Investitorje v novi ogrevalni sistem velikokrat prestrašijo cene toplotnih črpalk. Toplotna črpalka je v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja res nekoliko dražja, vendar se marsikdo ne zaveda, da ga lahko premišljena naložba v toplotno črpalko na daljši rok stane veliko manj v primerjavi s kakšnim drugim sistemom. Nizki stroški za ogrevanje, subvencije Eko sklada ter udobje bivanja, ki ga danes, ob hitrem tempu življenja nudi toplotna črpalka, so ob tehtnem premisleku prav gotovo glavni razlogi za odločitev. Pri ogrevanju s toplotno črpalko sistem deluje neodvisno od našega dela.

 

toplotna crpalka

Cena toplotne črpalke zrak - voda (delovanje je prikazano v zgornji shemi) je v primerjavi z ostalimi sistemi toplotnih črpalk najnižja, vendar so prihranki najnižji. Če so vam bolj kot cena investicije v toplotno črpalko pomembni prihranki, je dobro, da za vaš primer objekta primerjate vse tri sisteme, poleg najbolj razširjenega zrak-voda, tudi sistem geotermalne toplote črpalke zemlja - voda in voda - voda.

 

Toplotna črpalka z nizko ceno je lahko privlačna, vendar predstavlja pasti

Na trgu se lahko toplotne črpalke kupi tudi za nizko ceno. Naročite jih lahko kar preko spletnih trgovin, kot sta Ebay ali Amazon. Sliši se privlačno. Vendar se pri takšnem nakupu pojavlja veliko pasti. Ob nizki ceni, kupci po navadi spregledajo strošek dostave, ki se lahko približa ceni produkta. Prav tako ne razmišljajo, da, ko bo produkt, ki je po navadi poslan iz Kitajske, prispel v Slovenijo, potrebno plačati carino in postopek carinjenja. Pri takšnem nakupu tudi ne moremo računati na subvencijo Eko sklada.

Po pripovedovanju serviserjev se pri takih toplotnih črpalkah pogosto pojavi slaba kakovost komponent, ki hitro odpovedujejo. V takšnem primeru je težko uveljavljati garancijo in naročati rezervne dele iz Kitajske, še posebej je situacija nerodna, če naprava odpove sredi kurilne sezone. Potrebno je najti serviserja, ki se bo želel ukvarjati s takšno toplotno črpalko. Če nam vseeno uspe, sledi iskanje primernih nadomestnih delov. Če smo uspešni z vsem do takrat izvedenim lahko zadeva deluje solidno, vendar je toplotna črpalka, kupljena preko spleta, cenovno gotovo dražja, kot če bi jo kupili od zanesljivega ponudnika v Sloveniji.

Vendar je tudi tukaj potrebno biti pazljiv. Ker je ponudba za toplotne črpalke izredno velika, lahko cena prevesi v korist določenega ponudnika. Pred nakupom je potrebno preveriti več kriterijev in jih med seboj znati primerjati. Hkrati pa v ožji izbor dodati tiste, ki so vam, razen ugodnega financiranja in subvencije, pojasnili rentabilnost investicije za vaš primer objekta v celi življenjski dobi toplotne črpalke.

 

Preverite prihranke za vaš primer in ne zgolj cene

Investitor največkrat zgreši, če izbere po principu cenovno najugodnejšega ponudnika. Ker je menjava ogrevalnega sistema dolgoročna investicija, je pred nakupom pomembno, da investitor v cenovno dosegljiv ožji izbor kvalitetnih naprav uvrsti nekaj modelov toplotnih črpalk iste moči, ter pridobi informacije o garanciji, servisni mreži ter primerjavo stroškov ogrevanja za posamično znamko. Zato naj ne bo predmet odločitve le cena toplotne črpalke, ampak zanesljivost, učinkovitost in prihranki v njeni celotni življenjski dobi.

Toplotna črpalka je produkt, za katerega si je potrebno vzeti nekaj več časa, po možnosti čez zimo pretehtati ponudnike ter ekonomiko, spomladi izbrati, v poletnih mesecih pa projekt izpeljati.

 

Je ogrevanje s toplotno črpalko ugodnejše od ostalih ogrevalnih sistemov?

Sama investicija v kakovostno toplotno črpalko je nekoliko višja od določenih ostalih sistemov za ogrevanje. A le na prvi pogled. Ker gre za investicijo na daljši rok, je tovrstni ogrevalni sistem cenejši in udobnejši, nudi brezskrbno ogrevanje tudi starejših hiš. ki ogrevajo z radiatorji ter zadostne količine tople sanitarne vode skozi leto. Toplotna črpalka je primerna za zamenjavo starega ogrevalnega sistema, še posebej pa je ekonomsko upravičena pri načrtovanju ogrevanja za novogradnje.

Za sistem ogrevanja s toplotno črpalko ne potrebujemo velikega kurilnega prostora in dimnika. Ko odštejemo ta dva stroška je odločitev za toplotno črpalko še lažja. Poleg tega je ogrevanje s toplotno črpalko povsem brezskrbno – v jeseni vklop, spomladi izklop. Pri nekaterih novejših modelih to sicer ni več potrebno, saj tipala zaznajo, kdaj je potreben vklop in izklop sistema.

 

Katere vire toplote lahko prestreza toplotna črpalka?

Toplotne črpalke lahko prestrezajo različne vire toplote; okoliški zrak (zrak – voda), toploto podtalnice (voda – voda),  ali temperaturo zemlje z zajemom toplote s horizontalnim ali vertikalnim kolektorjem (zemlja – voda). Investitor lahko izbere sebi najbolj primernega, glede na zahteve objekta po toploti, parcele, kako nizke obratovalne stroške želi v eni ogrevalni sezoni ter svoje finančne zmožnosti.

 

toplotne črpalke cena, subencija zemlja voda

Cena izvedbe geotermalne toplotne črpalke je nekolika višja, vendar so tudi prihranki znatno višji, hkrati je delovanje bolj zanesljivo. Premislek o tej opciji sistema toplotne črpalke, v kolikor rapolagate s primerno velikim zemljiščem ob hiši, je povsem na mestu. Slika zgoraj prikazuje prerez hiše in delovanje horizontalnega kolektorja ogrevanja s toplotno črpalko zemlja - voda.

 

toplotne črpalke cena, subencija voda voda

Slika zgoraj prikazuje sistem toplotne črpalke voda - voda, katerega cena je višja, prihranki pa največji. Izvedba te toplotne črpalke upraviči ceno in je v praksi dobro preizkušena. Toplotne črpalke voda-voda so vgrajujejo v novogradnje in obstoječe hiše, vseh velikosti. Toplotna črpalka prestreza energijo podtalnice, črpalni in odtočni studenec morata biti oddaljena v pravi smeri.

 

Kako za dobro ceno do kvalitetne toplotne črpalke?

Dobra toplotna črpalka je tista, ki popolnoma ustreza vašim kriterijem, sicer pa je vprašanje zelo splošno in odgovor ne more biti enoznačen. Največjo učinkovitost in najnižje stroške za elektriko dosega toplotna črpalka, ki ima visoko grelno število izmerjeno po standardih (EN 14511) in da koristi kar najbolj stabilen vir toplote.

V Sloveniji je najbolj razširjen sistem toplotnih črpalk zrak – voda. Te so cenovno tudi najbolj dostopne. Učinkovitost toplotnih črpalk se meri z grelnim številom COP (Coefficient of Performance). Višje kot je grelno število, bolj učinkovita je naprava. Toplotne črpalke zrak-voda dosegajo COP okrog 3,5. Ta podatek v praksi pove, da z 1 kWh uro električne energije, ki jo toplotna črpalka porabi za svoje delovanje, pridobimo 3,5 kWh toplotne energije. Iz okolice tako pridobimo 2,5 kWh brezplačne energije. Geotermalne toplotne črpalke so še veliko bolj učinkovite. Dosegajo lahko grelno število COP 5, novejše naprave tudi COP 6.

Iz tega vidika bi lahko rekli, da so najboljše tiste toplotne črpalke, ki za vir toplote koristijo podtalnico ali energijo zemlje in dosegajo grelno število višje od COP 5. Sistemi s takšnimi toplotnimi črpalkami so hkrati tudi med dražjimi. Toplotna črpalka, ki za vir toplote uporablja okoliški zrak, dosega nižje grelno število, vendar pa imajo te toplotne črpalke druge prednosti: cenejša izvedba, odpadejo gradbena ali rudarska dela, ter ni potrebno pridobivati dovoljenj. Toplotna črpalka je lahko še tako kakovostna, vendar brez usklajenosti s celotnim ogrevalnim sistemom in virom toplote, ne bo delovala po pričakovanjih.

 

Cena toplotne črpalke z montažo na ključ v 2022

Toplotna črpalka za manjšo stanovanjsko hišo, če gre za novogradnjo, je dosegljiva že od 5.000 EUR naprej. Vendar je pomembno, da je v končno ceno vključena tudi montaža toplotne črpalke na ključ. Hkrati je pomembna garancijska doba, zanesljivost servisa, reference ter certifikati kakovosti (EHPA, EUR 1).

Pri nekaterih ponudnikih toplotnih črpalk zrak-voda višje kakovosti, smo preverili cene z montažo na ključ. Upoštevali smo različne zmogljivosti posameznih modelov (9 kW, 11 kW, 14 kW). Podatki so povzeti iz javno dostopnih cenikov nekaterih dobaviteljev toplotnih črpalk in smo uvrstili v cenovni razpon od - do.

 

Toplotna črpalka zrak-voda

   

Moči 9 kW

   

Moči  11 kW

   

Moči 14 kW

Cena, Montaža na ključ

   

5.500 – 6.500 €

   

6.500- 8.000 €

   

8.000 – 10.000 €

                   

Upoštevana Subvencija

   

do 1.500 €

   

do 2.000 €

   

do 2.400 €

 

   

Nizka cena

   

Srednja cena

   

Visoka cena

 *Podatki za cene toplotnih črpalk so bili povzeti iz javno dostopnih baz dobaviteljev za toplotne črpalke.

Nizka cena toplotne črpalke ni nujno merilo za kakovost. Pri vseh toplotnih črpalkah je upoštevan minimalni COP 3,5.

 

Preverjena cena toplotne črpalke za dvostanovanjsko hišo v letu 2022

Sodobne toplotne črpalke zrak- voda zmorejo učinkovito ogrevati tudi starejše hiše z radiatorskim ogrevanjem, če je hiša vsaj minimalno izolirana.

Takšen primer je gospodinjstvo s 7 družinskimi člani, ki potrebuje ogrevanje 300 m2 velike stanovanjske hiše in ogrevanje sanitarne vode. Cena toplotne črpalke za ta primer z zalogovnikom sanitarne vode, moči 14 kW, ki spada v višji kakovostni razred, z odbito subvencijo in montažo na ključ, znaša med 9.000 in 10.000 €, odvisno od akcijskih pogojev posameznega ponudnika. Stroški ogrevanja so se jim po vgradnji toplotne črpalke razpolovili. Namesto 3.500 €, kolikor je znašal strošek ogrevanja s kurilnim oljem, se jim je letni strošek ogrevanja skupaj s sanitarno vodo, več kot prepolovil, znašal le še 1.300 €. Investicija se jim bo povrnila v štirih letih.

Po treh letih delovanja smo preverili podoben primer zamenjave starega ogrevalnega sistema v starejši, dvoetažni, solidno energetsko sanirani hiši, ogrevani z radiatorji, z dvema gospodinjstvoma, le da je bila v tem primeru vgrajena geotermalna toplotna črpalka. V času izvedbe, leta 2019, jih je investicija na ključ (toplotna črpalka, geotermalna sonda 120 m + montaža in zagon) stala okrog 16.000 €. Ob zamenjavi starega kotla so pridobili 4.000 eur subvencije Eko sklada. Ta je zadnja leta za geotermalne toplotne črpalke višja. Končna cena na ključ je bila tako okrog 12.000 €. Po treh letih se je izkazalo, da je povprečni letni strošek ogrevanja ca. 400 €. Več o tem primeru lahko preberete TUKAJ!


Subvencije za vgradnjo novih ogrevalnih sistemov spet na voljo

Na Eko skladu so objavili nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude – subvencije za samostojne naložbe za večjo enegijsko učinkovitost stavb in rabo obnovljivih virov energije, katerih namen je zmanjšati onesnaženost zraka, zvišati energetsko učinkovitost stavb ter na splošno povečati rabo obnovljivih virov energije.

Priznani ukrepi v javnem pozivu 99SUB-OB22 so za nove naložbe v energetsko učinkovite ogrevalne sisteme, prezračevalne sisteme in za energetske obnove stavb. Na razpolago je 26 milijonov evrov, ukrepi pa so razdeljeni v devet skupin od A do I:

  • A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
  • B - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
  • C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
  • D - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
  • E - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
  • F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
  • G - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
  • H - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
  • I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

 

Ponovno so tako na voljo tudi subvencije za toplotne črpalke. Višina subvencije v primeru vgradnje toplotne črpalke v novi objekt je do 20 % priznanih stroškov, v primeru zamenjave stare kurilne naprave pa celo do 40 % oziroma 50 % priznanih stroškov.

 

Pravica do nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe sistemov zrak/voda, voda/voda, zemlja/voda (geosonda). Pravica do subvencije se lahko koristi za vgradnjo ene toplotne črpalke na stanovanjsko enoto. Toplotna črpalka mora zadostvovati predpisanim mejam sezonske energijske učinkovitosti.

Seznam toplotnih črpalk, primernih za pridobitev nepovratnih sredstev si lahko ogledate TUKAJ!

 

Subvencijo lahko koristite tudi, če je bila investicija opraviljena že 1. marca 2022. Potrebujete dokumentacijo in račune, ki dokazujejo, da je bila naložba končana v tem času. Subvencije bo možno koristiti tudi za naložbe, ki bodo izvedene še do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva.

 

V primeru izvedbe najmanj treh zgoraj omenjenih ukrepov hkrati, lahko zaprosite za subvencijo do 30 % priznanih stroškov vseh treh investicij skupaj.

 

Kot je bilo napovedano, je v novem javnem pozivu nekaj sprememb pri oddaji vlog in pri vročanju odločb. Vloge se bodo od sedaj lahko oddajale elektronsko, brez elektronskega podpisa. Pozivi, odločbe in druga dokumentacija pa se bo vročala z navadno vročitvijo.


Kvalitetna toplotna črpalka zrak – voda zanesljivo deluje do zunanje temperature -28°C

Za invertersko tehnologijo toplotnih črpalk je značilno, da se prilagajajo toplotnim izgubam objekta in s tem omogočajo želene prihranke. Zmorejo učinkovito ogrevati tudi pri ekstremnem mrazu, zato za toplotne črpalke ni ovir za vgradnjo v obstoječe starejše objekte vsepovsod po Sloveniji. Toplotna črpalka je lahko uporabna tudi za hlajenje objektov, če ima hiša vgrajeno talno gretje.


Kje do cene in kakovostnih primerjalnih ponudb za toplotne črpalke?

Ponudbo in ceno toplotne črpalke je za vaš primer lahko preverite z izpolnitvijo obrazca Hitro do ugodne ponudbe, kjer lahko izpolnite povpraševanje za več ponudnikov hkrati.

 

baner toplotne crpalke

 


Kako povišane cene elektrike vplivajo na ogrevanje s toplotnimi črpalkami?

V zadnjem času so cene električne energije na svetovnih trgih dosegale rekordne vrednosti. Glavna vzroka za višanje cen elektrike na borzah sta dvig cen zemeljskega plina in cen emisijskih kuponov.

Uporabniki ogrevalnih sistemov na elektriko (toplotne črpalke, IR paneli, električni radiatorji, ...) so seveda v skrbeh, kaj bo podražitev pomenila za družinske proračune. Zaenkrat ta od ponudnikov električne energije v Sloveniji podražitev za okrog 30 % izvedla Petrol in Energija plus. Preostali dobavitelji električne energije aenkrat ostajajo pri lanskih cenah.

Vendar, kaj v praksi pomeni 30 % podražitev električne energije za uporabnike? Končna cena za dobavo električne energije je sestavljena iz več postavk. Cena elektrike predstavlja približno tretjino končne cene, preostanek končnega zneska na položnici pa predstavljajo omrežnina, trošarina, DDV. Tako bi se na primer račun za električno energijo v znesku 80 EUR, ob podražitvi električne energije za 30 %, zvišal za okrog 10 EUR in ne za 24 EUR. Gledano v praksi, gre nekje za maksimalno10 odstotno podražitev elektrike, ki smo jo zabeležili na letošnjo jesen 2021.

 Koliko elektrike toplotna črpalka porabi za ogrevanje?

Glavni porabnik elektrike pri toplotni črpalki je kompresor, porabniki so še obtočne črpalke, avtomatika in morebitni dodatni grelci. Skupna električna moč toplotnih črpalk za enostanovanjske hiše se običajno giblje med 2 kW in 6 kW, odvisno od izbranega tipa črpalke in potrebne toplotne moči črpalke. Primer iz prakse pokaže, da je letni strošek za ogrevanje novejše 150 m2 velike dobro izolirane stavbe, približno 250 do 300 € na leto, ob predpostavki, da se za vir toplote uporablja podtalnico ali toploto zemlje (geosonda) in da uporabljamo talno ogrevanje. Letni strošek za elektriko se lahko poviša, če imamo slabo izolirano hišo, če uporabljamo radiatorje, če za vir toplote izberemo okoliški zrak, če je vir toplote nestabilen ali če sistem ni uravnotežen in pravilno načrtovan.

 

Ali toplotna črpalka za ugodno ceno ogreje starejšo neizolirano hišo?

V praksi se delovanje toplotne črpalke potrjuje kot povsem učinkovito tudi v starejših hišah. Sistem omogoča tudi višjo izstopno temperaturo ogrevalne vode, tako je toplotna črpalka primerna za radiatorje. Treba pa je upoštevati, da je učinkovitost toplotne črpalke v primeru neizolirane hiše nižja, poraba elektrike pa višja. Vsekakor je boljše, da se vgradi toplotna izolacija stavbe in zamenja okna, nato pa se začne razmišljati o novem sistemu ogrevanja. Pri načrtovanju sistema se lahko odločimo za monovalentno delovanje ali bivalentno delovanje toplotne črpalke. Izbira je odvisna od primera do primera. Pri monovalentnem delovanju nam toplotna črpalka pokrije vse toplotne potrebe stavbe tudi v najhladnejših dneh in ter ne potrebujemo dodatnih pomoči za ogrevanje. 

 

Kaj pa ogrevanje tople vode in hrup toplotne črpalke?

Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov praviloma ogreva tudi sanitarno vodo. Toplotne črpalke že imajo praviloma vgrajeno avtomatiko za segrevanje sanitarne vode ter integriran bojler, vgrajena je običajno dobra zvočna izolacija in ne povzročajo prekomernega hrupa v prostoru. Jakost zvoka notranje enote lahko primerjamo z boljšim gorilnikom na olje ali z jakostjo zvoka hladilnika.  

Moteč hrup toplotne črpalke lahko povzroča zunanja enota, katere hrup ne bi smel presegati 50 dB na razdalji 1 m. Zato se je pred izvedbo potrebno premišljeno odločiti za dobro lokacijo zunanje enote, ki pa zaradi izgub ne sme biti preveč oddaljena od notranje enote. Čez dan, zaradi vseh okoliških zvočnih vplivov, zunanje enote toplotne črpalke skoraj ne slišimo. Je pa zvok lahko zelo moteč ponoči. Potrebno biti pozoren, da zunanje enote ne postavimo preblizu meje zemljišča, kjer bi lahko motila sosede, ali da je ne postavimo v bližino spalnic in si s tem kratimo spanec. V zadnjem času so se na trgu pojavila zvočno izolacijska ohišja za toplotne črpalke, ki bi naj zmanjševala hrup tudi za 15 dB.


Geotermalne toplotne črpalke nimajo zunanje enote in ne povzročajo hrupa.


Ali potrebujem dovoljenja za vgradnjo toplotne črpalke, ter kakšna je cena?

Glede na predpise in zakonske zahteve, potrebujemo dovoljenja za vse vrtine, ki so globje od 30 m, kadar želimo izkoriščati toploto podtalnice ali toploto kamenin (geosonda). V primeru vrtin, globjih od 50 m, pa je potrebno priložiti še rudarski načrt za izvedbo del. Na območjih, ki so vodovarstveno zaščitena, je ne glede na globino vrtanja, potrebno pridobiti dovoljenja. Za pridobitev dovoljenj je treba izdelati projekt, ki je podlaga za izdajo dovoljenj. Na odgovore na vloge se čaka do dva meseca, izdaja pa jih Agencija Republike Slovenije za okolje – ARSO. Vlogo po navadi v imenu investitorja odda izvajalec del. Cena postopka je odvisna od zahtevnosti projekta.

V primeru, ko se odločimo za koriščenje toplote okoliškega zraka ali okoliške zemlje (horizontalni kolektor), dovoljenja niso potrebna.

 

Toplotna crpalka zrak voda zunanja notranja enota

Cena toplotne črpalke zrak - voda je najnižja v primerjavi z ostalimi sistemi, hkrati so prihranki nekoliko nižji. Preverite cene razpoložjivih sistemov toplotne črpalke, zrak-voda, voda-voda, zemlja - voda, ter jih primerjajte med seboj. Pomembni so prihranki za vaš primer objekta.


Koliko znaša cena vzdrževanja toplotne črpalke?

Stroški vzdrževanja so nizki, oziroma jih skorajda ni. Toplotna črpalka ne potrebuje vsakoletnega obiska serviserja, razen v primeru napak. V kolikor je toplotna črpalka kot ogrevalni sistem pravilno dimenzionirana in pravilno izvedena, lahko pričakujemo, da bo delovanje nemoteno in ne bo napak. Nekateri proizvajalci kljub temu priporočajo preglede na nekaj let.

 

Ali je upravljanje toplotne črpalke zahtevno?

Toplotna črpalka novejše izvedbe ima vso potrebno avtomatiko. Ob prvem zagonu sistema se opravijo določene nastavitve, nato sistem deluje samodejno. Z drugimi besedami  - V jeseni vključite, spomladi izključite, oziroma se to opravi samodejno.

Delovanje novejših toplotnih črpalk pa lahko v vsakem trenutku preverjate preko pametnega telefona, spreminjate nastavitve, ali se v primeru težav povežete z dobaviteljem ali monterjem, ki vam lahko na daljavo odpravi kakšno težavo ali nastavitev.

Toplotna crpalka monitor upravljanje


izkusnje ogrevanja toplotna crpalka z geosondoPREBERITE TUDI - Primer ogrevanja starejše hiše s toplotno črpalko z geosondo

Na Štajerskem smo po dveh letih delovanja preverili učinkovitost ogrevanja starejše dvostanovanjske hiše s toplotno črpalko z geosondo. Se je investicija v nov ogrevalni sistem izplačala, kaj o novi izkušnji ogrevanja povedo investitorji, lahko preverite TUKAJ!


Vas zanima cena toplotne črpalke?

Ceno za vaš primer preverite z obrazcem Hitro do ugodne ponudbe, prejmite ponudbe  aktualnih ponudnikov za toplotne črpalke ali sončne elektrarne, plinsko peč, talno gretje ali prezračevalni sistem. Ne spreglejte novi praktični - Kalkulator Oceni prihranke energije ter definirajte koliko denarja vam lahko ukrepi prihranijo za vaš primer gospodinjstva.   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Povezane vsebine

Varčevanje toplotne energije

Kombinirani kotli na pelete in drva

Prehranska in energetska neodvisnost sta v tem trenutku pomembnejši kot kadarkoli. Nekateri strategi in drugi napovedovalci bodočnosti so sicer opozarjali na nevarnosti, vendar jih odločevalci niso dobro slišali. Zdaj je pravi čas, da se vsak prične prilagajati po svojih zmožnostih, ena od njih je tudi prehod na...

Vrhunska Clivet toplotna črpalka »Made in Italy«

Clivet, znani italijanski proizvajalec termotehnične opreme, predstavlja toplotne črpalke Edge EVO 2.0. – EXC. Gre za rešitev, ki zadovoljuje vse potrebe po ogrevanju, hlajenju in pripravi tople sanitarne vode v...

Ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko Samsung

Spoznajte unikatno integrirano rešitev za ogrevanje, oskrbo s toplo vodo in hlajenje s toplotno črpalko Samsung ClimateHub, primerno tako za visokotemperaturno kot za nizkotemperaturno ogrevanje, s...

Toplotna črpalka - cena - kako se investicija povrne v 2022?

Investitorje v novi ogrevalni sistem velikokrat prestrašijo cene toplotnih črpalk. Toplotna črpalka je v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja res nekoliko dražja, vendar se marsikdo ne zaveda, da ga lahko...

GRADNJA IN OBNOVE

Domača pisarna v mansardi:  svetla in varna pred poletno vročino

Med pandemijo je veliko ljudi svoje delo opravljalo na daljavo oziroma od doma, kar je za mnoge pomenilo številne izzive, povezane z organizacijo delovnika, ravnovesjem med delom in družino, dobrim počutjem in delovnim okoljem. Zlasti primerno delovno okolje je zelo pomembno, kajti ni dovolj, da računalnik...

Montažne hiše 2022, cena je še vedno konkurenčna

Montažne hiše so se v letu 2022 podražile, razlog za to  je konkreten dvig cen surovin in energentov. Cene rastejo tudi na področju klasične gradnje. Vendar...

Naravna svetloba pomeni boljše počutje

Za zdravje in dobro počutje v zaprtih prostorih, naj bo to na delovnem mestu ali doma, je naravna svetloba nepogrešljiva. Številne raziskave so potrdile, da se pri tem tudi najboljši viri umetne svetlobe z njo le...

Strešna okna 2022– za več svetlobe in manj toplotnih izgub

Po podatkih raziskave Healthy Homes Barometer, 21 odstotkov Slovencev pravi, da živijo v temnih domovih, torej brez zadostne dnevne svetlobe. Njeno pomanjkanje vpliva na učinkovitost,...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

»All in one« za otočne sončne elektrarne

»All in one« za otočne sončne elektrarne, je dal na trg Velog d.o.o. Prvi kupci pravijo, da je sončna elektrarna povsem enostavna za namestitev, saj jo je treba le povezati s sončnimi celicami in že proizvaja elektriko iz sonca. Napake skoraj ne more biti, nastavitve niso potrebne.

Lastna elektrarna - ko neodvisnost postane privilegij

Potem ko je pred dvema letoma Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covida-19, smo vstopili v povsem neznano obdobje. Obdobje strahu, rasti cen energentov … Komaj so...

Solarni paneli, kakovost in cena v 2022

Kljub temu, da so prve silicijeve sončne celice nastale pred več kot 60 leti, so se sončne elektrarne in s tem fotovoltaika, kot pomemben vir energije, razmahnile v zadnjih 15 letih. Opaznejši padec cen za solarne...

Solarni moduli - kako izbrati in kaj upoštevati pred nakupom?

Odločili ste se za namestitev solarne elektrarne, sedaj pa pride najtežji del. Ker je ponudnikov solarnih modulov pri nas vsako leto več, je tudi izbira le-teh posledično vedno težja. V poplavi različnih...

Aktualne novice

JUB-ove aktivne notranje barve in premazi za les izboljšuje kakovost bivalnih prostorov

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v začetku junija v Izoli organiziralo strokovno srečanje, ki se je odvijalo v prostorih Univerze na Primorskem. Na dogodku so v družbi JUB s predavanji, ki sta jih za izdelke JUBIN pripravili produktna vodja Anamari...

HYDROSOL Decor je Izbran produkt leta 2022

Na našem tržišču se vsako leto pojavi vrsta novih izdelkov široke potrošnje, ki uporabnikom prinašajo številne koristi in izboljšujejo njihovo uporabniško izkušnjo. Med njimi je tudi JUB-ov inovativni izdelek...

Ne spreglejte aktualnih spodbud za digitalni in zeleni prehod

Na področju zelenega in digitalnega prehoda bodo v letu 2022 dodeljene spodbude za raziskave, razvoj in inovacije. Ker med priznane stroške spadajo tudi stroški osebja, amortizacija instrumentov in opreme,...

Cene energentov v letu 2022

Cene energentov na evropskih borzah so se v prvem tričetrtletju lanskega leta precej zvišale, rast pa se je nadaljevala vse do konca leta. Visoke cene elektrike so odraz visokih cen energentov in visokih temperatur po...

Prezračevanje, klimatizacija

Stropna klima, ki ne piha

Stropna klima naprava ni nič drugačna od bolj poznane klasične stenske klima naprave in deluje na popolnoma enakem principu. Od stenske klima naprave se razlikuje predvsem po načinu vgradnje. Kot že ime pove, so stropne enote vgrajene v strop in so namenjene za vgradnjo v 'plavajoči' ali...

Klima, ki ne piha

Ko je že vse kazalo, da smo na področju hlajenja in ogrevanja s stenskimi klimami že vse videli, je Samsungu uspel presenetljiv razvojni korak. Svoj proizvodni program so najprej temeljito preučili in nato v svoj...

Prezračevanje stanovanja pomeni skrb za zdravje

Gradite hišo ali boste poletne mesece izkoristili za prenovo stanovanja? Potem se zagotovo spopadate z vprašanjem, kako zagotoviti zadostno prezračevanje stanovanja. V zaprtih prostorih...

Daikin klima naprave – novosti v 2022

Daikin kot globalna korporacija vodi v razvoju hladilne in ogrevalne tehnike in pomembno prispeva k razvoju panoge s številnimi inovacijami. Ni naključje, da so Daikin klima naprave na testih klima...

Varčevanje vode

Sistemi za zbiranje deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno deževnico in jo uporabite za zalivanje okrasnih rastlin ali zelenjavnega vrta.

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Talno gretje 2022 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v prostoru po vgradnji talega gretja vsaj 2 stopinji nižja. Večina starejših hiš se ogreva z...

Prenova kopalnice 2022 - kratek čas obnove in cena

Prenova kopalnice je super priložnost, da v stanovanju sami naredimo nekaj, kar nam bo še dolgo v zadovoljstvo. Praksa kaže, da lahko tudi v kopalnice z majhno kvadraturo z dobrim načrtovanjem spravite...

Je talno ogrevanje res za na smetišče zgodovine?

Malo nenavaden naslov, ki potrebuje razlago. V Delu je Bojan Žnidaršič izrekel trditev da “Talno gretje gre na smetišče zgodovine”. Strokovnjak na mnogih področjih in energetski svetovalec je trditev utemeljil...

Stropno ogrevanje in stensko ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

V luči trenutne energetske krize je vse več govora o samooskrbi in možnosti izrabe danosti, ki nam jih nudi narava. Obnovljivi viri energije, med njimi tudi sonce, so postali izjemno pomembni in fotovoltaična...

Ko pomislimo na topel dom, običajno ne pomislimo tudi na udobje. Ob besedi ogrevanje še vedno največkrat dobimo asociacijo na zamudno pripravljanje in skladiščenje drv, skrb za pravočasno in zadostno naročanje...

Postopek zamenjave dobavitelja elektrike je za odjemalca prijazen in dokaj preprost, novi dobavitelj ob predaji vaših podatkov uredi zamenjavo. Gospodinjstvo najprej preveri pogoje odpovedi, ki jih je ob sklenitvi...

Pošteno smo že zakorakali novo ogrevalno sezono, ki je v Sloveniji razmeroma dolga – traja lahko tudi do osem mesecev. Stroški ogrevanja so veliko finančno breme za marsikatero...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.