Ste vedeli, da sončna svetloba, ki obsije zemeljsko površino v eni uri in pol, ustvari toliko energije, da bi ta ob primernem hranjenju zadostila potrebam celoletne svetovne porabe? Vsak košček površine na Zemlji obsije nekaj sončne svetlobe, količina te pa je odvisna od geografske lege. S pomočjo tehnologije, ki jo poznamo po imenu fotovoltaika ali po domače sončna elektrarna, lahko prestrezamo sončno sevanje in ga spreminjamo v električno energijo.


Kazalo:


soncna elektrarna

 

Prve sončne celice so leta 1954 razvili v ameriškem podjetju Bell Labs. Tehnologija sončnih celic se je do današnjih dni pospešeno razvijala. Še posebej po letu 1989, ko je nemška vlada odobrila pilotni projekt in na 2200 strehah v Nemčiji namestila prve sončne elektrarne. Učinkovitost sončnih celic se je od takrat do danes močno zvišala. Zaradi vedno večjih potreb po električni energiji in zaradi globalnih usmeritev za zeleni prehod, je povsem na dlani, da se bosta razvoj in učinkovitost solarnih modulov le še stopnjevala.

 

Kaj je sončna elektrarna in kako deluje?

Sončna ali fotovoltaična elektrarna je naprava, ki pretvarja sončno svetlobo v električno energijo. Glavni del sistema so solarni moduli, ki jih po navadi namestimo na strehi ali na tleh. Solarni moduli vsebujejo sončne celice. Te so narejene iz polprevodnika, ki vsebuje dve vrsti atomov, s pozitivnimi in negativnimi naboji. Ko sončna svetloba pade na sončno celico, se fotoni v svetlobi absorbirajo in sproščajo elektrone. Ti elektroni nato tečejo skozi električno vezje, kar ustvarja električni tok.

Solarne module po navadi namestimo na strehi ali na tleh. Ko sončna svetloba pade na sončne celice, se fotoni v svetlobi absorbirajo in sproščajo elektrone. Ti elektroni nato tečejo skozi električno vezje, kar ustvarja enosmerni električni tok. S pomočjo razsmernika se ga pretvori v izmeničnega, ki je potem primeren za uporaben v gospodinjstvih ali v podjetjih.

S pomočjo te tehnologije lahko proizvajamo električno energijo za lastno uporabo uporabo. Če sončna elektrarna proizvede več električne energije, kot jo porabimo, lahko po prejetem soglasju za oddajanje v omrežje viške oddamo v omrežje, ali jih shranimo v hranilnik električne energije.

kako deluje soncna elektrarna

 

Kako sončne celice proizvedejo električno energijo?

  •  Sončna svetloba pada na sončne celice.
  •  Fotoni v svetlobi absorbirajo, sproščajo elektrone.
  •  Elektroni tečejo skozi električno vezje, kar ustvarja enosmerni tok.
  •  Razsmernik pretvori enosmerni tok (DC) v izmeničnega (AC).
  •  Izmenični tok (AC) je nato primeren za uporabo, shranjevanje v baterijske hranilnike ali za oddajanje v omrežje.

 

Delovanje soncne celice


Sprememba uredbe o samooskrbi z električno energijo

Konec leta 2023 se za sončne elektrarne izteka dosedanja uredba. Nova uredba za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov uvaja nove tarifne postavke omrežnine, dosedaj poznani net metering pa se ukinja za investitorje v sončne elektrarne, ki bodo za soglasje zaprosili od 1.1.2024. Vsi tisti, ki bodo do tega datuma zaprosili za soglasje za oddajanje električne energije v omrežje in ga kasneje tudi pridobili, bodo lahko še vedno viške pridelane električne energije oddajali v omrežje po dosedaj znanem letnem obračunu, vendar bodo morali pravočasno zaključiti investicijo in sončno elektrarno priključiti v omrežje do konca leta 2024.

Sistem samooskrbe za gospodinjstva tako za nove investitorje prilagajamo v skladu z evropsko zakonodajo, natančneje z evropsko direktivo, ki določa nediskriminatorno plačevanje omrežnine, ne glede na to ali je lastnik sončne elektrarne vključen v samooskrbno shemo ali ne. Lastnik sončne elektrarne bo po novi shemi plačal omrežnino za vso prevzeto elektriko iz omrežja.

 

Sončna elektrarna cena

Cena sončne elektrarne moči okrog 11 kW stane trenutno nekje 14.000 EUR (vključen 9,5% DDV, brez subvencije, montaža na ključ). Če upoštevamo cene elektrike, ki bodo do konca leta 2023 regulirane, lahko predvidimo 7 - letno odplačilno dobo sončne elektrarne

Kakšna je cena sončne elektrarne?

Sončna elektrarna je za gospodinjstva še vedno ena bolj donosnih naložb. Cena sončne elektrarne je odvisna od več dejavnikov: 

  •  Moči sončne elektrarne
  •  Lokacije sončne elektrarne
  •  Kakovosti izbranih komponent

Pred odločitnijo za investicijo v sončno elektrarno je potrebno preveriti letno porabo električne energije v kilovatnih urah (kWh) za nazaj. S pomočjo te informacije lahko izračunamo potrebno velikost in moč sončne elektrarne. Povprečna letna poraba električne energije v stanovanjski hiši brez ogrevanja, je okrog 6000 kWh. Regulirana cena elektrike, skupaj z vsemi dajatvami, stane v Sloveniji 0,17 EUR/kWh, kaj pomeni 1080 EUR letnega stroška za elektrikoKer pa se v zadnjih letih v Sloveniji vse več ljudi odloča za ogrevanje s toplotnimi črpalkami, je poraba električne energije pri teh gospodinjstvih višja. Če h gospodinjski porabi elektrike prištejemo še 5000 kWh porabe za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, pridemo do letnega porabe 11.000 kWh, kar v denarju znese 1.980 EUR. Za tak primer je priporočena moč sončne elektrarne vsaj 11 kWh, kar je po statističnih podatkih tudi povprečna moč inštaliranih sončnh elektrarn v Sloveniji. Takšna sončna elektrarna letno pridela preko 12.000 kWh električne energije. 

 

baner soncne elektrarne

Cena 11 kW sončne elektrarne elektrarne, z montažo na ključ, je v prvi polovici leta 2023 znašala nekje 14.000 EUR. Če predvidimo, da povprečno gospodinjstvo s sončno elektrarno, po še trenutni uredbi, prihrani nekje 165 EUR mesečno (1.980 EUR letno), lahko prihranki v celi življenski dobi naprave, ko odštejemo strošek investicije, zakonsko določene prispevke, stroške zavarovanja in vzdrževanja, znašajo preko 35.000 EUR.

Glede na trenutne cene elektrike skupaj z vsemi dajatvami (0,17 EUR/kWh), je odplačilna doba 11 kW sončne elektrarne v povprečju 7 let, kar je, kljub manjšim subvencijam, približno enako obdobje kot pred letom 2021.

V primeru dviga cen električne energije, kar nem napovedujejo v prihodnje, bodo prihranki s sončno elektrarno, kljub spremembi uredbe o samooskrbi z električno energijo, še vedno takšni, da bo investicija za potrošnike zanimiva in smotrna.

Izračun cene sončne elektrarne je smiselno preveriti pri različnih ponudnikih sončnih elektrarn na ključ. V kolikor gre za energijsko potratnejši objekt, je potrebno predvideti dodatno porabo  ter načrtovati večjo sončno elektrarno.

Izračun donosnosti 11 kWh samooskrbne sončne elektrarne preverite spodaj.


 Stroški 11 kW sončne elektrarne  v 30 letih delovanja

  Cena sončne elektrarne, 11 kW, montaža na ključ (brez subvencije, 9,5% DDV)

 14.000 EUR  

  Mesečni stroški dajatev, ki ostanejo na položnici (15 EUR mesečno)

5.400 EUR  

  Stroški zavarovanja, vzdrževanja, (150 EUR / letno) 

4.500 EUR  

  SKUPAJ

 23.900 EUR  

 

 Donos sončne elektrarne 11 kW, 30 letno delovanje

  Sončna elektrarna, 11 kW, predviden donos

 59.400 EUR  

  Cena sončne elektrarne z montažo na ključ (BREZ SUBVENCIJE) + ostali stroški delovanja  

23.900 EUR  

  SKUPAJ DONOS SONČNE ELEKTRARNE

 35.500 EUR  


soncna elektrarna rentabilnost brez subvencije

 Če od donosa s pridelano elektriko odštejemo vrednost investicije sončne elektrarne, ter tudi stroške delovanja v celi življenski dobi, 11 kW sončna elektrarna gospodinjstvu pridela prihranke preko 35.000 EUR. Poznate kakšno enako donosno investicijo?


Odplačilna doba sončne elektrarne je trenutno v povprečju 7 let 


Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno

PREBERITE TUDI: 

Oddaja strehe v najem za sončno elektrarno

Poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo, so razvili v podjetju Sonce energija. Ponujajo možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da imajo primerno in dovolj veliko streho, s površino vsaj 300 kvadratnih metrov in jo oddajo v najem.

Primer iz prakse: Donos sončne elektrarne, če hišo ogreva toplotna črpalka

Zanimal nas je primer iz prakse, kakšen donos ima povprečna 11 kW sončna elektrarna in koliko gospodinjstvo prihrani, če hišo ogreva toplotna črpalka?

S pomočjo svetovalcev MOJA ELEKTRARNA smo pridobili podatke gospodinjstva o donosu za primer starejše, večje obnovljene hiše, kjer ogrevajo s toplotno črpalko. Kot so nam povedali, sama investicija ni bila predstavljala dodatne ga bremena za družinski proračun, saj so se odločili za 10 letni najem kredita s pomočjo Eko sklada, ter tako račun za elektriko zamenjali za obrok kredita. Kot so povedali, je obrok kredita celo nekoliko nižji od dotedanje povprečne mesečne položnice za elektriko in so prihranili že s prvim mesecem delovanja sončne elektrarne. Sončna elektrarna jim tako pokrije potrebe po elektriki za in sanitarne vode, razsvetljavo, kuhanje, pranje, hlajenje, ... 

 

Je sončna elektrarna smotrna pri objektih z malo porabo elektrike?

V Sloveniji je v zadnjem obdobju veliko vlagalo v energetsko obnovo hiš. Za novogradnje velja v Sloveniji zakonodaja, ki določa, da morajo biti vse novogradnje vsaj nizkoenergijske. Nizkoenergijska hiša velikosti 150 m2 (energijski razred C, toplotne potrebe do 60 kWh/m2), če so v njen vgrajene energetsko varčne naprave in oprema, porabi zelo malo energije. Ker se po navadi novograditelji odločajo za ogrevanje s toplotno črpalko, je letna poraba elektrike v povprečju med 6000 in 7000 kWh. Ali je v tem primeru naložba v sončno elektrarno ekonomična? Prav gotovo je. Zaradi manjše porabe električne energije bo že sama investicija v sončno elektrarno manjša. Če ste pripravljeni počakati približno 10 let, se vam naložba gotovo povrne. Nadaljnih vsaj 15 let pa bosta električna energija in strošek za ogrevanje minimalna. 

soncna elektrarna in toplotna crpalka

Kombinacija naložbe - sončna elektrarna in toplotna črpalka omogoča skoraj brezplačno ogrevanje. Skupna investicija pri novogradnji ali pri energetsko sanirani hiši (150 m2) znese nekje 22.000 EUR.


Vas zanima, kakšno velikost sončne elektrarne potrebujete in koliko lahko prihranite? Preverite TUKAJ!


 

V 2023 so subvencije za sončne elektrarne znova na voljo

Konec leta 2022 je bil na Eko skladu objavljen javni poziv št. 104SUB-SO22, namenjen za nepovratne finančne spodbude – subvencije za sončne elektrarne s hranilniki elektrike. Rezerviranih sredstev je na voljo 25 milijonov evrov. Višina subvencije za sončno elektrarno znaša 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči. Pomembna novost so višje subvencije v primeru vgradnje v sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom elektrike, pri katerih višina subvencije znaša 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči. Pri obeh naložbah je višina nepovratnih sredstev omejena na 25 % upravičenih stroškov investicije.

 

soncna elektrarna subvencije

 

Za subvencijo lahko v 2023 zaprosijo tudi tisti, ki so investicijo v sončno elektrarno izvedli v lanskem letu po 1.3.2022, sončna elektrarna pa mora biti ob oddaji vloge za subvencijo že v obratovanju. Glede na veliko zanimanje za tovrstne naložbe, je letos z oddajo vloge smiselno pohiteti.

 


Preverite ceno sončne elektrarne za vaš primer gospodinjstva

Ceno sončne elektrarne za vaš primer gospodinjstva lahko preverite TUKAJ.


Kredit lahko zamenja mesečni obrok elektrike

Investicija v sončno elektrarno ne obremeni družinskega proračuna, če koristimo kredit. Mesečno plačilo za porabljeno elektriko zamenjamo za obrok kredita. Posojilojemaleci se lahko pri najemu kredita odločajo za dva načina obračunavanja obresti: fiksno obrestno mero (2,8%) in spremenljivo obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 1 %).

Pred oddajo vloge za kredit Eko sklada je smiselno za nasvet povprašati ponudnike sončnih elektrarn. Ti svetujejo ali celo pripravijo vlogo za kredit v vašem imenu. Prav tako pomagajo pri oddaji vloge za subvencijo in oddaji vloge za soglasje za priključitev sončne elektrarne.


Vas zanima cena sončne elektrarne in izvedba?
Izpolnite spodnji kontakti obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na vprašanja. 


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Povezane vsebine

%MCEPASTEBIN%

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Net metering, ki je trenutno še v veljavi, lahko izkoristite do konca leta 2023. Podjetje Enertec, z blagovno znamko Moja Elektrarna, s praktičnimi izračuni ponazori primerjavo sedanjih pogojev neto meritev za samooskrbo z elektriko s prihodnjimi, ter vam za sončno elektrarno...

Preverite akcijsko ponudbo za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

V podjetju SONCE so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da...

Toplotna črpalka Stiebel Eltron LWZ se že nekaj let potruje kot toplotna črpalka za nove hiše, ki nima konkurence. Služi za priročno ogrevanje, prezračevanje in hlajenje nove hiše v...

baner naročilo revije sept23
 
ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.