenjski dobi, ta znaša nekje 30 let, ter višjih cen elektrike, zelo privlačna. Sončna elektrarna prihrani že s prvim mesecem delovanja, glede na to, da lahko za investicijo najamemo ugoden kredit. Odplačilna doba povprečno velike, 11 kW sončne elektrarne v letu 2022, glede na ceno kWh elektrike 0,20 EUR, ni daljša od 6-7 let. Cena brez subvencije znaša nekje 14.000 EUR, povprečno gospodinjstvo pa s sončno elektrarno mesečno prihrani nekje 80 EUR mesečno, oziroma nekje 1.000 EUR letno. V celi dobi delovanja 11 kW sončne elektrarne lahko prihranki povprečnega gospodinjstva znašajo tudi do 30.000 EUR.

 

Razmerje cena - donos sončna elektrarna v 2022, poglejmo primer

Zanima nas cena in kakšen donos ima 11 kW sončna elektrarna, koliko gospodinjstvo prihrani v primeru, da hišo ogreva toplotna črpalka?

S pomočjo svetovalcev www.moja-elektrarna.si smo pridobili podatke o donosu sončne elektrarne za obnovljeno starejšo hišo, ki jo ogreva toplotna črpalka. Cena sončne elektrarne ni predstavljala težave za financiranje, ker so račun za elektriko zamenjali s kreditom in prihranili že s prvim mesecem delovanja sončne elektrarne. Sončna elektrarna jim pokrije potrebe po elektriki za ogrevanje hiše in sanitarne vode, razsvetljavo, kuhanje, pranje, hlajenje, … na daljši rok pa jim bo pridelala rento v vrednosti dveh manjših avtomobilov.

 

Sončna elektrarna cena

 Če od donosa s pridelano elektriko odštejemo ceno za investicijo sončne elektrarne, ter vse nastale stroške - tudi stroške delovanja v celotni življenski dobi, 11 kW sončna elektrarna gospodinjstvu pridela prihranke v vrednosti dveh manjših avtomobilov (30.000 EUR). Poznate kakšno enako donosno investicijo?

Koliko električne energije porabi gospodinjstvo, če hišo ogreva toplotna črpalka?

 

Praksa kaže, da je po Sloveniji veliko energetsko obnovljenih hiš (150 m2, energijski razred C, toplotne potrebe do 60 kWh/m2, 4 družinski člani), v katerih so največkrat vgrajene toplotne črpalke zrak – voda. Te za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode porabijo nekje 5.000 kWh električne energije letno. Letni strošek ogrevanja v letu 2022 - po ceni elektrike 0,2 EUR / kWh, znese okrog 1.000 EUR letno.

Ob dejstvu, da gre pri ogrevanju s toplotno črpalko predvsem za veliko udobje, stroški za vzdrževanje in dimnikarske storitve odpadejo, električno energijo pa si lahko s sončno elektrarno pridelamo sami, je tovrstna kombinacija - toplotna črpalka in sončna elektrarna v veliki prednosti pred ostalimi ogrevalnimi sistemi. 

 

 soncna elektrarna in toplotna crpalka

Kombinacija - sončna elektrarna in toplotna črpalka omogoča skoraj brezplačno ogrevanje in samooskrbo z elektriko. Investicija za povprečno veliko hišo, ki je energetsko sanirana (cca. 150 m2 ogrevalne površine) znese okrog 22.000 EUR, kar je primerljivo z vrednostjo nižje cenovnega avtomobila. 

 


 Stroški delovanja sončne elektrarne 11 kW v 30 letih delovanja

  Cena sončne elektrarne, 11 kW, montaža na ključ 2022 (brez subvencije, 9,5%)

 14.000 EUR  

  Stroški fiksnih dajatev za obdobje 30 let, ki še ostanejo na položnici (20 EUR mesečno)

7.200 EUR  

  Stroški zavarovanja, vzdrževanja, nadzora, upada učinkovitosti modulov (120 EUR / letno) 

3.600 EUR  

  SKUPAJ

 24.800 EUR  

 


Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno

PREBERITE TUDI: 

Oddaja strehe v najem za sončno elektrarno

Poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo, so razvili v podjetju Sonce energija. Ponujajo možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da imajo primerno in dovolj veliko streho, s površino vsaj 300 kvadratnih metrov in jo oddajo v najem.


Sončna elektrarna upraviči ceno 

V življenjski dobi sončna elektrarna za ta primer gospodinjstva, s porabo elektrike 11.000 kWh letno, pridela nekje za 54.800 EUR električne energije. Če odštejemo ceno za investicijo in vse nastale stroške (24.800 EUR), tudi stroške delovanja v celotni življenski dobi, sončna elektrarna pridela prihranke v vrednosti dveh avtomobilov (30.000 EUR), v času najema kredita pa se lastnikom položnica za elektriko zmanjša že prvi mesec. Torej smo v plusu že, ko sončno elektrarno zaženemo. Poznate kakšno enako donosno investicijo?

 

 Donos sončne elektrarne 11 kW, v 30 letih delovanja

  Sončna elektrarna, 11 kW, predviden donos

 54.800 EUR  

  Cena sončne elektrarne z montažo na ključ (BREZ SUBVENCIJE) + ostali stroški delovanja

24.800 EUR  

  SKUPAJ DONOS 

 30.000 EUR  

 Sončna elektrarna pridela prihranke v vrednosti dveh avtomobilov in družinskega proračuna ne obremeni, obrok pri distributerju za elektriko zamenjamo s kreditom na komercialni banki ali Eko skladu.

 

 

Kaj se v 2022 dogaja s subvencijami za sončne elektrarne?

V zadnjem času prejemamo klice investitorjev, ki bodo v 2022 očitno ostali brez subvencij. Na Eko skladu in na Ministrstvu za infrastrukturo smo preverili kdaj bi naj bile subvencije za sončne elektrarne znova na voljo.

Pojasnjujejo, da je že v letu 2021 bilo zanimanje za samooskrbo z elektriko s sončnimi elektrarnami nadpovprečno, odobrenih je bilo 5.306 vlog za subvencije v sončne elektrarne. V letošnjem letu se je trend ne le nadaljeval, ampak močno povišal. Samo do začetka marca je na Eko sklad prispelo več vlog za subvencije za sončne elektrarne kot celotno lansko leto, predvidenih 15 milijonov evrov namenjenih za samooskrbo z električno energijo pa je tako zmanjkalo že pred prvim četrtletjem. Minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, je sicer v sredini meseca aprila neuradno napovedal, da bo država priskrbela nova sredstva in odprla nov poziv za investitorje. Vendar se očitno zatika tudi na Eko skladu, kjer zaradi premajhnega števila uslužbencev pravočasno ne uspejo obdelati skoraj 9.000 prejetih vlog.

 

soncna elektrarna rentabilnost brez subvencije

Rentabilnost sončnih elektrarn kljub sedanjemu zaprtju subvencij ostaja visoka. Za primer; ob letni porabi gospodinjstva 12.000 kWh električne energije cena 11,2 kW sončne elektrarne znaša 14.000 € (z vključenim 9,5% DDV in brez dodeljene subvencije)Če upoštevamo dvig cene elektrike za gospodinjstva, ki v aprilu znaša okrog 0,2 EUR/kWh bruto, plačilo stroška obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, se lahko odplačilna doba sončne elektrarne predvidi v 6 do 7 letih. Izračun donosa za 11 kW tako ostaja približno enak kot v letu 2021. 

 

Kaj pravijo na Eko skladu in na resornem ministrstvu?

Na Eko skladu pojasnjujejo, da bo nov javni poziv za samooskrbo z električno energijo za gospodinjstva objavljen šele jeseni, ter da bo večina sredstev za podporo sončnim elektrarnam porabljenih za financiranje že prejetih vlog iz preteklega razpisa.

Mnenje so podali tudi na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer nam je na problematiko, v zvezi s subvencijami za sončne elektrarne odgovarjala Eva Košak: »Intenziviranje samooskrbe z elektriko je eden od prioritetnih ciljev, kar je večkrat poudaril tudi minister Vrtovec, ustrezno pa je opredeljena tudi v vseh strateških dokumentih, ki zajemajo energetska in podnebna vprašanja. Ker se povečuje interes zasebnih investitorjev, število vlog pa izredno narašča, vlada temu vprašanju namenja posebno pozornost, vendar je prav zaradi velikega števila vlog in hkrati omejenih kadrovskih resursov težko natančno napovedati, kdaj bo objavljen nov razpis. Eko sklad mora najprej identificirati vse prispele vloge, opredeliti realno potrebo sredstev za oddane vloge, ter glede na kadrovske resurse čimprej objaviti razpis.«

 

Glede na znaten dvig cen električne energije koncem leta 2021 ni bilo težko napovedati drastičnega zanimanja gospodinjstev za samooskrbo z elektriko. Ali se nastalemu stanju prekinjenih subvencij ni dalo izogniti in pravočasno zagotoviti dodatna sredstva?

»Povečanje potreb po teh sredstvih in ne samo na tem ukrepu, ampak na vseh ukrepih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, smo pričakovali,« pove Eva Košak. »Ob tem je potrebno poudariti, da so sredstva za ta namen vendarle omejena. Eko sklad pridobi velik del sredstev za izvajanje svojega programa na podlagi 2. odst. 5. čl. Zakona o učinkoviti rabi energije, ki se zagotavlja s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti. Prispevek na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva, je določen z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije. Dejstvo je, da bi povišanje tega prispevka imelo še dodaten pritisk na že tako visoke cene energentov za vse končne uporabnike, kar bi imelo vpliv tudi na trenutno izvajanje nujnih ukrepov (zamrznitev prispevka OVE, SPTE) za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.«

 

Ali pri določeni doseženi kvoti podeljenih vlog za stimuliranje investicij gospodinjstev v samooskrbo z elektriko, ki pomembno nadomeščajo tehnologije fosilnih goriv, država nima smotra vlagati v dodatno pospeševanje samooskrbe? 

»Glede na trenutni interes bomo, v želji po še dodatnem intenziviranju zelene transformacije in zastavljenih ciljev na področju obnovljivih virov energije, zagotovili dodatna finančna sredstva za nadaljnjo uvajanje naprav za samooskrbo z električno energijo,« odgovarja Eva Košak. »V 2021 je bil sprejet nov Zakon za spodbujanje obnovljivih virov energije, ki je dal zakonsko osnovo za dodatne naložbene pomoči za obnovljive vire energije.

Dodatne ovire za razmah sončnih elektrarn

Dodatna težava pri postavljanju malih sončnih elektrarn je prešibko distribucijsko omrežje. Tudi če bi na ministrstvu poiskali še veliko več sredstev – toliko, da bi lahko poleg kritja primanjkljaja dejansko odprli nov poziv s subvencijami za sončne elektrarne in kadrovsko okrepili Eko sklad – vsa slovenska gospodinjstva, ki jih zanima samooskrbo z elektriko, še vedno ne bi mogla ne do subvencije ne do sončne elektrarne. Zakaj? Eden od pogojev za pridobitev subvencije je soglasje za priklop sončne elektrarne na omrežje, pridobitev teh soglasij pa je vse težja, zaradi prešibkega elektroenergetskega omrežja malih sončnih elektrarn marsikje sploh ni več mogoče priklapljati.

Elektrodistribucijska podjetja poročajo, da so prisiljena zavračati določene vloge investitorjev, večino soglasij, ki jih odobrijo, pa izdajo za manjšo proizvodno moč od želene. Na SODO medtem ocenjujejo, da bodo morali v prihodnje zaradi prešibkega omrežja zavrniti približno 15 do 20 odstotkov vseh priključitev. Torej nekje petini potencialnih investitorjev morebitne dodatne subvencije ne bodo pomagale, če pa svoje sončne elektrarne sploh ne bodo mogli priključiti.

 

Preverite ceno sončne elektrarne za vaš primer gospodinjstva

Cena sončne elektrarne je za vaš primer gospodinjstva preverljiva TUKAJ.


Sončna elektrarna cena izračun


Cena z investicijo ne obremeni družinskega proračuna

Praksa kaže, da investicija v sončno elektrarno ne obremeni družinskega proračuna, saj že s prvim mesecem delovanja prihranijo, če koristijo kredit in subvencijo Eko sklada. Pri oddaji vloge se lahko potencialni investitorji obrnejo na ponudnike sončnih elektrarn. Ti svetujejo in pomagajo pri oddaji vlog za kredit Eko sklada, subvencijo ter pri oddaji vloge  za priljučitev sončne elektrarne v omrežje.


S ponudniki sončnih elektrarn, ki vam bodo pomagali in svetovali pri pridobitvi dovoljenj, subvencije in kredita, lahko navežete stik TUKAJ!


Poznate enako donosno hišno napravo kot je sončna elektrarna?

Sončna elektrarna za ta primer energetsko obnovljene hiše pokrije potrebe po elektriki v celoti, tako, da hiša postane energetsko samooskrbna. Če odštejemo vse stroške delovanja sončne elektrarne, pridela prihranke v vrednosti dveh avtomobilov (40.800 EUR), obrok za kredit pa se v primerjavi s predhodnim mesečnim stroškom za elektriko zniža že prvi mesec delovanja. 


 

Sončna elektrarna za tak primer gospodinjstva pridela 10.000 kW elektrike

Če k porabi elektrike za ogrevanje in sanitarno vodo prištejemo porabo preostale električne energije - za razsvetljavo, kuhanje, pranje, hlajenje – v vrednost 6.000 kWh, lahko za povprečen primer gospodinjstva predvidimo skupno letno porabo elektrike cca. 10.000 kWh. V kolikor pa govorimo o starejših energijsko bolj potratnih objektih, je lahko poraba električne energije, pri isti velikosti objekta, občutno večja, saj za ogrevanje s toplotno črpalko porabijo nekoliko več. V vsakem primeru je smiselno opraviti izračun in preveriti koliko je cena sončne elektrarne za izvedbo v primeru ogrevanja s toplotno črpalko, smotrna.

 

Cena sončne elektrarne – prihranki, stroški, donos

Cena sončne elektrarne, nazivne moči 11 kW, za ta primer hiše, znaša cca. 11.000 EUR (z upoštevano subvencijo), mesečna anuiteta kredita za 120 mesečno odplačevanje (10 let) znaša po sedanjih izračunih pa 107 EUR. Po izplačilu kredita ostane mesečni strošek za fiksne dajatve in vzdrževanje sončne elektrarne v vrednosti 32 EUR. Skupni stroški delovanja sončne elektrarne za ta primer energetsko obnovljene hiše, ki jo ogreva toplotna črpalka, moči 11 kW, znašajo 22.800 EUR. Spodaj navajamo stroške in donos, ter prihranke v celi življenski dobi sončne elektrarne.


Vas zanima cena sončne elektrarne in izvedba?
Izpolnite spodnji kontakti obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na vprašanja. 


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Povezane vsebine

%MCEPASTEBIN%

Varčevanje toplotne energije

Hitachi toplotne črpalke učinkovite tudi v kombinaciji z radiatorskim ogrevanjem

Toplotne črpalke za delovanje izkoriščajo obnovljive vire energije iz okolice, ne proizvajajo emisij, stroški toplotne energije pa so majhni. Zato ne preseneča, da se ekološko ozaveščeni investitorji čedalje pogosteje odločajo zanje. Najbolj priljubljene so toplotne črpalke zrak/voda, ki so v primerjavi z...

Prodaja toplotnih črpalk v EU - cilj 2 milijona enot

Združenje EU na področju toplotnih črpalk, EHPA, v analizi ugotavlja, da se energetski prehod na učinkovite vire uspešno nadaljuje. Pandemija je zavrla rast vgradnje TČ, lani pa se je hitrost prehoda spet...

Najcenejše ogrevanje, primerno za vašo hišo

Poleg načina gradnje hiše in stopnje energetske varčnosti, je za kvaliteto bivanja in doseganje visokih prihrankov pomemben tudi ogrevalni sistem. To ne velja samo za novogradnje, tudi pri zamenjavi ogrevalnega...

Lesna biomasa v Sloveniji - izziv lesnih goriv

Les je v Sloveniji pomemben energent. Po podatkih Statističnega urada Slovenije ga v energetske namene porabimo okrog 2 milijona ton. Največ lesa v energetske namene porabijo gospodinjstva, sledijo industrija in...

GRADNJA IN OBNOVE

Krediti Eko sklada za okoljske naložbe v 2022

Večkrat prejmemo vprašanja bralcev revije, ali je kredit Eko sklada ugodnejši v primerjavi s krediti komercialnih bank. V prispevku preverjamo aktualne pogoje kreditov, ki jih v letu 2022 omogočajo na Eko skladu.

JUBHome hiše v soseski Selo pri Ihanu

Zakonca Loboda sta se v novo JUBHome hišo na zeleni in mirni lokaciji vselila v letošnjem marcu. Njuna hiša je del čudovite nove stanovanjske soseske Selo pri Ihanu, kjer je vseh deset pasivnih hiš JUBHome že...

Stropno hlajenje in stropno ogrevanje za adaptacije in novogradnje

V najbolj vročih poletnih dneh si vsi najbolj želimo predvsem neslišnega in enakomernega hlajenja prostorov brez zoprnega pihanja in šumenja, ki ga povzročajo pri svojem delovanju klasične klimatske naprave. Ena...

Domača pisarna v mansardi:  svetla in varna pred poletno vročino

Med pandemijo je veliko ljudi svoje delo opravljalo na daljavo oziroma od doma, kar je za mnoge pomenilo številne izzive, povezane z organizacijo delovnika, ravnovesjem med delom in družino, dobrim počutjem in...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Kako podražitve elektrike vpivajo na ogrevanje s toplotnimi črpalkami?

Uporabnike ogrevanja skrbi, kakšne so prognoze za podražitev električne energije? Kakšna bo cena električne energije za gospodinjstva v 2023, koliko so podražitve elektrike vplivale na ekonomičnost ogrevanja s toplotnimi črpalkami? Drži, da cene...

Cenejša elektrika za podjetja z oddajo strehe v najem

V podjetju SONCE so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za sklenitev...

Nakup in prodaja električne energije po sistemu dinamičnega določanja cen

Zaradi izjemne rasti in nepredvidljivega gibanja cen električne energije na trgu in možnosti, ki jih ponuja Zakon o oskrbi z električno energijo, je podjetje SONCE energija na tržnici SunContract kot prvi ponudnik na...

»All in one« za otočne sončne elektrarne

»All in one« za otočne sončne elektrarne, je dal na trg Velog d.o.o. Prvi kupci pravijo, da je sončna elektrarna povsem enostavna za namestitev, saj jo je treba le povezati s sončnimi celicami in že proizvaja...

Aktualne novice

Cene energentov v letu 2022

Cene energentov so se na evropskih borzah višale že v lanskem letu, trend rasti pa se nadaljuje tudi letos. Visoke cene elektrike so odraz visokih cen energentov, borznih špekulacij in vojne v Ukrajini. Na končno ceno električne energije je sicer v 70 odstotkih vplivala cena zemeljskega plina, v 25 odstotkih cena...

Cena elektrike v 2022 višja - preverite ponudnike

Leto 2022 je za porabnike elektrike kaotično. Že lansko leto so, zaradi špekulativnih nakupov surovin na borzah ter korona krize, cene energentov pričele občutno rasti. Cena...

JUB-ove aktivne notranje barve in premazi za les izboljšuje kakovost bivalnih...

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v začetku junija v Izoli organiziralo strokovno srečanje, ki se je odvijalo v prostorih Univerze na Primorskem. Na dogodku...

HYDROSOL Decor je Izbran produkt leta 2022

Na našem tržišču se vsako leto pojavi vrsta novih izdelkov široke potrošnje, ki uporabnikom prinašajo številne koristi in izboljšujejo njihovo uporabniško izkušnjo. Med njimi je tudi JUB-ov inovativni izdelek...

Prezračevanje, klimatizacija

Zakaj vgraditi klimatsko napravo?

Daikin klima je ustvarjena, da vas navduši. Če še nimate klime, je še čas, da poskrbite za poletno osvežitev. Če želite izbrati visoko kakovost klime z dolgo življenjsko dobo ter ugodno ceno, je Daikin klima zelo dobra izbira. Letošnje poletje lahko izbirate med več modeli Daikin klim, od nagrajenih s...

Kakovost zraka v sodobnih zgradbah

Kakovost zraka v prostorih ima zelo velik vpliv na naš vsakdan, naše bivanje in počitek, saj v povprečju kar 90 % vsega razpoložljivega časa preživimo znotraj...

Mitsubishi prezračevanje za čist in svež zrak

Znano je, da onesnažen zrak zunaj škoduje vašemu zdravju. Pa veste, da enako velja za zrak, ki ga dihate v zaprtem prostoru? Kar 90 % časa preživimo v notranjih prostorih: doma, v šoli, v službi in ko...

Pravočasna in pametna izbira klimatske naprave je zelo pomembna

Še pred nekaj leti je veljalo, da je klimatska naprava stvar prestiža, danes pa vemo, da je zaradi vedno bolj pogostih in daljših vročinskih valov nepogrešljiva v naših domovih. Uporablja jo več kot tretjina...

Varčevanje vode

Mala čistilna naprava - delovanje, uporaba, cena

Velik del Slovenije je označen kot vodovarstveno območje. Zato je biološko čiščenje odpadnih voda postalo nujno. V zadnjih desetletjih se je z odpadnimi vodami ravnalo zelo nespametno, odpadne vode so se nekontrolirano odvajale v zemljo. Ta ima sicer čistilno sposobnost in te odplake po naravni poti očisti,...

Vgradnja ekološke čistilne naprave

Vse daljša sušna obdobja in danes sicer še redki pozivi k omejeni porabi (pitne) vode nas nehote silijo k razmišljanju o prihodnosti upravljanja pitne in odpadnih voda. Tudi izbira čistilne naprave ni enostavna,...

Zbiralnik deževnice - banka lastne deževnice

Okoljske ekstreme z močnimi nalivi in sušnimi obdobji smo si povzročili sami. Sami lahko tudi ukrepamo in z enostavnimi ukrepi omilimo posledice. Na razpolago je izdelek, ki nam omogoča, da tudi sami vgradimo svoj...

Sistemi za zbiranje deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Talno gretje 2022 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v prostoru po vgradnji talega gretja vsaj 2 stopinji nižja. Večina starejših hiš se ogreva z...

Prenova kopalnice 2022 - kratek čas obnove in cena

Prenova kopalnice je super priložnost, da v stanovanju sami naredimo nekaj, kar nam bo še dolgo v zadovoljstvo. Praksa kaže, da lahko tudi v kopalnice z majhno kvadraturo z dobrim načrtovanjem spravite...

Je talno ogrevanje res za na smetišče zgodovine?

Malo nenavaden naslov, ki potrebuje razlago. V Delu je Bojan Žnidaršič izrekel trditev da “Talno gretje gre na smetišče zgodovine”. Strokovnjak na mnogih področjih in energetski svetovalec je trditev utemeljil...

Uponor Ecoflex VIP - jutrišnja tehnologija za ogrevalna omrežja

Ker EU stremi k temu, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna in ker je pariški sporazum namenjen omejitvi globalnega dviga temperature na manj kot 2˚C, so podnebju prijazne in ogljično nevtralne rešitve pomemben...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

V luči trenutne energetske krize je vse več govora o samooskrbi in možnosti izrabe danosti, ki nam jih nudi narava. Obnovljivi viri energije, med njimi tudi sonce, so postali izjemno pomembni in fotovoltaična...

Ko pomislimo na topel dom, običajno ne pomislimo tudi na udobje. Ob besedi ogrevanje še vedno največkrat dobimo asociacijo na zamudno pripravljanje in skladiščenje drv, skrb za pravočasno in zadostno naročanje...

Postopek zamenjave dobavitelja elektrike je za odjemalca prijazen in dokaj preprost, novi dobavitelj ob predaji vaših podatkov uredi zamenjavo. Gospodinjstvo najprej preveri pogoje odpovedi, ki jih je ob sklenitvi...

Pošteno smo že zakorakali novo ogrevalno sezono, ki je v Sloveniji razmeroma dolga – traja lahko tudi do osem mesecev. Stroški ogrevanja so veliko finančno breme za marsikatero...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.