Toplotne črpalke zrak voda – dobro je vedeti pred nakupom

Informacije, ki jih je dobro vedeti pred nakupom toplotne črpalke zrak voda, da ne boste kupuli mačka v žaklju!

Pri izbiri toplotne črpalke so sicer na voljo trije toplotni viri. Podtalna voda, energija zemlje in energija zraka. Marsikje prva dva vira nista na voljo ali zaradi naravnih danosti, prostorskih omejitev ali cenovne nedostopnosti. Energija zraka pa je na voljo povsod, kjer povprečne letne temperature niso ekstremno nizke. Zato je tudi toplotna črpalka zrak voda najpogostejša izbira pri nakupu.

V tem članku se bomo ravno zaradi tega posvetili toplotnim črpalkam zrak voda.

Toplotna črpalka zrak voda, zunanja in notranja enota. Prikaz vgradnje v kotlovnico.

Montaža toplotne črpalke zrak voda je razmeroma hitra in enostavna, v primerjavi z montažo drugih vrst ogrevalnih sistemov.

Na kaj morajo biti kupci pozorni pri izbiri kvalitetne in učinkovite toplotne črpalke zrak voda?

Področje prodaje toplotnih črpalk zrak voda je danes tisto, ki se najhitreje širi. Hkrati pa je prav na tem področju tudi največ razlik med posameznimi izvedbami le-teh in v povezavi s tem tudi največ zavajanj končnih kupcev.

Pri nekaterih ponudnikih toplotnih črpalk nepoznanih in neuveljavljenih blagovnih znamk so sicer na voljo bolj ali manj podrobni tehnični podatki, za katere pa ni nujno da so dejansko resnični. Deloma zato, ker jih prilagajajo domači uvozniki, deloma pa tudi zato, ker le-ti v osnovi nimajo pravilnih tehničnih podatkov.

Vse več je namreč naprav iz npr. Kitajske ali podobnih držav, kjer so podatki lahko že v osnovi zlagani in za to uvozniki velikokrat niti ne vedo, saj jih premami nizka cena. Zato je dobro vedeti, katere podatke lahko kupec preveri sam, brez pomoči strokovnjaka.

Tehnični podatki za toplotno črpalko: COP, SCOP, hrup, razlaga pojmov

Oznake in pojmi, na katere o katerih se je pred nakupom toplotne črpalke dobro poučiti

Poglejmo nekatere podatke za toplotne črpalke zrak voda, katere lahko sami preverimo

1. Tehnični podatki toplotne črpalke zrak voda

  • Grelna moč toplotne črpalke

Pri tehničnih podatkih najprej preverimo dejansko grelno moč in pri katerih pogojih je le-ta podana. Velikokrat same modelne oznake toplotne črpalke zrak voda že vsebujejo nek podatek o grelni moči toplotne črpalke, vendar je lahko ta podatek tudi zavajajoč.

Če govorimo o centralni Sloveniji v zimskem času, potem nas vsekakor zanima podatek pri pogojih A2/W35 (pri talnem ogrevanju) oz. A2/W55 (pri radiatorskem ogrevanju). Pri čemer pomeni A2 temperatura zunanjega zraka (+2°C) in W55 temperatura predtoka ogrevalne vode (+55 °C).

Temperatura predtoka pri toplotni črpalki označuje temperaturo vode, ki prihaja iz toplotne črpalke in se prečrpava v ogrevalni sistem.

Pomen oznak za temperaturo zunanjega zraka
A2A7
2 °C7 °C

 

Pomen oznak za temperaturo predtoka – temperatura ogrete vode
Talno ogrevajeRadiatorsko ogrevaje
W35W55
35 °C55 °C

Primer:

A2/W35: pomeni, da je bila toplotna črpalka testirana pri temperaturi zraka na vstopu 2 °C in temperaturi vode na izstopu 35 °C. To so pogoji, ki so blizu povprečnim zimskim razmeram v srednji Evropi.

A7/W35 pomeni, da je bila toplotna črpalka testirana pri temperaturi zraka na vstopu 7 °C in temperaturi vode na izstopu 35 °C. To so pogoji, ki so blizu povprečnim pomladnim in jesenskim razmeram v srednji Evropi.

  • Grelna število toplotne črpalke zrak voda

Naslednji zanimiv podatek o učinkovitosti toplotne črpalke zrak voda je grelno število. Tudi tu se pojavlja veliko načinov navajanja le-teh, ki so v osnovi lahko vsa pravilna. Zopet je tu najpomembnejše, da je navedeno pri katerih temperaturah je grelno število navedeno. V kolikor le-tega ni, potem ta podatek ni uporaben.

Grelno število se navaja po standardih EN 14511 ali EN 255. Oba standarda predpisujeta natančen postopek merjenja grelnega števila toplotne črpalke. Standardi so osnova za postopek merjenja in izračunavanje sezonskega grelnega števila (SCOP) toplotnih črpalk. SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) predstavlja energetsko učinkovitost toplotne črpalke, ob upoštevanju različnih delovnih pogojev skozi celotno ogrevalno sezono.

Pri obeh standardih pa se poleg električne moči kompresorja upošteva tudi električna energija ventilatorja in sorazmerna električna moč obtočne črpalke za premagovanje uporov skozi kondenzator, kot tudi energija potrebna za odtaljevanje.

Pri standardu EN 14511 je dovoljeno max. 5°C temperaturne razlike med predtokom in povratkom ogrevalne vode. Tako imajo enake toplotne črpalke zrak voda, ki so merjenje po tem standardu, za ca. 7 % slabšo grelno število v primerjavi z meritvami po EN 255 standardu.


baner toplotne crpalke


2. Velikost uparjalnika in razmaki med lamelami

Velikost uparjalnika sicer ne moremo kar tako oceniti, okvirno dejstvo pa je, da večji, kot je uparjalnik za določeno moč, večja je učinkovitost toplotne črpalke.

Še bolj pomemben pa je razmak med lamelami uparjalnika. Če želimo, da bo toplotna črpaka zrak voda učinkovito delovala v naših pogojih (torej takrat, ko so temperature med -5 in +5°C z visoko zunanjo vlago) mora znašati razmak med lamelami uparjalnika min. 4 mm. V nasprotnem primeru bo toplotna črpalka sicer lahko delovala, vendar bo odtaljevanje (mrtvi čas in poraba energije) precej pogostejše, kar na koncu pomeni precej slabše letno grelno število toplotne črpalke zrak voda.

Na zunanjih enotah toplotnih črpalk so lamele vidne, tako da lahko razmik med lamelami sami preverimo. Za optimalno učinkovitost in delovanje toplotne črpalke je priporočljivo, da razmak med lamelami uparjalnika znaša med 4 in 6 mm.

Lamele uparjalnika toplotne črpalke

Lamele uparjalnika toplotne črpalke

3. Glasnost toplotne črpalke

Glasnost toplotne črpalke je prav tako v večini primerov zelo pomemben podatek. Navedena je lahko zvočna moč in/ali zvočni tlak toplotne črpalke, pri čemer mora zadnji podatek obvezno vsebovati razdaljo na kateri je le-ta izmerjen. Če je ta razdalja npr. 10 m, sosed pa je od toplotne črpalke oddaljen samo 5 m, potem obvezno potrebujemo še podatek ki je izmerjen na krajši razdalji. Seveda pa je na koncu pomembna tudi postavitev toplotne črpalke v dejansko okolje in pri tem širitev zvoka navzven ter seveda odboj le-tega nazaj.

Standard za merjenje glasnosti toplotne črpalke se meri v decibelih (dB(A)) in se opravi na razdalji 1 metra od enote, na višini 1,5 metra nad tlemi. Običajna glasnost toplotnih črpalk na tej razdalji je okrog 60 dB(A).

Imamo pa v Sloveniji predpis glede omejitve glasnosti toplotnih črpalk zrak-voda:

  • Nočni čas (od 22. ure do 6. ure): 35 dB(A) pri meji sosednje parcele
  • Dnevni čas (od 6. ure do 22. ure): 40 dB(A) pri meji sosednje parcele

Velikokrat pri zmanjšanju hrupa pomagajo tudi preusmeritvene maske vstopnega in izstopnega zraka, ki pa žal tudi nekoliko zmanjšajo pretok zraka in s tem tudi učinkovitost toplotne črpalke. Ker je ta podatek lahko velikokrat zavajajoč, je najboljša rešitev, da poslušamo že vgrajeno toplotno črpalko in se o glasnosti le-te konkretno prepričamo.

 

4. Kompresor toplotne črpalke

Kompresor je ključna komponenta toplotne črpalke, ki je odgovoren za premikanje hladilnega sredstva skozi sistem in ustvarjanje toplote. Dobro zasnovan in izdelan kompresor je bistven za nemoteno delovanje in optimalno učinkovitost toplotne črpalke.

Kompresor v zunanji enoti toplotne črpalke

Kvaliteten kompresor je ena bolj komponent toplotne črpalke

Pred nakupom je smiselno preveriti proizvajalca kompresorja. Predstavljamo vam nekaj vodilnih in bolj zanesljivih proizvajalcev kompresorjev:

 

5. Toplotna črpalka zrak voda z vgarjenim bojlerjem za sanitarno vodo ali brez?

Na voljo so sistemi toplotnih črpalk zrak voda z že vgrajenim bojlerjem, t.i., integrirane toplotne črpalke in toplotne črpalke brez bojlerja, montirane na steno.

Najbrž vsako gospodinjstvo potrebuje toplo sanitarno vodo. V primeru toplotne črpalke brez vgrajenega bojlerja moramo poskrbeti za ogrevanje sanitarne vode čez leto. To si lahko zagotovimo z nakupom zalogovnika za sanitarno vodo. Po navadi imajo toplotne črpalke program, s katerim se lahko ločeno upravljaa nastavitev ogrevanja prostorov in ogrevanje sanitarne vode. Za to potrebujete dobro izoliran zalogovnik za sanitarno vodo in dodatni vodovodni razvod in krmilno opremo.

V primeru, da se odločite za integrirano toplotno črpalko, ima ta že vgrajen bojler za sanitarno vodo. Te toplotne črpalke so sicer nekoliko dražje, vendar zasedejo manj prostora.

Alternativna možnost ogrevanja sanitarne vode je tudi toplotna črpalka za sanitarno vodo (marsikje, kjer se zamenjuje stari ogrevalni sistem, je ta že vgrajena), ali z navadnim bojlerjem.

Integrirana toplotna črpalka z bojlerjem in brez bojlerja

Levo je primer notranje enote toplotne črpalke zrak voda z že vgrajenim bojlerjem (integrirana toplotna črpalka), desno je primer toplotne črpalke brez vgrajenega bojlerja in z dodatnim zalogovnikom za toplo sanitarno vodo.

5. Ostali elementi

Seveda so poleg navedenih elementov, za kvalitetno in učinkovito toplotno črpalko zrak voda pomembni še številni drugi elementi, o katerih pa končni potrošnik težko presodi.

Zato so tu zelo pomembne reference proizvajalca, kot tudi njegova podpora od začetka do konca tržne poti. Tu so v prednosti toplotne črpalke, ki imajo stalno podporo strokovne svetovalne ekipe in tehnično pomoč.

Seznam in ponudbo bolj zanesljivih dobaviteljev toplotnih črpalk zrak voda na slovenskem trgu lahko preverite TUKAJ!

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI