Do konca leta 2021 Slovenija predseduje Svetu EU. O ključnih ciljih predsedovanja smo se pogovarjali z ministrom za okolje in prostor, mag. Andrejem Vizjakom.

 

minister mag Andrej Vizjak v pisarni

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor. Foto: Nebojša Tejič/STA

EU se je zavezala skleniti novi evropski zeleni dogovor, hkrati pa uresničiti vsaj 55-odstotno zmanjšanje emisij TPG na ravni EU do leta 2030 in podnebno nevtralnost do 2050. Ali vsi ti ukrepi obetajo dovolj ugoden vpliv na gospodarstvo?

Na področju okolja smo v letu 2021 začeli slovensko predsedovanje Svetu EU hkrati z objavo obsežnega podnebno-energetskega svežnja »Pripravljeni na 55«, evropski zeleni dogovor dobiva konkretno obliko, tudi zato je ključna beseda našega programa predsedovanja zeleno (trajnostno) okrevanje. Gre za gospodarsko okrevanje, s katerim bomo dosegli cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Sveženj »Pripravljeni na 55« prinaša kompleksen niz zakonodajnih predlogov z ukrepi, ki bodo državam članicam omogočili, da dosežejo okrepljene podnebne cilje zmanjšanja toplogrednih plinov (TPG). 

Zadovoljni smo, da je bil nedavno sklenjen tudi politični dogovor med Svetom in Evropskim parlamentom (EP) o predlogu revizije Aarhuške uredbe, ki ureja, kako članice EU izvajajo mednarodno Aarhuško konvencijo za večjo udeležbo javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah. S spremembo EU odgovarja na neskladje s konvencijo. Slovensko predsedstvo je zadovoljno, da je bil z EP še pravočasno dosežen sporazum. Sprememba širi dostop do revizije nekaterih upravnih aktov institucij EU ob nevladnih organizacijah (NVO) tudi na predstavnike javnosti ter glede tega določa merila.


Slovenija bo povečala deleže OVE v končni rabi energije v vseh sektorjih: v prometu, pri rabi električne energije in toplote ter hladu. Skupni delež OVE bo do leta 2050 dosegel najmanj 60 %. Slovenija bo povečala deleže OVE v končni rabi energije v vseh sektorjih: v prometu, pri rabi električne energije in toplote ter hladu. Skupni delež OVE bo do leta 2050 dosegel najmanj 60 %.


Sredi julija je na Brdu potekalo srečanje ministrov za okolje na temo svežnja Pripravljeni na 55. Kako ocenjujete dogovore?

Zasedanja so se udeležili ministri in predstavniki držav EU, EEA in držav kandidatk (z izjemo Turčije) ter predstavniki Evropske okoljske agencije EEA in Evropskega okoljskega biroja EEB.  Opravili smo prvo splošno in politično razpravo o novem svežnju »Pripravljeni na 55«. Razpravljali smo o arhitekturi paketa kot celote in povezavi med različnimi predlogi v paketu, ter glede pomembnosti posameznih predlogov za posamezno državo članico za doseganje cilja EU do leta 2030.

 

Letos je v Glasgowu načrtovana prelomna podnebna konferenca, eno bolj pomembnih okoljskih srečanj. Kateri so cilji srečanja?

V času predsedovanja bo novembra letos potekala prelomna podnebna konferenca COP26 v Glasgowu, na katerem bo imelo slovensko predsedstvo pomembno vlogo pri koordiniranju stališč EU.

Na neformalnem svetu na Brdu sem že odprl vsebinsko razpravo okoljskih ministrov EU o predlaganih ukrepih za doseganje okrepljenih podnebnih ciljev. Ti so tesno povezani z doseganjem zavez iz Pariškega sporazuma in tako predstavljajo dobro izhodišče za prihajajočo podnebno konferenco v Glasgowu.

V sklopu neformalnega zasedanja smo ministri opravili razpravo o pripravah na 26. zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije OZN o spremembi podnebja (COP26 UFCCC), ki bo potekalo v Glasgowu. Zasedanja se je udeležil tudi predsedujoči COP26 Alok Sharma. Šlo je za prvo neformalno razpravo za pripravo usklajenega mandata EU za nastop na novembrski konferenci (COP26), kjer bo Slovenija zastopala in se v imenu EU pogajala s tretjimi državami. Formalni sprejem mandata v obliki zaključkov (Sklepov Sveta) je predviden na oktobrskem zasedanju Sveta za okolje.

Ministri smo se v celoti strinjali, da je letošnje leto ključno za splošni cilj ohraniti 1,5 stopinje na dosegu roke ter da je treba strniti napore za dvig globalne podnebne ambicije in dokončanje Knjige pravil ter s tem omogočiti doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Kot predsedujoči Svetu EU si bomo po najboljših močeh prizadevali za doseganje ambicioznega pogajalskega zaključka pogajanj v Glasgowu.

 

Glede na trende podnebne nevtralnosti držav EU, kakšno energetsko mešanico potrebujemo v Sloveniji, kateri scenariji so možni?

Slovenija lahko na podlagi analiziranih scenarijev, kot je navedeno v Dolgoročni podnebni strategiji 2050, doseže podnebno nevtralnost vsaj z dvema scenarijema, in sicer z ambicioznim jedrskim scenarijem in ambicioznim scenarijem z uporabo sintetičnega naravnega plina. Za ohranitev stabilnega elektroenergetskega sistema, z vsemi funkcijami,  je potrebna izgradnja dveh ali več sistemskih elektrarn, pri tem pa pušča odprto izbiro energetske mešanice. Ta naj bi v prihodnosti vključevala ali izgradnjo novega bloka jedrske elektrarne, ali več manjših jedrskih elektrarn, ali elektrarne na ogljično nevtralne sintetične pline. OVE bodo dobro integrirani v energetski sistem s povezovanjem vseh vrst omrežij in energetskih sistemov, vključno s pretvorbo in shranjevanjem energije.

 

mag Andrej Vizjak minister za okolje in prostor

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor. Foto: Nebojša Tejič/STA


Zeleni razvojni projekti MOPZeleni razvojni projekti MOP 

V pristojnost ministrstva za okolje in prostor spada tudi področje upravljanja voda. S spodbujanjem izgradnje in obnove okoljske infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kjer so investicije podprte z evropskimi sredstvi, prispevajo k trajnostnemu upravljanju naravnih virov in upravljanju vodnih virov, preprečevanju onesnaženja in energetski učinkovitosti sistemov oskrbe. Pri izgradnji infrastrukture bo ministrstvo upoštevalo standarde izvajanja projektov glede podnebne nevtralnosti ter načela “do not significant harm”, ki izhajajo iz okvirov evropske kohezijske politike 2021-2027 ter Načrta za okrevanje in odpornost. Na ta način ministrstvo odgovorno sooblikuje področje izvajanja gospodarskih javnih služb, ki služijo prebivalstvu in za katerega lokalne skupnosti nimajo dovolj lastnih sredstev.


Izpusti toplogrednih plinov so se sicer v zadnjih treh desetletjih v Sloveniji znižali za 15 %. Glede na to, da k izpustom največ prispeva promet, kaj se načrtuje na področju železniškega in cestnega prometa?

V sektorju prometa, ki danes prispeva tretjino vseh skupnih emisij TGP, bo za zmanjšanje emisij TGP za 90 do 99 % glede na leto 2005 treba zagotoviti učinkovit javni potniški promet, vzpostaviti moderno železniško omrežje, preusmeriti tovorni promet na železnice, zmanjševati potrebe po vsakodnevni mobilnosti ter spodbujati zasedenost vozil, kolesarjenje in pešačenje. Prevozna sredstva bo v večini poganjala elektrika, dopolnjevali jo bodo obnovljivi ali sintetični plini, ki bodo ogljično nevtralni.

NEPN kot osrednji akcijski energetsko-podnebni načrt do leta 2030 v ospredje postavlja železniški promet in ukrepe trajnostne mobilnosti, ob tem je ključna poenostavitev administrativnih postopkov pri elektrifikaciji prometa.

Gre za povečanje zmogljivosti koridorjev Kamnik–Ljubljana, Ljubljana–Kranj (dvotirnost), koridor JV od Ljubljane, območje ljubljanskih železniških postaj in postajališč. Hkrati je vključena nadgradnja proge za doseganje standardov TEN-T, povečanje zmogljivosti Koper–Ljubljana (nova proga Koper–Divača, nadgradnja odseka Divača–Ljubljana), Maribor–Šentilj, Pragersko–Maribor (povečanje dopustnih obremenitev), Zidani Most–Pragersko, Ljubljana–Jesenice (predor Karavanke). Načrtovan je razvoj integriranega javnega prometa, zmanjševanje potrebe po uporabi osebnih vozil ter reaktivacija razvrednotenih območij na podeželju za dejavnosti, ki omogočajo povečanje lokalne zaposlenosti in zmanjševanje dnevnih migracij v mesta.

NEPN vključuje tudi dodatno infrastrukturo za pešačenje in kolesarjenje za dnevne uporabnike, vključno z ustrezno infrastrukturo polnilnic in spodbujanjem uporabe električnih koles ter spremembo trošarinske politike in prilagoditev cestninske v skladu s smernicami zakonodaje EU. Hkrati je pomembna zagotovitev ustreznega podpornega okolja za celostno elektrifikacijo Luke Koper, tudi za rabo alternativnih goriv, kot so električna energija, utekočinjen in stisnjen zemeljski plin, ki ga bodo postopoma zamenjali sintetični plin (SNP), vodik (H2) in UNP, ki je prehodnega značaja, ter biogoriva.

 

Povezane vsebine


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Varčevanje toplotne energije

Kateri kamin izbrati?

V zadnjih letih se vse več ljudi odloča za nakup kamina ali kaminske peči, ki pa prehitro odločitev sprejmejo na podlagi cene kamina. Takšen pristop pogosto pomeni, da se kupec odloči za napačen kamin, ki je ponavadi hrupen, manj ekonomičen, ne akumulira toplote in prehitro “pregori”.

Na trgu nova toplotna črpalka Samsung EHS Mono HT

Vemo, da uporabniki iščejo čim tišje toplotne črpalke zrak - voda, zaradi podražitev elektrike pa jih precizneje primerjajo tudi po učinkovitosti. Sedanje toplotne črpalke zrak - voda so si z vidika...

Zakaj je toplotna črpalka eden vedno boljših virov ogrevanja?

Evropa si nadvse prizadeva, da bi se v čim več gospodinjstvih pričelo ogrevati s toplotnimi črpalkami, saj načrt REPowerEU Evropske komisije temelji na ambicioznih ciljih za uporabo toplotne črpalke. Načrt...

Nižje cene plina zaradi vladne uredbe in stabilne dobave plina v Evropo

V času podražitev vseh vrst goriv je vlada z uredbo zamejila drobnoprodajno ceno plina za zaščitene kategorije. To so v prvi vrsti vsi gospodinjski odjemalci. Med zaščitene kategorije spadajo tudi osnovne socialne...

GRADNJA IN OBNOVE

JUBHome na Dnevih pasivnih hiš 2022 predstavil zadnjo končano hišo v soseski Selo pri Ihanu

V družbi JUBHome so v mirni in zeleni stanovanjski soseski Selo pri Ihanu letos zaključili z gradnjo 10 moderno oblikovanih enodružinskih pasivnih hiš, ki že imajo nove lastnike. Zadnjo hišo, ki je trenutno še v fazi finalizacije, so interesentom novembra predstavili na letošnjih Dnevih pasivnih hiš in na...

Nova Marlesova neto ničenergijska moderna hiša Dom24h

Podjetje Marles hiše Maribor je v začetku aprila odprlo vrata inovativnega in tehnološko naprednega objekta prihodnosti – Dom24h. Moderna hiša, pametni dom prihodnosti za udobno in...

Suhi estrih - obnova poda ter izdelava in polaganje

Sodobni gradbeni sistemi za gradnjo po suhih (in tudi mokrih) postopkih so do danes izredno napredovali. Gradbeni inženirji in proizvajalci gradbenih materialov so do danes že razvili in v praksi že ničkolikokrat...

Energetska prenova hiše - pogosta zmotna prepričanja

Vas motijo sevajoči hlad mrzlih sten v hiši in previsoki stroški ogrevanja, pa niste povsem prepričani v energetsko prenovo hiše? Poglejmo, kaj je v praksi pogosto zmotno in kateri...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Ko za sončno elektrarno na strehi ni dovolj prostora

Trend montaže solarnih panelov se bo v prihodnje zagotovo spremenil. Tako gospodinjski odjemalci kot tudi poslovni uporabniki zaradi pomanjkanja prostora na strehi ali uporabnosti iščejo alternativne rešitve. Korake v tej smeri narekuje tudi EU politika. Nujnost učinkovite rabe energije in prehoda na...

 Postavitev sončne elektrarne - kako do najboljšega izvajalca v 2022

Preden se odločimo za postavitev sončne elektrarne je potrebno izpeljati določene postopke. Najprej je potrebno ugotoviti ali je naš objekt, glede na lokacijo, še...

Soglasje za sončno elektrarno odslej v 14 dneh

Soglasje za sončno elektrarno je, po poročanju Elektro Ljubljana, mogoče urediti v 14 dneh. Ali lahko tako prakso pričakujemo povsod po Sloveniji? Elektro Ljubljana je prvi elektro distributer, ki mu je na...

Poleti se tudi elektrarne potijo

Podnebne spremembe vplivajo na vse, od zdravja do proizvodnje elektrike. Pred leti je poraba elektrike v naših krajih poleti padla, po novem pa zaradi visokih temperatur in hladilnih naprav poraba raste. Elektrarne...

Aktualne novice

Termo Shop ustvarja ugodje že 30 let

Podjetništvo je tek na dolge proge, kjer uspe le najbolj vztrajnim. A samo vztrajnost za uspeh ni dovolj. Potrebna sta tudi iznajdljivost, hitro prilagajanje trgu in spremembam ter jasno zastavljena vizija, ki so jo v podjetju Termo Shop, že pred 30 leti, zagotovo imeli. In ta pomemben jubilej, 30 let obstoja, so...

Nova spletna revija Varčujem z energijo

Izšla je nova spletna številka revije Varčujem z energijo. V kolikor revijo prebirate na tabličnem ali prenosnem računalniku z manjšim zaslonom, z miško priporočamo povečavo posamične strani. Če...

Na dnevih pasivnih hiš na ogled prva neto nič-energijska hiša v Sloveniji

Podjetje Marles hiše, ki je v svoji 80-letni tradiciji zgradilo že več kot 28.000 hiš, bo tudi letos kot vodilno in pionirsko podjetje na področju razvoja tehnoloških...

Možnosti zaposlitve v trgovinah Veto Group

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete...

Prezračevanje, klimatizacija

Kako pomemben je čistilec zraka v zaprtih prostorih

Vam je čist zrak v zaprtih prostorih pomemben? Že imate klimatsko napravo ali sistem ogrevanja, ki pa žal ne omogoča, da bi vam lahko tehnologija nanoe™ X izboljšala kakovost zraka? Sedaj je to možno! Panasonic je to jesen na trgu predstavil novost: Panasonicov air-e, prvi samostojni stropni generator...

Ogrevanje s klimo pozimi pri nizkih temperaturah

V jesenskem času, ko so sončna jutra le še spomin na poletne dni, nas hladnejše vreme hitro spomni, da poskrbimo za ogrevanje našega doma. Ko razmišljamo o možnostih ogrevanja, se nam klimatske naprave na prvi...

Recite STOP odvečni vlagi in plesni!

Vonj po zatohlem, nabiranje kondenza na hladnejših površinah, odpadanje ometa s stropa in sten, pojav plesni … Vam je to kaj znano? Vsi ti znaki kažejo na to, da je v vaših bivalnih prostorih raven vlage občutno...

Prezračevalni sistem za stanovanje: pametna naložba ali modna muha?

Kakovosten zrak v svojem domu lahko zagotovimo le tako, da redno odvajamo izrabljen zrak iz notranjih prostorov in ga nadomestimo s svežim. To lahko dosežemo le z rednim zračenjem. A v hladnem delu leta z odpiranjem...

Varčevanje vode

Naprava za mehčanje vode zagotavlja boljše zdravje in manj stroškov

Celotna ideja delovanja nemškega podjetja BWT je posvečena vodi, s ciljem, da postane svetovni vodilni proizvajalec vodne tehnologije z okolju prijaznimi, cenovno dostopnimi izdelki in rešitvami za mehčanje vode. Strokovno znanje in podpora pri upravljanju z vodo sta zaznavni na vseh ravneh bivanja – prisotnost...

Suša je premagljiva z zbiranjem deževnice

Suša so tudi pri nas postala resna tema tako medsosedskih kot tudi meddržavnih pogovorov. Kakšne rešitve in rezultate teh pogovorov in dogovorov za sanacijo škodljivih vplivov suše na naš vsakdan lahko...

Mala čistilna naprava - delovanje, uporaba, cena

Velik del Slovenije je označen kot vodovarstveno območje. Zato je biološko čiščenje odpadnih voda postalo nujno. V zadnjih desetletjih se je z odpadnimi vodami ravnalo zelo nespametno, odpadne vode so se...

Vgradnja ekološke čistilne naprave

Vse daljša sušna obdobja in danes sicer še redki pozivi k omejeni porabi (pitne) vode nas nehote silijo k razmišljanju o prihodnosti upravljanja pitne in odpadnih voda. Tudi izbira čistilne naprave ni enostavna,...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Regulator za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje DIALOG EQ

Ko ste vgradili dober kotel, toplotno črpalko ali prezračevalni sistem, še ne pomeni, da imate optimalno delujoč sistem. Za optimalni sistem ogrevanja ali hlajenja, je potreben dober sistem vodenja in nadzora, ter dobra regulacija.

3D izris kopalnice

Ne zamudite ugodnosti pri obnovi vaše kopalnice! Brezplačen izris kopalnic in praktično darilo – posebna akcija Veto Group do konca leta 2022. Če potrebujete nasvet in ideje za novo...

Centralno talno gretje je poznano že dve tisočletji

Centralno talno gretje postaja prevladujoča oblika centralnega ogrevanja prostorov tako pri gradnji novih hiš kot pri večjih obnovah. Logika »toplih tal« in centralnega načina priprave in distribucije toplote je...

Pametne hiše postajajo resničnost

Inovacije in digitalizacija so elementi, v katere je Clivet vedno vlagal, da bi naredil svoje rešitve učinkovitejše, povezane in lažje sledljive. Poslovna enota Digital priznanega italijanskega proizvajalca...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete dolgoročno zanesljivo delo, vabimo da prijavo za delo oddate TUKAJ!

Preverite akcijsko ponudbo 2022 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

Ne zamudite ugodnosti pri obnovi vaše kopalnice! Brezplačen izris kopalnic in praktično darilo – posebna akcija Veto Group do konca leta 2022. Če potrebujete nasvet in ideje za novo kopalnico vas vabimo, da obiščete spletno stran Veto Group in se prijavite na brezplačen 3D izris...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus. Spoznajte ekipo izkušenih mojstrov, ki poskrbijo za ugodno in prijetno bivanje. Njihova celovita ponudba...

Zveza potrošnikov Slovenije organizira že peti skupinski nakup, tokrat sušilnih strojev s toplotno črpalko – ti lahko v primerjavi s kondenzacijskimi porabijo za 70 evrov manj električne energije na leto. ZPS bo v okviru skupinskega nakupa omogočila potrošnikom ugoden nakup na testu ZPS...

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni avto.

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.