Do konca leta 2021 Slovenija predseduje Svetu EU. O ključnih ciljih predsedovanja smo se pogovarjali z ministrom za okolje in prostor, mag. Andrejem Vizjakom.

 

minister mag Andrej Vizjak v pisarni

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor. Foto: Nebojša Tejič/STA

EU se je zavezala skleniti novi evropski zeleni dogovor, hkrati pa uresničiti vsaj 55-odstotno zmanjšanje emisij TPG na ravni EU do leta 2030 in podnebno nevtralnost do 2050. Ali vsi ti ukrepi obetajo dovolj ugoden vpliv na gospodarstvo?

Na področju okolja smo v letu 2021 začeli slovensko predsedovanje Svetu EU hkrati z objavo obsežnega podnebno-energetskega svežnja »Pripravljeni na 55«, evropski zeleni dogovor dobiva konkretno obliko, tudi zato je ključna beseda našega programa predsedovanja zeleno (trajnostno) okrevanje. Gre za gospodarsko okrevanje, s katerim bomo dosegli cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Sveženj »Pripravljeni na 55« prinaša kompleksen niz zakonodajnih predlogov z ukrepi, ki bodo državam članicam omogočili, da dosežejo okrepljene podnebne cilje zmanjšanja toplogrednih plinov (TPG). 

Zadovoljni smo, da je bil nedavno sklenjen tudi politični dogovor med Svetom in Evropskim parlamentom (EP) o predlogu revizije Aarhuške uredbe, ki ureja, kako članice EU izvajajo mednarodno Aarhuško konvencijo za večjo udeležbo javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah. S spremembo EU odgovarja na neskladje s konvencijo. Slovensko predsedstvo je zadovoljno, da je bil z EP še pravočasno dosežen sporazum. Sprememba širi dostop do revizije nekaterih upravnih aktov institucij EU ob nevladnih organizacijah (NVO) tudi na predstavnike javnosti ter glede tega določa merila.


Slovenija bo povečala deleže OVE v končni rabi energije v vseh sektorjih: v prometu, pri rabi električne energije in toplote ter hladu. Skupni delež OVE bo do leta 2050 dosegel najmanj 60 %. Slovenija bo povečala deleže OVE v končni rabi energije v vseh sektorjih: v prometu, pri rabi električne energije in toplote ter hladu. Skupni delež OVE bo do leta 2050 dosegel najmanj 60 %.


Sredi julija je na Brdu potekalo srečanje ministrov za okolje na temo svežnja Pripravljeni na 55. Kako ocenjujete dogovore?

Zasedanja so se udeležili ministri in predstavniki držav EU, EEA in držav kandidatk (z izjemo Turčije) ter predstavniki Evropske okoljske agencije EEA in Evropskega okoljskega biroja EEB.  Opravili smo prvo splošno in politično razpravo o novem svežnju »Pripravljeni na 55«. Razpravljali smo o arhitekturi paketa kot celote in povezavi med različnimi predlogi v paketu, ter glede pomembnosti posameznih predlogov za posamezno državo članico za doseganje cilja EU do leta 2030.

 

Letos je v Glasgowu načrtovana prelomna podnebna konferenca, eno bolj pomembnih okoljskih srečanj. Kateri so cilji srečanja?

V času predsedovanja bo novembra letos potekala prelomna podnebna konferenca COP26 v Glasgowu, na katerem bo imelo slovensko predsedstvo pomembno vlogo pri koordiniranju stališč EU.

Na neformalnem svetu na Brdu sem že odprl vsebinsko razpravo okoljskih ministrov EU o predlaganih ukrepih za doseganje okrepljenih podnebnih ciljev. Ti so tesno povezani z doseganjem zavez iz Pariškega sporazuma in tako predstavljajo dobro izhodišče za prihajajočo podnebno konferenco v Glasgowu.

V sklopu neformalnega zasedanja smo ministri opravili razpravo o pripravah na 26. zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije OZN o spremembi podnebja (COP26 UFCCC), ki bo potekalo v Glasgowu. Zasedanja se je udeležil tudi predsedujoči COP26 Alok Sharma. Šlo je za prvo neformalno razpravo za pripravo usklajenega mandata EU za nastop na novembrski konferenci (COP26), kjer bo Slovenija zastopala in se v imenu EU pogajala s tretjimi državami. Formalni sprejem mandata v obliki zaključkov (Sklepov Sveta) je predviden na oktobrskem zasedanju Sveta za okolje.

Ministri smo se v celoti strinjali, da je letošnje leto ključno za splošni cilj ohraniti 1,5 stopinje na dosegu roke ter da je treba strniti napore za dvig globalne podnebne ambicije in dokončanje Knjige pravil ter s tem omogočiti doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Kot predsedujoči Svetu EU si bomo po najboljših močeh prizadevali za doseganje ambicioznega pogajalskega zaključka pogajanj v Glasgowu.

 

Glede na trende podnebne nevtralnosti držav EU, kakšno energetsko mešanico potrebujemo v Sloveniji, kateri scenariji so možni?

Slovenija lahko na podlagi analiziranih scenarijev, kot je navedeno v Dolgoročni podnebni strategiji 2050, doseže podnebno nevtralnost vsaj z dvema scenarijema, in sicer z ambicioznim jedrskim scenarijem in ambicioznim scenarijem z uporabo sintetičnega naravnega plina. Za ohranitev stabilnega elektroenergetskega sistema, z vsemi funkcijami,  je potrebna izgradnja dveh ali več sistemskih elektrarn, pri tem pa pušča odprto izbiro energetske mešanice. Ta naj bi v prihodnosti vključevala ali izgradnjo novega bloka jedrske elektrarne, ali več manjših jedrskih elektrarn, ali elektrarne na ogljično nevtralne sintetične pline. OVE bodo dobro integrirani v energetski sistem s povezovanjem vseh vrst omrežij in energetskih sistemov, vključno s pretvorbo in shranjevanjem energije.

 

mag Andrej Vizjak minister za okolje in prostor

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor. Foto: Nebojša Tejič/STA


Zeleni razvojni projekti MOPZeleni razvojni projekti MOP 

V pristojnost ministrstva za okolje in prostor spada tudi področje upravljanja voda. S spodbujanjem izgradnje in obnove okoljske infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kjer so investicije podprte z evropskimi sredstvi, prispevajo k trajnostnemu upravljanju naravnih virov in upravljanju vodnih virov, preprečevanju onesnaženja in energetski učinkovitosti sistemov oskrbe. Pri izgradnji infrastrukture bo ministrstvo upoštevalo standarde izvajanja projektov glede podnebne nevtralnosti ter načela “do not significant harm”, ki izhajajo iz okvirov evropske kohezijske politike 2021-2027 ter Načrta za okrevanje in odpornost. Na ta način ministrstvo odgovorno sooblikuje področje izvajanja gospodarskih javnih služb, ki služijo prebivalstvu in za katerega lokalne skupnosti nimajo dovolj lastnih sredstev.


Izpusti toplogrednih plinov so se sicer v zadnjih treh desetletjih v Sloveniji znižali za 15 %. Glede na to, da k izpustom največ prispeva promet, kaj se načrtuje na področju železniškega in cestnega prometa?

V sektorju prometa, ki danes prispeva tretjino vseh skupnih emisij TGP, bo za zmanjšanje emisij TGP za 90 do 99 % glede na leto 2005 treba zagotoviti učinkovit javni potniški promet, vzpostaviti moderno železniško omrežje, preusmeriti tovorni promet na železnice, zmanjševati potrebe po vsakodnevni mobilnosti ter spodbujati zasedenost vozil, kolesarjenje in pešačenje. Prevozna sredstva bo v večini poganjala elektrika, dopolnjevali jo bodo obnovljivi ali sintetični plini, ki bodo ogljično nevtralni.

NEPN kot osrednji akcijski energetsko-podnebni načrt do leta 2030 v ospredje postavlja železniški promet in ukrepe trajnostne mobilnosti, ob tem je ključna poenostavitev administrativnih postopkov pri elektrifikaciji prometa.

Gre za povečanje zmogljivosti koridorjev Kamnik–Ljubljana, Ljubljana–Kranj (dvotirnost), koridor JV od Ljubljane, območje ljubljanskih železniških postaj in postajališč. Hkrati je vključena nadgradnja proge za doseganje standardov TEN-T, povečanje zmogljivosti Koper–Ljubljana (nova proga Koper–Divača, nadgradnja odseka Divača–Ljubljana), Maribor–Šentilj, Pragersko–Maribor (povečanje dopustnih obremenitev), Zidani Most–Pragersko, Ljubljana–Jesenice (predor Karavanke). Načrtovan je razvoj integriranega javnega prometa, zmanjševanje potrebe po uporabi osebnih vozil ter reaktivacija razvrednotenih območij na podeželju za dejavnosti, ki omogočajo povečanje lokalne zaposlenosti in zmanjševanje dnevnih migracij v mesta.

NEPN vključuje tudi dodatno infrastrukturo za pešačenje in kolesarjenje za dnevne uporabnike, vključno z ustrezno infrastrukturo polnilnic in spodbujanjem uporabe električnih koles ter spremembo trošarinske politike in prilagoditev cestninske v skladu s smernicami zakonodaje EU. Hkrati je pomembna zagotovitev ustreznega podpornega okolja za celostno elektrifikacijo Luke Koper, tudi za rabo alternativnih goriv, kot so električna energija, utekočinjen in stisnjen zemeljski plin, ki ga bodo postopoma zamenjali sintetični plin (SNP), vodik (H2) in UNP, ki je prehodnega značaja, ter biogoriva.

 

Povezane vsebine


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Varčevanje toplotne energije

Kaj so lastnosti dobre toplotne črpalke?

Ogrevanje prostorov v zimskem času in priprava tople sanitarne vode čez leto, sta dva stalna stroška, za katere plačamo največ in ki se jim ne moremo izogniti. Lahko pa te stroške zmanjšamo z zamenjavo ogrevalnega sistema. Najceneše ogrevanje danes dosežemo z uporabo toplotne črpalke. Ta hkrati ogreva prostor...

Toplotna črpalka SPHERA - udobje v hiši čez vso leto

Clivet, italijanski proizvajalec, ki je na našem trgu splošno znan kot proizvajalec velikih hladilnikov, strešnih enot in toplotnih črpalk velike zmogljivosti, že več kot 30 let proizvaja stanovanjske toplotne...

Kamini in kaminske peči - pogosta vprašanja 2021

Kamini, kaminske in tudi lončene peči so preprost sistem ogrevanja v prehodnih obdobjih (spomladi in jeseni), ko še ni potrebe po ogrevanju cele hiše. Hkrati so sodobni kamini in kaminske peči z visokim izkoristkom...

Štedilniki na drva Lohberger

Kuhinja s štedilnikom na drva ima značaj sodobnosti in pridih tradicije. Z uporabo obnovljivih virov sledi ekološkim trendom, inovativne tehnološke rešitve kuhališča pa pomenijo tradicionalno pripravo...

GRADNJA IN OBNOVE

Pametni dom prihodnosti - Dom24h

DOM24h pooseblja novi koncept bivanja ter demonstrira mnoge nove podsisteme za pametne stavbe prihodnosti. Projekt združuje nove tehnološko napredne komplementarne rešitve v novo celovito rešitev gradnje. S poudarkom na trajnosti in zdravem bivalnem okolju.

Otroška soba v mansardi - dovolj svetlobe in svež zrak

Šole so odprle svoja vrata in vsi upamo, da bo tako tudi ostalo. Ne samo starši, ki smo v zadnjem letu in pol ugotovili, da šolanje na daljavo in delo od doma nista mačji kašelj, ampak predvsem šolarji, ki so...

Manjše hiše Ytong - hiše manjših kvadratur

V bogati in cenovno dostopni ponudbi Ytong tipskih hiš je zbranih več kot 50 projektov različnih slovenskih birojev. Hiše so razdeljene v razrede od nizkoenergijskih do pasivnih, zasnovanih za različna geografska...

Toplotni most - kako ga odkrijemo in saniramo?

Danes veliko govorimo o tem, kako zagotoviti dovolj energije za naše rastoče potrebe. Pozabljamo pa, da imamo ogromne možnosti tudi na področju zmanjšanja porabe. Varčevanje z energijo je dolgoročno najcenejši in...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Pametne tehnologije pomembne za samooskrbo z elektriko

S prehodom na obnovljive vire energije se je koncept oskrbe z električno energijo znašel pred velikimi izzivi. Največji izziv je spremeniti miselnost. Na eni strani imamo elektroenergetski sistem, za katerega je bilo do zdaj značilno izrazito centralno vodenje, na drugi strani pa odjemalca, ki se mora iz pasivnega...

Kako veliko sončno elektrarno potrebujem?

Digitalizacija je v času pandemije prodrla na vsa gospodarska področja in številna podjetja so za prilagoditev v načinu poslovanja uporabila digitalne rešitve. Ena takšnih je tudi inovativna aplikacija za...

Samooskrbna sončna elektrarna za energetsko neodvisnost

Samooskrbna sončna elektrarna v kombinaciji s hišno polnilno postajo in hranilnikom energije je najboljša rešitev, če želite postati deloma ali v celoti energetsko neodvisni. Stroške za električno energijo...

Sončne elektrarne v Sloveniji - pregled trga

V letu 2020 se je nadaljevala rast majhnih sončnih elektrarn (SE) za samooskrbo. Postavili smo 3947 novih sončnih elektrarn v skupni moči 55 MW, kar je po številu skoraj 60 % več kot letu 2019, po moči pa skoraj 80...

Aktualne novice

Odprt je razpis za PRO Awards 2021 za najboljše Panasonicove projekte HVAC+R!

Že četrto sezono Panasonic Heating & Cooling Solutions razpisuje natečaj za prijavo projektov iz celotne Evrope iz področja HVAC+R. V različnih kategorijah bodo podelili nagrade najboljšim projektom HVAC+R, ki prikazujejo inovativnost in odličnost pri uporabi Panasonicovih rešitev. Posebno pozornost...

Skupina Istrabenz plini s povezovanjem podjetij v Sloveniji in na Hrvaškem...

Skupina Istrabenz plini je uspešno zaključila povezovanje s slovenskim podjetjem GTG plin iz Celja, istoimenskim podjetjem na Hrvaškem ter s podjetjem Ardoks iz Maribora. Skupina je s tem okrepila svoj položaj na...

Intervju z mag. Andrejem Vizjakom o zelenem okrevanju v času predsedovanja...

Do konca leta 2021 Slovenija predseduje Svetu EU. O ključnih ciljih predsedovanja smo se pogovarjali z ministrom za okolje in prostor, mag. Andrejem Vizjakom. 

Cene energentov v letu 2021

Cene energentov -  elektrike, zemeljskega plina in ogljičnih kuponov na evropskih borzah so se v prvem tričetrtletju precej zvišale. Zaradi dolge zime in vročega poletja pa rast cen očitno še...

Prezračevanje, klimatizacija

Montaža lokalnega rekuperatorja zraka

Za izvedbo lokalnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote ne potrebujete velikih posegov v prostor, cena pa je v primerjavi s centralnim prezračevanjem nižja. Poleg preproste izvedbe so za izvedbo tega prezračevalnega sistema spodbudne tudi subvencije Eko sklada.

Prezračevanje prostorov je preprosto nujno

Jeseni se običajno srečamo s prvimi resnejšimi ohladitvami, ki jih spremlja tudi več vlage v zraku. V čedalje bolj zrakotesno grajenih in obnovljenih stavbah je zato pojav plesni na notranjih površinah le še...

Stensko in stropno hlajenje prostorov

Marsikomu, ki želi obnoviti stanovanje in razmišlja o ogrevanju s toplo vodo, lahko pride prav, če na notranji strani sten ali stropov vgradi obloge za stensko ogrevanje, s katerimi pa lahko poleti prostore tudi...

Prezračevanje doma - kaj je rekuperacija?

Danes prezračevanje z rekuperacijo ali drugače imenovano “prisilno prezračevanje” postaja novi standard pri novogradnjah. Ker so sodobne stavbe zgrajene na način, da so kar se da neprodušne, se zadostno oz....

Varčevanje vode

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na primer Carat paket za hišo in vrt).

Samooskrba z vodo z zbiranjem deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Stropno ogrevanje in stensko ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo mrzle stene, na hladnih stenah lahko začne kondenzirati vlaga, ki povzroči vlažne madeže in ustvarja...

Uponor Ecoflex VIP - jutrišnja tehnologija za ogrevalna omrežja

Ker EU stremi k temu, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna in ker je pariški sporazum namenjen omejitvi globalnega dviga temperature na manj kot 2˚C, so podnebju prijazne in ogljično nevtralne rešitve pomemben...

Talno gretje 2021 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v...

Vlaga v kleti

Če ima novogradnja klet, jo je potrebno vedno zaščititi proti vdoru vode z zunanje strani. Postopek je razmeroma enostaven in ga lahko izvaja srednje spreten graditelj tudi sam. Seveda pa vrag tiči v detajlih, in če...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Zamenjava dobavitelja energentov ni več zahtevna reč, se pa izplača, če želite v mesecu maju za celotno leto 2021 izkoristiti nižjo ceno zemeljskega plina. Za nove kupce zemeljskega plina Energija plus zagotavlja...

Kljub temu, da so zime iz leta v leto bolj mile, ogrevalna sezona še vedno traja več kot 200 dni. Izbira ogrevanja doma je dolgoročna naložba, zato je dobro na začetku investirati več in potem prihraniti na dolgi...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni...

Večina investitorjev se sprašuje ali je cena sončne elektrarne sprejemljiva za slovenski žep ter koliko prihranimo. Odgovore nam je pojasnil predstavnik podjetja Enertec, Peter Kumer, soustanovitelj blagovne znamke...

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.