Do konca leta 2021 Slovenija predseduje Svetu EU. O ključnih ciljih predsedovanja smo se pogovarjali z ministrom za okolje in prostor, mag. Andrejem Vizjakom.

 

minister mag Andrej Vizjak v pisarni

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor. Foto: Nebojša Tejič/STA

EU se je zavezala skleniti novi evropski zeleni dogovor, hkrati pa uresničiti vsaj 55-odstotno zmanjšanje emisij TPG na ravni EU do leta 2030 in podnebno nevtralnost do 2050. Ali vsi ti ukrepi obetajo dovolj ugoden vpliv na gospodarstvo?

Na področju okolja smo v letu 2021 začeli slovensko predsedovanje Svetu EU hkrati z objavo obsežnega podnebno-energetskega svežnja »Pripravljeni na 55«, evropski zeleni dogovor dobiva konkretno obliko, tudi zato je ključna beseda našega programa predsedovanja zeleno (trajnostno) okrevanje. Gre za gospodarsko okrevanje, s katerim bomo dosegli cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Sveženj »Pripravljeni na 55« prinaša kompleksen niz zakonodajnih predlogov z ukrepi, ki bodo državam članicam omogočili, da dosežejo okrepljene podnebne cilje zmanjšanja toplogrednih plinov (TPG). 

Zadovoljni smo, da je bil nedavno sklenjen tudi politični dogovor med Svetom in Evropskim parlamentom (EP) o predlogu revizije Aarhuške uredbe, ki ureja, kako članice EU izvajajo mednarodno Aarhuško konvencijo za večjo udeležbo javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah. S spremembo EU odgovarja na neskladje s konvencijo. Slovensko predsedstvo je zadovoljno, da je bil z EP še pravočasno dosežen sporazum. Sprememba širi dostop do revizije nekaterih upravnih aktov institucij EU ob nevladnih organizacijah (NVO) tudi na predstavnike javnosti ter glede tega določa merila.


Slovenija bo povečala deleže OVE v končni rabi energije v vseh sektorjih: v prometu, pri rabi električne energije in toplote ter hladu. Skupni delež OVE bo do leta 2050 dosegel najmanj 60 %. Slovenija bo povečala deleže OVE v končni rabi energije v vseh sektorjih: v prometu, pri rabi električne energije in toplote ter hladu. Skupni delež OVE bo do leta 2050 dosegel najmanj 60 %.


Sredi julija je na Brdu potekalo srečanje ministrov za okolje na temo svežnja Pripravljeni na 55. Kako ocenjujete dogovore?

Zasedanja so se udeležili ministri in predstavniki držav EU, EEA in držav kandidatk (z izjemo Turčije) ter predstavniki Evropske okoljske agencije EEA in Evropskega okoljskega biroja EEB.  Opravili smo prvo splošno in politično razpravo o novem svežnju »Pripravljeni na 55«. Razpravljali smo o arhitekturi paketa kot celote in povezavi med različnimi predlogi v paketu, ter glede pomembnosti posameznih predlogov za posamezno državo članico za doseganje cilja EU do leta 2030.

 

Letos je v Glasgowu načrtovana prelomna podnebna konferenca, eno bolj pomembnih okoljskih srečanj. Kateri so cilji srečanja?

V času predsedovanja bo novembra letos potekala prelomna podnebna konferenca COP26 v Glasgowu, na katerem bo imelo slovensko predsedstvo pomembno vlogo pri koordiniranju stališč EU.

Na neformalnem svetu na Brdu sem že odprl vsebinsko razpravo okoljskih ministrov EU o predlaganih ukrepih za doseganje okrepljenih podnebnih ciljev. Ti so tesno povezani z doseganjem zavez iz Pariškega sporazuma in tako predstavljajo dobro izhodišče za prihajajočo podnebno konferenco v Glasgowu.

V sklopu neformalnega zasedanja smo ministri opravili razpravo o pripravah na 26. zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije OZN o spremembi podnebja (COP26 UFCCC), ki bo potekalo v Glasgowu. Zasedanja se je udeležil tudi predsedujoči COP26 Alok Sharma. Šlo je za prvo neformalno razpravo za pripravo usklajenega mandata EU za nastop na novembrski konferenci (COP26), kjer bo Slovenija zastopala in se v imenu EU pogajala s tretjimi državami. Formalni sprejem mandata v obliki zaključkov (Sklepov Sveta) je predviden na oktobrskem zasedanju Sveta za okolje.

Ministri smo se v celoti strinjali, da je letošnje leto ključno za splošni cilj ohraniti 1,5 stopinje na dosegu roke ter da je treba strniti napore za dvig globalne podnebne ambicije in dokončanje Knjige pravil ter s tem omogočiti doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Kot predsedujoči Svetu EU si bomo po najboljših močeh prizadevali za doseganje ambicioznega pogajalskega zaključka pogajanj v Glasgowu.

 

Glede na trende podnebne nevtralnosti držav EU, kakšno energetsko mešanico potrebujemo v Sloveniji, kateri scenariji so možni?

Slovenija lahko na podlagi analiziranih scenarijev, kot je navedeno v Dolgoročni podnebni strategiji 2050, doseže podnebno nevtralnost vsaj z dvema scenarijema, in sicer z ambicioznim jedrskim scenarijem in ambicioznim scenarijem z uporabo sintetičnega naravnega plina. Za ohranitev stabilnega elektroenergetskega sistema, z vsemi funkcijami,  je potrebna izgradnja dveh ali več sistemskih elektrarn, pri tem pa pušča odprto izbiro energetske mešanice. Ta naj bi v prihodnosti vključevala ali izgradnjo novega bloka jedrske elektrarne, ali več manjših jedrskih elektrarn, ali elektrarne na ogljično nevtralne sintetične pline. OVE bodo dobro integrirani v energetski sistem s povezovanjem vseh vrst omrežij in energetskih sistemov, vključno s pretvorbo in shranjevanjem energije.

 

mag Andrej Vizjak minister za okolje in prostor

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor. Foto: Nebojša Tejič/STA


Zeleni razvojni projekti MOPZeleni razvojni projekti MOP 

V pristojnost ministrstva za okolje in prostor spada tudi področje upravljanja voda. S spodbujanjem izgradnje in obnove okoljske infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kjer so investicije podprte z evropskimi sredstvi, prispevajo k trajnostnemu upravljanju naravnih virov in upravljanju vodnih virov, preprečevanju onesnaženja in energetski učinkovitosti sistemov oskrbe. Pri izgradnji infrastrukture bo ministrstvo upoštevalo standarde izvajanja projektov glede podnebne nevtralnosti ter načela “do not significant harm”, ki izhajajo iz okvirov evropske kohezijske politike 2021-2027 ter Načrta za okrevanje in odpornost. Na ta način ministrstvo odgovorno sooblikuje področje izvajanja gospodarskih javnih služb, ki služijo prebivalstvu in za katerega lokalne skupnosti nimajo dovolj lastnih sredstev.


Izpusti toplogrednih plinov so se sicer v zadnjih treh desetletjih v Sloveniji znižali za 15 %. Glede na to, da k izpustom največ prispeva promet, kaj se načrtuje na področju železniškega in cestnega prometa?

V sektorju prometa, ki danes prispeva tretjino vseh skupnih emisij TGP, bo za zmanjšanje emisij TGP za 90 do 99 % glede na leto 2005 treba zagotoviti učinkovit javni potniški promet, vzpostaviti moderno železniško omrežje, preusmeriti tovorni promet na železnice, zmanjševati potrebe po vsakodnevni mobilnosti ter spodbujati zasedenost vozil, kolesarjenje in pešačenje. Prevozna sredstva bo v večini poganjala elektrika, dopolnjevali jo bodo obnovljivi ali sintetični plini, ki bodo ogljično nevtralni.

NEPN kot osrednji akcijski energetsko-podnebni načrt do leta 2030 v ospredje postavlja železniški promet in ukrepe trajnostne mobilnosti, ob tem je ključna poenostavitev administrativnih postopkov pri elektrifikaciji prometa.

Gre za povečanje zmogljivosti koridorjev Kamnik–Ljubljana, Ljubljana–Kranj (dvotirnost), koridor JV od Ljubljane, območje ljubljanskih železniških postaj in postajališč. Hkrati je vključena nadgradnja proge za doseganje standardov TEN-T, povečanje zmogljivosti Koper–Ljubljana (nova proga Koper–Divača, nadgradnja odseka Divača–Ljubljana), Maribor–Šentilj, Pragersko–Maribor (povečanje dopustnih obremenitev), Zidani Most–Pragersko, Ljubljana–Jesenice (predor Karavanke). Načrtovan je razvoj integriranega javnega prometa, zmanjševanje potrebe po uporabi osebnih vozil ter reaktivacija razvrednotenih območij na podeželju za dejavnosti, ki omogočajo povečanje lokalne zaposlenosti in zmanjševanje dnevnih migracij v mesta.

NEPN vključuje tudi dodatno infrastrukturo za pešačenje in kolesarjenje za dnevne uporabnike, vključno z ustrezno infrastrukturo polnilnic in spodbujanjem uporabe električnih koles ter spremembo trošarinske politike in prilagoditev cestninske v skladu s smernicami zakonodaje EU. Hkrati je pomembna zagotovitev ustreznega podpornega okolja za celostno elektrifikacijo Luke Koper, tudi za rabo alternativnih goriv, kot so električna energija, utekočinjen in stisnjen zemeljski plin, ki ga bodo postopoma zamenjali sintetični plin (SNP), vodik (H2) in UNP, ki je prehodnega značaja, ter biogoriva.

 

Povezane vsebine


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Varčevanje toplotne energije

Toplotna črpalka in sončna elektrarna, cena, donos 2022

Toplotna črpalka in sončna elektrarna nam zagotovljata finančno varnost na dolgi rok. Stroški električne energije in stroški ogrevanja za gospodinjstva predstavljajo veliko obremenitev. Toplotna črpalka nam letne stroške ogrevanja izdatno zmanjšam, sončna elektrarna pa nam pridela lastno elektriko, s čimer...

Plinska peč, ki v 2022 sodi med najboljše

Plinska peč, posebno zaradi ekološke note, predstavlja pomembno sodobno ogrevanje. Spada med bolj izpopolnjene sisteme ogrevanja z visokimi izkoristki...

Ogrevanje - pregled najsodobnejših rešitev v 2022

Vseh sistemov za ogrevanje ne moremo kar tako preklopiti na trenutno najugodnejši energent. Lahko pa izberemo ogrevanje hiše z najvišjim izkoristkom, ne glede na to, kaj ga poganja, ali pa, še boljše, popolnoma...

Panasonic povečuje funkcionalnost in izboljša vzdrževanje

Panasonic Heating & Cooling Solutions je posodobil svoj AC Service Cloud, ki vključuje uporabno funkcijo System Health Check, ki je na voljo od decembra 2021 v izbrani komercialni seriji Panasonicovih...

GRADNJA IN OBNOVE

Nakup stare hiše ali stanovanja v 2022 in prenova

Kupiti in prenoviti starejše stanovanje v mestu ali starejšo hišo v okolici mesta, kaj se bolj izplača? Enoznačnega odgovora na to vprašanje ni. Na stroške tako nakupa kot prenove nepremičnine vpliva starost in stanje ter velikost in lokacija nepremičnine, predvsem pa tudi uporabljeni materiali in izbira...

Strešna okna 2022– za več svetlobe in manj toplotnih izgub

Po podatkih raziskave Healthy Homes Barometer, 21 odstotkov Slovencev pravi, da živijo v temnih domovih, torej brez zadostne dnevne svetlobe. Njeno pomanjkanje vpliva na učinkovitost,...

Obnova strehe, menjava azbestne kritine - subvencije in krediti Eko sklada

Pri prenovi strehe je mogoče pri Eko skladu pridobiti nepovratno finančno spodbudo za izolacijo in ugoden kredit za menjavo azbestne kritine. V kolikor ste vsaj polovični solastnik hiše in prejemate redno denarno...

Fasadni omet, oplemeniten s hibridno tehnologijo

V JUB-u so materiale, razvite za ekstremne razmere ter uspešno preizkušene v vesoljski industriji, uporabili v edinstveni recepturi dveh vrhunskih ometov, idealnih za dolgotrajno zaščito fasade in izboljšanje njene...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Energenti - kako ublažiti posledice naraščanja cen?

Cene energije, goriv in kuriv nenadzorovano rastejo že nekaj časa, s seboj pa prinašajo širše gospodarske in socialne posledice, tako za gospodinjstva kot tudi za podjetja. Podražitev energentov bi namreč lahko to zimo prebivalcem EU povzročila 100 milijard evrov dodatnih stroškov.

Sončna elektrarna 11 kW - cena in donos v 2022

Sončna elektrarna s ceno, ki se vsakodnevno znižuje, za široko rabo predstavlja eno bolj donosnih naložb. Cena sončne elektrarne je, glede na prihranke v celi življenjski dobi v primerjavi z donosom bančnih...

Samooskrba je edina trajna rešitev za visoke cene energentov

Na mednarodnih trgih so se v zadnjih mesecih občutno zvišale veleprodajne cene energentov, kot so zemeljski plin, električna energija, naftni derivati in premog. V Sloveniji sta se podražila ogrevanje in gorivo,...

Podražitve elektrike v 2021

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je odzval na podražitve električne energije. V skrajnem primeru je možna prepoved prodaje električne energije v tujino. Kot je dejal, država...

Aktualne novice

Cena elektrike v 2022 - podražitve nekaterih ponudnikov

Cena elektrike se je v času korone za slovenska gospodinjstva in male poslovne odjemalce znižala za dobro tretjino. Na podlagi vladnega odloga namreč med 1. marcem in 31. majem ni bilo treba plačevati prispevka za proizvodnjo iz obnovljivih virov in prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v...

Izobraževanja slikopleskarjem odpirajo nove priložnosti

Družba JUB, ki s Sekcijo slikopleskarjev, črkoslikarjev in fasaderjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije sodeluje že vse od njene ustanovitve v letu 2003, je v letošnjem letu na vodstvo sekcije naslovila...

Nova spletna revija Varčujem z energijo

 V novembru je izšla nova spletna številka revije Varčujem z energijo (79).V kolikor revijo prebirate na tabličnem ali prenosnem računalniku z manjšim zaslonom, z miško priporočamo povečavo...

6. konferenca trajnostne gradnje

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je konec septembra organiziralo 6. konferenco trajnostne gradnje, ki jo je spremljalo več kot 130 udeležencev inženirske in arhitekturne stroke s področja...

Prezračevanje, klimatizacija

Zakaj je rekuperacija boljša kot odpiranje oken?

Pozimi je zaradi nizkih zunanjih temperatur in čezmerne vlage v bivalnih prostorih več možnosti za nabiranje kondenzata in nastanek plesni na hladnih površinah. Včasih smo to težavo reševali z rednim vsaj petminutnim odpiranjem oken (najbolje na prepih), danes to zaradi načina življenja preprosto ni...

Plesen v prostoru - znebite se je in zadihajte svež zrak!

Današnja prenova hiš in gradnje novih hiš se izvaja z materiali, ki dobro tesnijo in hkrati zelo slabo prepuščajo vlago. Zato se celo v novih hišah pri takšni gradnji pojavljajo težave z odvečnim kondenzom,...

Lokalno prezračevanje zaščita pred virusi in plesnijo

V hladnejših mesecih je vzdrževanje ugodne mikroklime notranjih prostorov velik izziv. Učinkovita rešitev je zagotovo prezračevalni sistem, ki z nenehnim dotokom svežega zraka zagotavlja prijetno in...

Varčno prezračevanje doma - kaj je rekuperacija?

Danes prezračevanje z rekuperacijo ali drugače imenovano “prisilno prezračevanje” postaja novi standard pri novogradnjah. Ker so sodobne stavbe zgrajene na način, da so kar se da neprodušne, se zadostno oz....

Varčevanje vode

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav tako nam ne bo povzročala večjih stroškov, vzdrževanje bo enostavno, hitro in poceni. Ker pa je...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na...

Samooskrba z vodo z zbiranjem deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Prenova kopalnice - izvedba

Prenova kopalnice je super priložnost, da v stanovanju sami naredimo nekaj, kar nam bo še dolgo v zadovoljstvo. Praksa kaže, da lahko tudi v kopalnice z majhno kvadraturo z dobrim načrtovanjem spravite veliko, najbolj pomembno ob tem pa je, da nujno ne potrebujete zidarja in keramičarja, ker lahko delo...

Je talno ogrevanje res za na smetišče zgodovine?

Malo nenavaden naslov, ki potrebuje razlago. V Delu je Bojan Žnidaršič izrekel trditev da “Talno gretje gre na smetišče zgodovine”. Strokovnjak na mnogih področjih in energetski svetovalec je trditev utemeljil...

Stropno ogrevanje in stensko ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo...

Uponor Ecoflex VIP - jutrišnja tehnologija za ogrevalna omrežja

Ker EU stremi k temu, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna in ker je pariški sporazum namenjen omejitvi globalnega dviga temperature na manj kot 2˚C, so podnebju prijazne in ogljično nevtralne rešitve pomemben...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Pošteno smo že zakorakali novo ogrevalno sezono, ki je v Sloveniji razmeroma dolga – traja lahko tudi do osem mesecev. Stroški ogrevanja so veliko finančno breme za marsikatero...

Zamenjava dobavitelja energentov ni več zahtevna reč, se pa izplača, če želite v mesecu maju za celotno leto 2021 izkoristiti nižjo ceno zemeljskega plina. Za nove kupce zemeljskega plina Energija plus zagotavlja...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni...

Večina investitorjev se sprašuje ali je cena sončne elektrarne sprejemljiva za slovenski žep ter koliko prihranimo. Odgovore nam je pojasnil predstavnik podjetja Enertec, Peter Kumer, soustanovitelj blagovne znamke...

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.