Sončna elektrarna je zaradi cene za široko rabo ena bolj donosnih naložb

Sončna elektrarna, kljub zapletom s podeljevanjem subvencij in izdajo soglasij za priklop, tudi v letu 2022 za gospodinjstva predstavlja še vedno eno bolj donosnih naložb. Cena sončne elektrarne je zaradi prihrankov v celi življenjski dobi, ta znaša nekje 30 let, ter višjih cen elektrike, zelo privlačna. Sončna elektrarna prihrani že s prvim mesecem delovanja, glede na to, da lahko za investicijo najamemo ugoden kredit. Odplačilna doba povprečno velike, 11 kW sončne elektrarne v letu 2022, glede na ceno kWh elektrike 0,20 EUR, ni daljša od 6-7 let. Cena brez subvencije znaša nekje 14.000 EUR, povprečno gospodinjstvo pa s sončno elektrarno mesečno prihrani nekje 80 EUR mesečno, oziroma nekje 1.000 EUR letno. V celi dobi delovanja 11 kW sončne elektrarne lahko prihranki povprečnega gospodinjstva znašajo tudi do 30.000 EUR.

 

Razmerje cena - donos sončna elektrarna v 2022, poglejmo primer

Zanima nas cena in kakšen donos ima 11 kW sončna elektrarna, koliko gospodinjstvo prihrani v primeru, da hišo ogreva toplotna črpalka?

S pomočjo svetovalcev www.moja-elektrarna.si smo pridobili podatke o donosu sončne elektrarne za obnovljeno starejšo hišo, ki jo ogreva toplotna črpalka. Cena sončne elektrarne ni predstavljala težave za financiranje, ker so račun za elektriko zamenjali s kreditom in prihranili že s prvim mesecem delovanja sončne elektrarne. Sončna elektrarna jim pokrije potrebe po elektriki za ogrevanje hiše in sanitarne vode, razsvetljavo, kuhanje, pranje, hlajenje, … na daljši rok pa jim bo pridelala rento v vrednosti dveh manjših avtomobilov.

 

Sončna elektrarna cena

 Če od donosa s pridelano elektriko odštejemo ceno za investicijo sončne elektrarne, ter vse nastale stroške - tudi stroške delovanja v celotni življenski dobi, 11 kW sončna elektrarna gospodinjstvu pridela prihranke v vrednosti dveh manjših avtomobilov (30.000 EUR). Poznate kakšno enako donosno investicijo?

Koliko električne energije porabi gospodinjstvo, če hišo ogreva toplotna črpalka?

 

Praksa kaže, da je po Sloveniji veliko energetsko obnovljenih hiš (150 m2, energijski razred C, toplotne potrebe do 60 kWh/m2, 4 družinski člani), v katerih so največkrat vgrajene toplotne črpalke zrak – voda. Te za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode porabijo nekje 5.000 kWh električne energije letno. Letni strošek ogrevanja v letu 2022 - po ceni elektrike 0,2 EUR / kWh, znese okrog 1.000 EUR letno.

Ob dejstvu, da gre pri ogrevanju s toplotno črpalko predvsem za veliko udobje, stroški za vzdrževanje in dimnikarske storitve odpadejo, električno energijo pa si lahko s sončno elektrarno pridelamo sami, je tovrstna kombinacija - toplotna črpalka in sončna elektrarna v veliki prednosti pred ostalimi ogrevalnimi sistemi. 

 soncna elektrarna in toplotna crpalka

Kombinacija - sončna elektrarna in toplotna črpalka omogoča skoraj brezplačno ogrevanje in samooskrbo z elektriko. Investicija za povprečno veliko hišo, ki je energetsko sanirana (cca. 150 m2 ogrevalne površine) znese okrog 22.000 EUR, kar je primerljivo z vrednostjo nižje cenovnega avtomobila. 

baner soncne elektrarne


 Stroški delovanja sončne elektrarne 11 kW v 30 letih delovanja

  Cena sončne elektrarne, 11 kW, montaža na ključ 2022 (brez subvencije, 9,5%)

 14.000 EUR  

  Stroški fiksnih dajatev za obdobje 30 let, ki še ostanejo na položnici (20 EUR mesečno)

7.200 EUR  

  Stroški zavarovanja, vzdrževanja, nadzora, upada učinkovitosti modulov (120 EUR / letno) 

3.600 EUR  

  SKUPAJ

 24.800 EUR  

 


Oddaja strehe v najem za soncno elektrarno

PREBERITE TUDI: 

Oddaja strehe v najem za sončno elektrarno

Poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo, so razvili v podjetju Sonce energija. Ponujajo možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da imajo primerno in dovolj veliko streho, s površino vsaj 300 kvadratnih metrov in jo oddajo v najem.


Sončna elektrarna upraviči ceno 

V življenjski dobi sončna elektrarna za ta primer gospodinjstva, s porabo elektrike 11.000 kWh letno, pridela nekje za 54.800 EUR električne energije. Če odštejemo ceno za investicijo in vse nastale stroške (24.800 EUR), tudi stroške delovanja v celotni življenski dobi, sončna elektrarna pridela prihranke v vrednosti dveh avtomobilov (30.000 EUR), v času najema kredita pa se lastnikom položnica za elektriko zmanjša že prvi mesec. Torej smo v plusu že, ko sončno elektrarno zaženemo. Poznate kakšno enako donosno investicijo?

 

 Donos sončne elektrarne 11 kW, v 30 letih delovanja

  Sončna elektrarna, 11 kW, predviden donos

 54.800 EUR  

  Cena sončne elektrarne z montažo na ključ (BREZ SUBVENCIJE) + ostali stroški delovanja

24.800 EUR  

  SKUPAJ DONOS 

 30.000 EUR  

 Sončna elektrarna pridela prihranke v vrednosti dveh avtomobilov in družinskega proračuna ne obremeni, obrok pri distributerju za elektriko zamenjamo s kreditom na komercialni banki ali Eko skladu.

 

 

Kaj se v 2022 dogaja s subvencijami za sončne elektrarne?

V zadnjem času prejemamo klice investitorjev, ki bodo v 2022 očitno ostali brez subvencij. Na Eko skladu in na Ministrstvu za infrastrukturo smo preverili kdaj bi naj bile subvencije za sončne elektrarne znova na voljo.

Pojasnjujejo, da je že v letu 2021 bilo zanimanje za samooskrbo z elektriko s sončnimi elektrarnami nadpovprečno, odobrenih je bilo 5.306 vlog za subvencije v sončne elektrarne. V letošnjem letu se je trend ne le nadaljeval, ampak močno povišal. Samo do začetka marca je na Eko sklad prispelo več vlog za subvencije za sončne elektrarne kot celotno lansko leto, predvidenih 15 milijonov evrov namenjenih za samooskrbo z električno energijo pa je tako zmanjkalo že pred prvim četrtletjem. Na ministrstvu za infrastrukturo so sicer že v sredini meseca aprila neuradno napovedali, da bo država priskrbela nova sredstva in odprla nov poziv za investitorje. Vendar se očitno zatika tudi na Eko skladu, kjer zaradi premajhnega števila uslužbencev pravočasno ne uspejo obdelati skoraj 9.000 prejetih vlog.

 

soncna elektrarna rentabilnost brez subvencije

Rentabilnost sončnih elektrarn kljub sedanjemu zaprtju subvencij ostaja visoka. Za primer; ob letni porabi gospodinjstva 12.000 kWh električne energije cena 11,2 kW sončne elektrarne znaša 14.000 € (z vključenim 9,5% DDV in brez dodeljene subvencije)Če upoštevamo dvig cene elektrike za gospodinjstva, ki v aprilu znaša okrog 0,2 EUR/kWh bruto, plačilo stroška obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, se lahko odplačilna doba sončne elektrarne predvidi v 6 do 7 letih. Izračun donosa za 11 kW tako ostaja približno enak kot v letu 2021. 

 

Kaj pravijo na Eko skladu in na resornem ministrstvu?

Na Eko skladu pojasnjujejo, da bo nov javni poziv za samooskrbo z električno energijo za gospodinjstva objavljen šele jeseni, ter da bo večina sredstev za podporo sončnim elektrarnam porabljenih za financiranje že prejetih vlog iz preteklega razpisa.

Mnenje so podali tudi na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer nam je na problematiko, v zvezi s subvencijami za sončne elektrarne odgovarjala Eva Košak: »Intenziviranje samooskrbe z elektriko je eden od prioritetnih ciljev, kar so večkrat poudarili tudi na ministrstvu, ustrezno pa je opredeljena tudi v vseh strateških dokumentih, ki zajemajo energetska in podnebna vprašanja. Ker se povečuje interes zasebnih investitorjev, število vlog pa izredno narašča, vlada temu vprašanju namenja posebno pozornost, vendar je prav zaradi velikega števila vlog in hkrati omejenih kadrovskih resursov težko natančno napovedati, kdaj bo objavljen nov razpis. Eko sklad mora najprej identificirati vse prispele vloge, opredeliti realno potrebo sredstev za oddane vloge, ter glede na kadrovske resurse čimprej objaviti razpis.«

 

Glede na znaten dvig cen električne energije koncem leta 2021 ni bilo težko napovedati drastičnega zanimanja gospodinjstev za samooskrbo z elektriko. Ali se nastalemu stanju prekinjenih subvencij ni dalo izogniti in pravočasno zagotoviti dodatna sredstva?

»Povečanje potreb po teh sredstvih in ne samo na tem ukrepu, ampak na vseh ukrepih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, smo pričakovali,« pove Eva Košak. »Ob tem je potrebno poudariti, da so sredstva za ta namen vendarle omejena. Eko sklad pridobi velik del sredstev za izvajanje svojega programa na podlagi 2. odst. 5. čl. Zakona o učinkoviti rabi energije, ki se zagotavlja s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti. Prispevek na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva, je določen z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije. Dejstvo je, da bi povišanje tega prispevka imelo še dodaten pritisk na že tako visoke cene energentov za vse končne uporabnike, kar bi imelo vpliv tudi na trenutno izvajanje nujnih ukrepov (zamrznitev prispevka OVE, SPTE) za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.«

 

Ali pri določeni doseženi kvoti podeljenih vlog za stimuliranje investicij gospodinjstev v samooskrbo z elektriko, ki pomembno nadomeščajo tehnologije fosilnih goriv, država nima smotra vlagati v dodatno pospeševanje samooskrbe? 

»Glede na trenutni interes bomo, v želji po še dodatnem intenziviranju zelene transformacije in zastavljenih ciljev na področju obnovljivih virov energije, zagotovili dodatna finančna sredstva za nadaljnjo uvajanje naprav za samooskrbo z električno energijo,« odgovarja Eva Košak. »V 2021 je bil sprejet nov Zakon za spodbujanje obnovljivih virov energije, ki je dal zakonsko osnovo za dodatne naložbene pomoči za obnovljive vire energije.

Dodatne ovire za razmah sončnih elektrarn

Dodatna težava pri postavljanju malih sončnih elektrarn je prešibko distribucijsko omrežje. Tudi če bi na ministrstvu poiskali še veliko več sredstev – toliko, da bi lahko poleg kritja primanjkljaja dejansko odprli nov poziv s subvencijami za sončne elektrarne in kadrovsko okrepili Eko sklad – vsa slovenska gospodinjstva, ki jih zanima samooskrbo z elektriko, še vedno ne bi mogla ne do subvencije ne do sončne elektrarne. Zakaj? Eden od pogojev za pridobitev subvencije je soglasje za priklop sončne elektrarne na omrežje, pridobitev teh soglasij pa je vse težja, zaradi prešibkega elektroenergetskega omrežja malih sončnih elektrarn marsikje sploh ni več mogoče priklapljati.

Elektrodistribucijska podjetja poročajo, da so prisiljena zavračati določene vloge investitorjev, večino soglasij, ki jih odobrijo, pa izdajo za manjšo proizvodno moč od želene. Na SODO medtem ocenjujejo, da bodo morali v prihodnje zaradi prešibkega omrežja zavrniti približno 15 do 20 odstotkov vseh priključitev. Torej nekje petini potencialnih investitorjev morebitne dodatne subvencije ne bodo pomagale, če pa svoje sončne elektrarne sploh ne bodo mogli priključiti.

 

Preverite ceno sončne elektrarne za vaš primer gospodinjstva

Cena sončne elektrarne je za vaš primer gospodinjstva preverljiva TUKAJ.


Cena z investicijo ne obremeni družinskega proračuna

Praksa kaže, da investicija v sončno elektrarno ne obremeni družinskega proračuna, saj že s prvim mesecem delovanja prihranijo, če koristijo kredit in subvencijo Eko sklada. Pri oddaji vloge se lahko potencialni investitorji obrnejo na ponudnike sončnih elektrarn. Ti svetujejo in pomagajo pri oddaji vlog za kredit Eko sklada, subvencijo ter pri oddaji vloge  za priljučitev sončne elektrarne v omrežje.


S ponudniki sončnih elektrarn, ki vam bodo pomagali in svetovali pri pridobitvi dovoljenj, subvencije in kredita, lahko navežete stik TUKAJ!


Poznate enako donosno hišno napravo kot je sončna elektrarna?

Sončna elektrarna za ta primer energetsko obnovljene hiše pokrije potrebe po elektriki v celoti, tako, da hiša postane energetsko samooskrbna. Če odštejemo vse stroške delovanja sončne elektrarne, pridela prihranke v vrednosti dveh avtomobilov (40.800 EUR), obrok za kredit pa se v primerjavi s predhodnim mesečnim stroškom za elektriko zniža že prvi mesec delovanja. 


 

Sončna elektrarna za tak primer gospodinjstva pridela 10.000 kW elektrike

Če k porabi elektrike za ogrevanje in sanitarno vodo prištejemo porabo preostale električne energije - za razsvetljavo, kuhanje, pranje, hlajenje – v vrednost 6.000 kWh, lahko za povprečen primer gospodinjstva predvidimo skupno letno porabo elektrike cca. 10.000 kWh. V kolikor pa govorimo o starejših energijsko bolj potratnih objektih, je lahko poraba električne energije, pri isti velikosti objekta, občutno večja, saj za ogrevanje s toplotno črpalko porabijo nekoliko več. V vsakem primeru je smiselno opraviti izračun in preveriti koliko je cena sončne elektrarne za izvedbo v primeru ogrevanja s toplotno črpalko, smotrna.

 

Cena sončne elektrarne – prihranki, stroški, donos

Cena sončne elektrarne, nazivne moči 11 kW, za ta primer hiše, znaša cca. 11.000 EUR (z upoštevano subvencijo), mesečna anuiteta kredita za 120 mesečno odplačevanje (10 let) znaša po sedanjih izračunih pa 107 EUR. Po izplačilu kredita ostane mesečni strošek za fiksne dajatve in vzdrževanje sončne elektrarne v vrednosti 32 EUR. Skupni stroški delovanja sončne elektrarne za ta primer energetsko obnovljene hiše, ki jo ogreva toplotna črpalka, moči 11 kW, znašajo 22.800 EUR. Spodaj navajamo stroške in donos, ter prihranke v celi življenski dobi sončne elektrarne.


Vas zanima cena sončne elektrarne in izvedba?
Izpolnite spodnji kontakti obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na vprašanja. 


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Povezane vsebine

%MCEPASTEBIN%

Varčevanje toplotne energije

Kateri kamin izbrati?

V zadnjih letih se vse več ljudi odloča za nakup kamina ali kaminske peči, ki pa prehitro odločitev sprejmejo na podlagi cene kamina. Takšen pristop pogosto pomeni, da se kupec odloči za napačen kamin, ki je ponavadi hrupen, manj ekonomičen, ne akumulira toplote in prehitro “pregori”.

Na trgu nova toplotna črpalka Samsung EHS Mono HT

Vemo, da uporabniki iščejo čim tišje toplotne črpalke zrak - voda, zaradi podražitev elektrike pa jih precizneje primerjajo tudi po učinkovitosti. Sedanje toplotne črpalke zrak - voda so si z vidika...

Zakaj je toplotna črpalka eden vedno boljših virov ogrevanja?

Evropa si nadvse prizadeva, da bi se v čim več gospodinjstvih pričelo ogrevati s toplotnimi črpalkami, saj načrt REPowerEU Evropske komisije temelji na ambicioznih ciljih za uporabo toplotne črpalke. Načrt...

Nižje cene plina zaradi vladne uredbe in stabilne dobave plina v Evropo

V času podražitev vseh vrst goriv je vlada z uredbo zamejila drobnoprodajno ceno plina za zaščitene kategorije. To so v prvi vrsti vsi gospodinjski odjemalci. Med zaščitene kategorije spadajo tudi osnovne socialne...

GRADNJA IN OBNOVE

JUBHome na Dnevih pasivnih hiš 2022 predstavil zadnjo končano hišo v soseski Selo pri Ihanu

V družbi JUBHome so v mirni in zeleni stanovanjski soseski Selo pri Ihanu letos zaključili z gradnjo 10 moderno oblikovanih enodružinskih pasivnih hiš, ki že imajo nove lastnike. Zadnjo hišo, ki je trenutno še v fazi finalizacije, so interesentom novembra predstavili na letošnjih Dnevih pasivnih hiš in na...

Nova Marlesova neto ničenergijska moderna hiša Dom24h

Podjetje Marles hiše Maribor je v začetku aprila odprlo vrata inovativnega in tehnološko naprednega objekta prihodnosti – Dom24h. Moderna hiša, pametni dom prihodnosti za udobno in...

Suhi estrih - obnova poda ter izdelava in polaganje

Sodobni gradbeni sistemi za gradnjo po suhih (in tudi mokrih) postopkih so do danes izredno napredovali. Gradbeni inženirji in proizvajalci gradbenih materialov so do danes že razvili in v praksi že ničkolikokrat...

Energetska prenova hiše - pogosta zmotna prepričanja

Vas motijo sevajoči hlad mrzlih sten v hiši in previsoki stroški ogrevanja, pa niste povsem prepričani v energetsko prenovo hiše? Poglejmo, kaj je v praksi pogosto zmotno in kateri...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Ko za sončno elektrarno na strehi ni dovolj prostora

Trend montaže solarnih panelov se bo v prihodnje zagotovo spremenil. Tako gospodinjski odjemalci kot tudi poslovni uporabniki zaradi pomanjkanja prostora na strehi ali uporabnosti iščejo alternativne rešitve. Korake v tej smeri narekuje tudi EU politika. Nujnost učinkovite rabe energije in prehoda na...

 Postavitev sončne elektrarne - kako do najboljšega izvajalca v 2022

Preden se odločimo za postavitev sončne elektrarne je potrebno izpeljati določene postopke. Najprej je potrebno ugotoviti ali je naš objekt, glede na lokacijo, še...

Soglasje za sončno elektrarno odslej v 14 dneh

Soglasje za sončno elektrarno je, po poročanju Elektro Ljubljana, mogoče urediti v 14 dneh. Ali lahko tako prakso pričakujemo povsod po Sloveniji? Elektro Ljubljana je prvi elektro distributer, ki mu je na...

Poleti se tudi elektrarne potijo

Podnebne spremembe vplivajo na vse, od zdravja do proizvodnje elektrike. Pred leti je poraba elektrike v naših krajih poleti padla, po novem pa zaradi visokih temperatur in hladilnih naprav poraba raste. Elektrarne...

Aktualne novice

Nova spletna revija Varčujem z energijo

Izšla je nova spletna številka revije Varčujem z energijo. V kolikor revijo prebirate na tabličnem ali prenosnem računalniku z manjšim zaslonom, z miško priporočamo povečavo posamične strani. Če revijo prebirate na mobilnem telefonu je omogočeno preprosto povečevanje. Spletni naslovi so v...

Na dnevih pasivnih hiš na ogled prva neto nič-energijska hiša v Sloveniji

Podjetje Marles hiše, ki je v svoji 80-letni tradiciji zgradilo že več kot 28.000 hiš, bo tudi letos kot vodilno in pionirsko podjetje na področju razvoja tehnoloških...

Možnosti zaposlitve v trgovinah Veto Group

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete...

Clivet začenja z gradnjo nove tovarne v Feltreju

Slovesnost ob odprtju nove Clivetove tovarne, ki se bo razprostirala na 30.000 m2 in bo namenjena proizvodnji toplotnih črpalk za uporabo v stavbah, je bila 14. oktobra letos v Feltreju, ko so položili temeljni kamen....

Prezračevanje, klimatizacija

Kako pomemben je čistilec zraka v zaprtih prostorih

Vam je čist zrak v zaprtih prostorih pomemben? Že imate klimatsko napravo ali sistem ogrevanja, ki pa žal ne omogoča, da bi vam lahko tehnologija nanoe™ X izboljšala kakovost zraka? Sedaj je to možno! Panasonic bo to jesen na trgu predstavil novost: Panasonicov air-e, prvi samostojni stropni generator...

Ogrevanje s klimo pozimi pri nizkih temperaturah

V jesenskem času, ko so sončna jutra le še spomin na poletne dni, nas hladnejše vreme hitro spomni, da poskrbimo za ogrevanje našega doma. Ko razmišljamo o možnostih ogrevanja, se nam klimatske naprave na prvi...

Recite STOP odvečni vlagi in plesni!

Vonj po zatohlem, nabiranje kondenza na hladnejših površinah, odpadanje ometa s stropa in sten, pojav plesni … Vam je to kaj znano? Vsi ti znaki kažejo na to, da je v vaših bivalnih prostorih raven vlage občutno...

Prezračevalni sistem za stanovanje: pametna naložba ali modna muha?

Kakovosten zrak v svojem domu lahko zagotovimo le tako, da redno odvajamo izrabljen zrak iz notranjih prostorov in ga nadomestimo s svežim. To lahko dosežemo le z rednim zračenjem. A v hladnem delu leta z odpiranjem...

Varčevanje vode

Naprava za mehčanje vode zagotavlja boljše zdravje in manj stroškov

Celotna ideja delovanja nemškega podjetja BWT je posvečena vodi, s ciljem, da postane svetovni vodilni proizvajalec vodne tehnologije z okolju prijaznimi, cenovno dostopnimi izdelki in rešitvami za mehčanje vode. Strokovno znanje in podpora pri upravljanju z vodo sta zaznavni na vseh ravneh bivanja – prisotnost...

Suša je premagljiva z zbiranjem deževnice

Suša so tudi pri nas postala resna tema tako medsosedskih kot tudi meddržavnih pogovorov. Kakšne rešitve in rezultate teh pogovorov in dogovorov za sanacijo škodljivih vplivov suše na naš vsakdan lahko...

Mala čistilna naprava - delovanje, uporaba, cena

Velik del Slovenije je označen kot vodovarstveno območje. Zato je biološko čiščenje odpadnih voda postalo nujno. V zadnjih desetletjih se je z odpadnimi vodami ravnalo zelo nespametno, odpadne vode so se...

Vgradnja ekološke čistilne naprave

Vse daljša sušna obdobja in danes sicer še redki pozivi k omejeni porabi (pitne) vode nas nehote silijo k razmišljanju o prihodnosti upravljanja pitne in odpadnih voda. Tudi izbira čistilne naprave ni enostavna,...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Regulator za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje DIALOG EQ

Ko ste vgradili dober kotel, toplotno črpalko ali prezračevalni sistem, še ne pomeni, da imate optimalno delujoč sistem. Za optimalni sistem ogrevanja ali hlajenja, je potreben dober sistem vodenja in nadzora, ter dobra regulacija.

3D izris kopalnice

Ne zamudite ugodnosti pri obnovi vaše kopalnice! Brezplačen izris kopalnic in praktično darilo – posebna akcija Veto Group do konca leta 2022. Če potrebujete nasvet in ideje za novo...

Centralno talno gretje je poznano že dve tisočletji

Centralno talno gretje postaja prevladujoča oblika centralnega ogrevanja prostorov tako pri gradnji novih hiš kot pri večjih obnovah. Logika »toplih tal« in centralnega načina priprave in distribucije toplote je...

Pametne hiše postajajo resničnost

Inovacije in digitalizacija so elementi, v katere je Clivet vedno vlagal, da bi naredil svoje rešitve učinkovitejše, povezane in lažje sledljive. Poslovna enota Digital priznanega italijanskega proizvajalca...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Preverite akcijsko ponudbo 2022 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete dolgoročno zanesljivo delo, vabimo da prijavo za delo oddate TUKAJ!

Ne zamudite ugodnosti pri obnovi vaše kopalnice! Brezplačen izris kopalnic in praktično darilo – posebna akcija Veto Group do konca leta 2022. Če potrebujete nasvet in ideje za novo kopalnico vas vabimo, da obiščete spletno stran Veto Group in se prijavite na brezplačen 3D izris...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus. Spoznajte ekipo izkušenih mojstrov, ki poskrbijo za ugodno in prijetno bivanje. Njihova celovita ponudba...

Zveza potrošnikov Slovenije organizira že peti skupinski nakup, tokrat sušilnih strojev s toplotno črpalko – ti lahko v primerjavi s kondenzacijskimi porabijo za 70 evrov manj električne energije na leto. ZPS bo v okviru skupinskega nakupa omogočila potrošnikom ugoden nakup na testu ZPS...

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni avto.

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.