Do konca leta 2021 Slovenija predseduje Svetu EU. O ključnih ciljih predsedovanja smo se pogovarjali z ministrom za okolje in prostor, mag. Andrejem Vizjakom.

 

minister mag Andrej Vizjak v pisarni

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor. Foto: Nebojša Tejič/STA

EU se je zavezala skleniti novi evropski zeleni dogovor, hkrati pa uresničiti vsaj 55-odstotno zmanjšanje emisij TPG na ravni EU do leta 2030 in podnebno nevtralnost do 2050. Ali vsi ti ukrepi obetajo dovolj ugoden vpliv na gospodarstvo?

Na področju okolja smo v letu 2021 začeli slovensko predsedovanje Svetu EU hkrati z objavo obsežnega podnebno-energetskega svežnja »Pripravljeni na 55«, evropski zeleni dogovor dobiva konkretno obliko, tudi zato je ključna beseda našega programa predsedovanja zeleno (trajnostno) okrevanje. Gre za gospodarsko okrevanje, s katerim bomo dosegli cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050. Sveženj »Pripravljeni na 55« prinaša kompleksen niz zakonodajnih predlogov z ukrepi, ki bodo državam članicam omogočili, da dosežejo okrepljene podnebne cilje zmanjšanja toplogrednih plinov (TPG). 

Zadovoljni smo, da je bil nedavno sklenjen tudi politični dogovor med Svetom in Evropskim parlamentom (EP) o predlogu revizije Aarhuške uredbe, ki ureja, kako članice EU izvajajo mednarodno Aarhuško konvencijo za večjo udeležbo javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah. S spremembo EU odgovarja na neskladje s konvencijo. Slovensko predsedstvo je zadovoljno, da je bil z EP še pravočasno dosežen sporazum. Sprememba širi dostop do revizije nekaterih upravnih aktov institucij EU ob nevladnih organizacijah (NVO) tudi na predstavnike javnosti ter glede tega določa merila.


Slovenija bo povečala deleže OVE v končni rabi energije v vseh sektorjih: v prometu, pri rabi električne energije in toplote ter hladu. Skupni delež OVE bo do leta 2050 dosegel najmanj 60 %. Slovenija bo povečala deleže OVE v končni rabi energije v vseh sektorjih: v prometu, pri rabi električne energije in toplote ter hladu. Skupni delež OVE bo do leta 2050 dosegel najmanj 60 %.


Sredi julija je na Brdu potekalo srečanje ministrov za okolje na temo svežnja Pripravljeni na 55. Kako ocenjujete dogovore?

Zasedanja so se udeležili ministri in predstavniki držav EU, EEA in držav kandidatk (z izjemo Turčije) ter predstavniki Evropske okoljske agencije EEA in Evropskega okoljskega biroja EEB.  Opravili smo prvo splošno in politično razpravo o novem svežnju »Pripravljeni na 55«. Razpravljali smo o arhitekturi paketa kot celote in povezavi med različnimi predlogi v paketu, ter glede pomembnosti posameznih predlogov za posamezno državo članico za doseganje cilja EU do leta 2030.

 

Letos je v Glasgowu načrtovana prelomna podnebna konferenca, eno bolj pomembnih okoljskih srečanj. Kateri so cilji srečanja?

V času predsedovanja bo novembra letos potekala prelomna podnebna konferenca COP26 v Glasgowu, na katerem bo imelo slovensko predsedstvo pomembno vlogo pri koordiniranju stališč EU.

Na neformalnem svetu na Brdu sem že odprl vsebinsko razpravo okoljskih ministrov EU o predlaganih ukrepih za doseganje okrepljenih podnebnih ciljev. Ti so tesno povezani z doseganjem zavez iz Pariškega sporazuma in tako predstavljajo dobro izhodišče za prihajajočo podnebno konferenco v Glasgowu.

V sklopu neformalnega zasedanja smo ministri opravili razpravo o pripravah na 26. zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije OZN o spremembi podnebja (COP26 UFCCC), ki bo potekalo v Glasgowu. Zasedanja se je udeležil tudi predsedujoči COP26 Alok Sharma. Šlo je za prvo neformalno razpravo za pripravo usklajenega mandata EU za nastop na novembrski konferenci (COP26), kjer bo Slovenija zastopala in se v imenu EU pogajala s tretjimi državami. Formalni sprejem mandata v obliki zaključkov (Sklepov Sveta) je predviden na oktobrskem zasedanju Sveta za okolje.

Ministri smo se v celoti strinjali, da je letošnje leto ključno za splošni cilj ohraniti 1,5 stopinje na dosegu roke ter da je treba strniti napore za dvig globalne podnebne ambicije in dokončanje Knjige pravil ter s tem omogočiti doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Kot predsedujoči Svetu EU si bomo po najboljših močeh prizadevali za doseganje ambicioznega pogajalskega zaključka pogajanj v Glasgowu.

 

Glede na trende podnebne nevtralnosti držav EU, kakšno energetsko mešanico potrebujemo v Sloveniji, kateri scenariji so možni?

Slovenija lahko na podlagi analiziranih scenarijev, kot je navedeno v Dolgoročni podnebni strategiji 2050, doseže podnebno nevtralnost vsaj z dvema scenarijema, in sicer z ambicioznim jedrskim scenarijem in ambicioznim scenarijem z uporabo sintetičnega naravnega plina. Za ohranitev stabilnega elektroenergetskega sistema, z vsemi funkcijami,  je potrebna izgradnja dveh ali več sistemskih elektrarn, pri tem pa pušča odprto izbiro energetske mešanice. Ta naj bi v prihodnosti vključevala ali izgradnjo novega bloka jedrske elektrarne, ali več manjših jedrskih elektrarn, ali elektrarne na ogljično nevtralne sintetične pline. OVE bodo dobro integrirani v energetski sistem s povezovanjem vseh vrst omrežij in energetskih sistemov, vključno s pretvorbo in shranjevanjem energije.

 

mag Andrej Vizjak minister za okolje in prostor

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor. Foto: Nebojša Tejič/STA


Zeleni razvojni projekti MOPZeleni razvojni projekti MOP 

V pristojnost ministrstva za okolje in prostor spada tudi področje upravljanja voda. S spodbujanjem izgradnje in obnove okoljske infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kjer so investicije podprte z evropskimi sredstvi, prispevajo k trajnostnemu upravljanju naravnih virov in upravljanju vodnih virov, preprečevanju onesnaženja in energetski učinkovitosti sistemov oskrbe. Pri izgradnji infrastrukture bo ministrstvo upoštevalo standarde izvajanja projektov glede podnebne nevtralnosti ter načela “do not significant harm”, ki izhajajo iz okvirov evropske kohezijske politike 2021-2027 ter Načrta za okrevanje in odpornost. Na ta način ministrstvo odgovorno sooblikuje področje izvajanja gospodarskih javnih služb, ki služijo prebivalstvu in za katerega lokalne skupnosti nimajo dovolj lastnih sredstev.


Izpusti toplogrednih plinov so se sicer v zadnjih treh desetletjih v Sloveniji znižali za 15 %. Glede na to, da k izpustom največ prispeva promet, kaj se načrtuje na področju železniškega in cestnega prometa?

V sektorju prometa, ki danes prispeva tretjino vseh skupnih emisij TGP, bo za zmanjšanje emisij TGP za 90 do 99 % glede na leto 2005 treba zagotoviti učinkovit javni potniški promet, vzpostaviti moderno železniško omrežje, preusmeriti tovorni promet na železnice, zmanjševati potrebe po vsakodnevni mobilnosti ter spodbujati zasedenost vozil, kolesarjenje in pešačenje. Prevozna sredstva bo v večini poganjala elektrika, dopolnjevali jo bodo obnovljivi ali sintetični plini, ki bodo ogljično nevtralni.

NEPN kot osrednji akcijski energetsko-podnebni načrt do leta 2030 v ospredje postavlja železniški promet in ukrepe trajnostne mobilnosti, ob tem je ključna poenostavitev administrativnih postopkov pri elektrifikaciji prometa.

Gre za povečanje zmogljivosti koridorjev Kamnik–Ljubljana, Ljubljana–Kranj (dvotirnost), koridor JV od Ljubljane, območje ljubljanskih železniških postaj in postajališč. Hkrati je vključena nadgradnja proge za doseganje standardov TEN-T, povečanje zmogljivosti Koper–Ljubljana (nova proga Koper–Divača, nadgradnja odseka Divača–Ljubljana), Maribor–Šentilj, Pragersko–Maribor (povečanje dopustnih obremenitev), Zidani Most–Pragersko, Ljubljana–Jesenice (predor Karavanke). Načrtovan je razvoj integriranega javnega prometa, zmanjševanje potrebe po uporabi osebnih vozil ter reaktivacija razvrednotenih območij na podeželju za dejavnosti, ki omogočajo povečanje lokalne zaposlenosti in zmanjševanje dnevnih migracij v mesta.

NEPN vključuje tudi dodatno infrastrukturo za pešačenje in kolesarjenje za dnevne uporabnike, vključno z ustrezno infrastrukturo polnilnic in spodbujanjem uporabe električnih koles ter spremembo trošarinske politike in prilagoditev cestninske v skladu s smernicami zakonodaje EU. Hkrati je pomembna zagotovitev ustreznega podpornega okolja za celostno elektrifikacijo Luke Koper, tudi za rabo alternativnih goriv, kot so električna energija, utekočinjen in stisnjen zemeljski plin, ki ga bodo postopoma zamenjali sintetični plin (SNP), vodik (H2) in UNP, ki je prehodnega značaja, ter biogoriva.

 

Povezane vsebine


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Varčevanje toplotne energije

Vrhunska Clivet toplotna črpalka »Made in Italy«

Clivet, znani italijanski proizvajalec termotehnične opreme, predstavlja toplotne črpalke Edge EVO 2.0. – EXC. Gre za rešitev, ki zadovoljuje vse potrebe po ogrevanju, hlajenju in pripravi tople sanitarne vode v gospodinjstvih.

Ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko Samsung

Spoznajte unikatno integrirano rešitev za ogrevanje, oskrbo s toplo vodo in hlajenje s toplotno črpalko Samsung ClimateHub, primerno tako za visokotemperaturno kot za nizkotemperaturno ogrevanje, s...

Toplotna črpalka - cena - kako se investicija povrne v 2022?

Investitorje v novi ogrevalni sistem velikokrat prestrašijo cene toplotnih črpalk. Toplotna črpalka je v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja res nekoliko dražja, vendar se marsikdo ne zaveda, da ga lahko...

Kako deluje toplotna črpalka zrak - voda v praksi

Kako deluje toplotna črpalka zrak - voda v praksi smo preverili pri energetskem svetovalcu Mateju Kramar iz Murske sobote. Hkrati je pojasnil kakšna je cena za toplotne črpalke zrak - voda ter kako je...

GRADNJA IN OBNOVE

Montažne hiše 2022, cena je še vedno konkurenčna

Montažne hiše so se v letu 2022 podražile, razlog za to  je konkreten dvig cen surovin in energentov. Cene rastejo tudi na področju klasične gradnje. Vendar montažne hiše že od nekdaj spadajo med varčne, razvoj pa teče hitreje kot pri konkurenčnih...

Naravna svetloba pomeni boljše počutje

Za zdravje in dobro počutje v zaprtih prostorih, naj bo to na delovnem mestu ali doma, je naravna svetloba nepogrešljiva. Številne raziskave so potrdile, da se pri tem tudi najboljši viri umetne svetlobe z njo le...

Strešna okna 2022– za več svetlobe in manj toplotnih izgub

Po podatkih raziskave Healthy Homes Barometer, 21 odstotkov Slovencev pravi, da živijo v temnih domovih, torej brez zadostne dnevne svetlobe. Njeno pomanjkanje vpliva na učinkovitost,...

Toplotna izolacija Multipor ima nevtralen ogljični odtis

V boj proti podnebnim spremembam se vključuje vse več okoljsko zavednih podjetij, ki želijo pri produkcijskih procesih ter trajnostno usmerjenostjodosegati ogljični odtis ter z dobrim zgledom vplivati tudi na...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Lastna elektrarna - ko neodvisnost postane privilegij

Potem ko je pred dvema letoma Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covida-19, smo vstopili v povsem neznano obdobje. Obdobje strahu, rasti cen energentov … Komaj so se razmere nekoliko umirile, pa nas je zadela novica o vojni na ukrajinskih tleh, ki je trenutne...

Solarni paneli, kakovost in cena v 2022

Kljub temu, da so prve silicijeve sončne celice nastale pred več kot 60 leti, so se sončne elektrarne in s tem fotovoltaika, kot pomemben vir energije, razmahnile v zadnjih 15 letih. Opaznejši padec cen za solarne...

Solarni moduli - kako izbrati in kaj upoštevati pred nakupom?

Odločili ste se za namestitev solarne elektrarne, sedaj pa pride najtežji del. Ker je ponudnikov solarnih modulov pri nas vsako leto več, je tudi izbira le-teh posledično vedno težja. V poplavi različnih...

Streha v najem za manjše stroške

V podjetju SONCE energija so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za...

Aktualne novice

JUB-ove aktivne notranje barve in premazi za les izboljšuje kakovost bivalnih prostorov

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v začetku junija v Izoli organiziralo strokovno srečanje, ki se je odvijalo v prostorih Univerze na Primorskem. Na dogodku so v družbi JUB s predavanji, ki sta jih za izdelke JUBIN pripravili produktna vodja Anamari...

HYDROSOL Decor je Izbran produkt leta 2022

Na našem tržišču se vsako leto pojavi vrsta novih izdelkov široke potrošnje, ki uporabnikom prinašajo številne koristi in izboljšujejo njihovo uporabniško izkušnjo. Med njimi je tudi JUB-ov inovativni izdelek...

Ne spreglejte aktualnih spodbud za digitalni in zeleni prehod

Na področju zelenega in digitalnega prehoda bodo v letu 2022 dodeljene spodbude za raziskave, razvoj in inovacije. Ker med priznane stroške spadajo tudi stroški osebja, amortizacija instrumentov in opreme,...

Cene energentov v letu 2022

Cene energentov na evropskih borzah so se v prvem tričetrtletju lanskega leta precej zvišale, rast pa se je nadaljevala vse do konca leta. Visoke cene elektrike so odraz visokih cen energentov in visokih temperatur po...

Prezračevanje, klimatizacija

Klima, ki ne piha

Ko je že vse kazalo, da smo na področju hlajenja in ogrevanja s stenskimi klimami že vse videli, je Samsungu uspel presenetljiv razvojni korak. Svoj proizvodni program so najprej temeljito preučili in nato v svoj najnovejši izdelek vgradili več izboljšav.

Prezračevanje stanovanja pomeni skrb za zdravje

Gradite hišo ali boste poletne mesece izkoristili za prenovo stanovanja? Potem se zagotovo spopadate z vprašanjem, kako zagotoviti zadostno prezračevanje stanovanja. V zaprtih prostorih...

Daikin klima naprave – novosti v 2022

Daikin kot globalna korporacija vodi v razvoju hladilne in ogrevalne tehnike in pomembno prispeva k razvoju panoge s številnimi inovacijami. Ni naključje, da so Daikin klima naprave na testih klima...

Klima naprave v 2022 - katera je letošnji hit in kakšne so cene?

Današnje klima naprave so, z relativno nizko investicijo in vabljivo nizkimi stroški obratovanja, vse bolj privlačne za uporabo vseh 12 mesecev v letu. Klima naprave so v osnovi toplotna črpalka zrak –...

Varčevanje vode

Sistemi za zbiranje deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno deževnico in jo uporabite za zalivanje okrasnih rastlin ali zelenjavnega vrta.

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Talno gretje 2022 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v prostoru po vgradnji talega gretja vsaj 2 stopinji nižja. Večina starejših hiš se ogreva z...

Prenova kopalnice 2022 - kratek čas obnove in cena

Prenova kopalnice je super priložnost, da v stanovanju sami naredimo nekaj, kar nam bo še dolgo v zadovoljstvo. Praksa kaže, da lahko tudi v kopalnice z majhno kvadraturo z dobrim načrtovanjem spravite...

Je talno ogrevanje res za na smetišče zgodovine?

Malo nenavaden naslov, ki potrebuje razlago. V Delu je Bojan Žnidaršič izrekel trditev da “Talno gretje gre na smetišče zgodovine”. Strokovnjak na mnogih področjih in energetski svetovalec je trditev utemeljil...

Stropno ogrevanje in stensko ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

V luči trenutne energetske krize je vse več govora o samooskrbi in možnosti izrabe danosti, ki nam jih nudi narava. Obnovljivi viri energije, med njimi tudi sonce, so postali izjemno pomembni in fotovoltaična...

Ko pomislimo na topel dom, običajno ne pomislimo tudi na udobje. Ob besedi ogrevanje še vedno največkrat dobimo asociacijo na zamudno pripravljanje in skladiščenje drv, skrb za pravočasno in zadostno naročanje...

Postopek zamenjave dobavitelja elektrike je za odjemalca prijazen in dokaj preprost, novi dobavitelj ob predaji vaših podatkov uredi zamenjavo. Gospodinjstvo najprej preveri pogoje odpovedi, ki jih je ob sklenitvi...

Pošteno smo že zakorakali novo ogrevalno sezono, ki je v Sloveniji razmeroma dolga – traja lahko tudi do osem mesecev. Stroški ogrevanja so veliko finančno breme za marsikatero...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.