Cene energentov na evropskih borzah so se v prvem tričetrtletju lanskega leta precej zvišale, rast pa se je nadaljevala vse do konca leta. Visoke cene elektrike so odraz visokih cen energentov in visokih temperatur po vsej Evropi. Na končno ceno električne energije je sicer v 70 odstotkih vplivala cena zemeljskega plina, v 25 odstotkih cena premoga in v petih odstotkih cena emisijskih kuponov. Umiritve rasti cen energentov ne gre pričakovati pred poletjem oziroma celo koncem leta 2022. Še zlasti bo za gospodarstvo zahtevno prvo četrtletje 2022, pozneje pa se pričakuje upad cen, vendar ne na predkrizno raven.

 

Svetovni trendi v energetiki

Plin je podražila mrzla zima 2020/21. Cene zemeljskega plina so sicer zrasle po vsem svetu. V Evropi so bile lani najvišje v zadnjih trinajstih letih, v Aziji je utekočinjeni zemeljski plin sredi lanskega poletja dosegel rekordno vrednost v zadnjih osmih letih, v ameriškem plinskem vozlišču Henry Hub pa so bile sezonske cene najvišje v zadnjih sedmih letih. Sredi poletja je bilo zalog zemeljskega plina v evropskih skladiščih za četrtino manj od petletnega povprečja. Zaradi podhranjenosti evropskih skladišč plina se je za 10 do 15 % povečala poraba premoga v evropskih elektrarnah, ki jih visoke cene ogljičnih kuponov niti ne motijo, saj so se že pred časom »zavarovale« z večletnimi nakupi kuponov. Cene kuponov bodo sicer po pričakovanjih še naraščale, kar je posledica uresničevanja zavez EU na poti k razogljičenju družbe. 

Kot kaže zdaj, se rast cen energije v Evropi ne bo ustavila in lahko pričakujemo, da bodo cene energentov rastle. Cene zemeljskega plina bodo rasle zaradi velike porabe, majhnih zalog v plinohramih in zaradi premika k proizvodnji elektrike iz plinskih elektrarn. Zviševala se bo tudi cena premoga, saj v zadnjih dveh letih ni bilo omembe vrednih vlaganj v proizvodnjo, poleg tega je po premogu veliko povpraševanje v državah v razvoju.

Svoj delež h gibanju cen energentov prispevajo tudi obnovljivi viri, katerih delež narašča, ter v zadnjem času še posebej krizna žarišča po svetu. Zračni tokovi namreč ob vročinskih valovih razmeroma mirujejo, kar je za evropski elektroenergetski sistem bolj nevarno kot pred leti, saj se zaradi ugašanja premogovnih in jedrskih elektrarn konvencionalna proizvodnja elektrike manjša.

 

cene energentov

Cena kurilnega olja v letu 2022

Doba ogrevanja s kurilnim oljem se počasi izteka, a med petimi glavnimi viri energije za ogrevanje v slovenskih gospodinjstvih ima, kot lahko razberemo iz rezultatov raziskave REUS 2019, še vedno 20-odstoten delež. Na prvem mestu je lesna biomasa z 32-odstotnim deležem, na tretjem zemeljski plin z 12-odstotnim, sledita elektrika in toplotne črpalke.

Potem ko je cena kurilnega olja spomladi 2020 padla na najnižjo raven v zadnjih 10 letih (aprila je bila povprečna cena za 1 liter 0,72 evra), je že junija 2020 začela naraščati in se do konca novembra 2020 dvignila za približno 15 odstotkov, na 0,82 evra. Do oktobra lani se je cena za liter kurilnega olja pri večini ponudnikov dvignila na malo več kot 1 evro. Trenutno je cena kurilnega olja zaradi Ruske agresije v Ukrajini in posledično ukrepov proti Rusiji zelo visoka. Cena za liter je okrog 1,370 evra, cene pa se pri različnih ponudnikih skoraj ne razlikujejo. Upoštevati pa je treba, da ti različno zaračunajo dostavo, zato se pred naročilom splača preveriti ponudbo.

Cene KURILNEGA OLJA 2022

Ponudnik: 

 

Petrol
vir

 

Goldi (za OMV)
vir

 

Horizont
vir

 

Logo
vir

Cena kurilno olje  L / EUR

 

1,374 €

 

1,374 €

 

1,369 €

 

1,374 €

Opomba: Cene smo preverjali v maju 2022, veljajo ob naročilu 1500 litrov kurilnega olja in plačilu z gotovino ter ne vključujejo stroškov dostave.

 

Cena elektrike 2022

Cena elektrike se je lani na veleprodajnih trgih zvišala za 175 odstotkov. Med slovenskimi dobavitelji je elektriko prvi (decembra lani) podražil Petrol: cena elektrike za gospodinjske odjemalce se je zvišala od 21 do 35 odstotkov, za male poslovne odjemalce pa za okrog 30 odstotkov. Zneski na položnicah Petrolovih gospodinjskih odjemalcev so bili torej višji za približno desetino, saj elektrika predstavlja le tretjino cene (preostalo so omrežnina in dajatve).

Preostali dobavitelji so podražitve napovedali za letošnji januar (večina je napovedala 30-odstotno zvišanje), končni odjemalci pa so višje zneske na položnicah – za približno 10 odstotkov – dobili s februarskimi položnicami. Izjema je Gen-i, ki se je že lani poleti javno zavezal, da bo cena elektrike za gospodinjstva ostala nespremenjena do poletja 2022 (cen tarif rednega cenika sicer niso podražili že več kot sedem let).

Potem ko je Agencija za energijo s 1. januarjem letos zvišala tarifne postavke omrežnine, pa je vlada konec januarja sprejela ukrepe za omilitev posledic visokih cen energentov za gospodinjstva in gospodarstvo, med drugim začasno oprostitev plačevanja omrežnine za gospodinjstva za tri mesece, in sicer od 1. februarja do 30. aprila letos, vendar se bo to na položnicah poznalo šele marca. Vlada je poleg tega začasno na najnižjo možno stopnjo znižala trošarine na vse energente, tudi na elektriko. To pomeni, da se bo znesek na položnicah zanjo znižal za 30 do 35 odstotkov.

 

Cene ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ponudnik: 

 

Gen-I
vir

 

Petrol
vir

 

Energija Plus
vir

 

Sonce energija
vir

cena elektrike kWh/€

 

0,05794 €

 

0,08495 €

 

0,34274 €

 

0,14000 €

Opomba: Cene smo preverjali v maju 2022, veljajo za gospodinjstva, za enotno tarifo (ET) po rednem ceniku in ne vključujejo DDV.

Nestabilne cene energentov v letošnjem letu

Po podatkih SURS je končna povprečna cena električne energije za gospodinjstva v mesecu maju 2022 znašala 0,16 EUR kWh. Nekateri ponudniki električne energije za pogon toplotnih črpalk omogočajo nižje cene elektrike. Cena elektrike je v letu 2022 konkretno narastla in ni stabilna, zato je potrebno cenike dobaviteljev elektrike preveriti večkrat letno. 

Prednost ogrevanja s toplotno črpalko in samooskrbe s sončno elektrarno

Sončne elektrarne se izkažejo še posebej rentabilne, če hišo ogreva toplotna črpalka. V letu 2022 je zanimanje za sončne elektrarne izredno. Eko sklad je v prvih treh mesecih 2022 prejel več vlog za subvencije sončnih elektrarn kot v celem letu poprej (cca. 8.000 vlog), subvencije pa so za sončne elektrarne pošle že zgodaj spomladi. Do 31. decembra 2023 sicer ob vgradnji sončne elektrarne za samooskrbo z elektriko veljajo stari pogoji meritev – letni obračun. Po tem datumu pa se obetajo spremembe v obračunu proizvodnje in porabe elektrike. Elektro podjetje, po sedanji uredbi, sedanjem net meteringu, enkrat letno izvede poračun električne energije – odjemalec bodisi doplača primanjkljaj ali morebitne viške v elektro sistem odda brezplačno. Po letu 2023 bomo z novo uredbo porabniki po cenah, ki bodo gotovo višje, kot smo jih poznali do sedaj, prodali elektriko v omrežje ali jo odkupili, v izogib hranjenju elektrike v omrežje, pa se bo vgrajevalo lastne hranilnike.


Cena plina v letu 2022

Cene zemeljskega plina so decembra lani na borzah dosegle vrhunec in v prvih dveh mesecih letošnjega leta nekoliko padle. Še vedno pa je njegova cena na borzah v primerjavi z lanskim januarjem za 300 % višja, od 70 do 80 evrov za megavatno uro. Nekateri dobavitelji so cene prvič zvišali že jeseni, v naslednjih mesecih so nekateri to storili že drugič in zdaj napovedujejo nove podražitve.

Petrol, denimo, je od oktobra lani do letošnjega februarja plin podražil za 12,30 % (cena se bo ponovno zvišala 1. aprila, in sicer za 36,4 %), Energija plus ga je podražila za 34 %, Plinarna Maribor pa celo za 63 % (pri tem je treba opozoriti, da trenutne cene veljajo le za obstoječe odjemalce, medtem ko so za nove bistveno višje, in sicer za kar 66,7 %). Pa to še niso rekorderji pri podražitvah zemeljskega plina: JP Komunala Sevnica ga je podražila za 128,50 %, JP KP Vrhnika za 139,20 %, Energetika Celje pa za kar 162,60 %.

Le peščica dobaviteljev od oktobra lani, ko se je začela ogrevalna sezona, ni zvišalo cen zemeljskega plina: Gen-I, Adriaplin, Elektro energija in Komunalno podjetje Velenje. Le v Gen-I so se zavezali, da bo cena zemeljskega plina za njihove odjemalce ostala nespremenjena do junija letos, pri drugih pa obstoječe cene veljajo do preklica, torej ni zagotovila, da bodo takšne ostale tudi v prihodnjih mesecih.

 

Cene PLINA 2021

Ponudnik: 

 

Gen-I

 

Petrol

 

Energija Plus

 

Plinarna Maribor

cena plina kWh/€

 

0,02692 €

 

0,03075 

 

0,11344 €

 

0,05700 €

Opomba: Cene smo preverjali v drugi polovici februarja 2022, veljajo za gospodinjstva, po rednem ceniku in ne vključujejo DDV.

Vir: www.poceniplin.si, www.petrol.si, www.energijaplus.si, www.plinarna-maribor.si

pasica aplikacija

Cena drv v letu 2022

V Sloveniji v energetske namene porabimo manj kot dva milijona ton lesa, večino v gospodinjstvih. Podatki statističnega urada kažejo, da se je raba lesa v gospodinjstvih v zadnjih letih celo zmanjšala. Velikih energetskih sistemov, ki bi čezmerno pritiskali na večji posek lesa, nimamo. Pravzaprav bi si morali prizadevati za večjo rabo lesne biomase za energetske namene, s čimer bi vsaj deloma nadomestili surovine (denimo zemeljski plin) iz uvoza.

Drva spadajo med najcenejše energente, toliko bolj, če nas uporabljamo peči na drva in ogrevamo z drvmi iz svojega gozda, ki smo jih pripravili sami. Najbolj ugoden čas za nakup je konec spomladi in pred začetkom poletja, njihova cena se oblikuje glede na povpraševanje in ponudbo in ni odvisna od ekonomskih in drugih dogajanj kot pri drugih energentih. Pir naraščanju cen energentov drva niso izjema – njihova cena je v primerjavi z lanskim aprilom precej narasla, v povprečju od 20 do skoraj 50 evrov na paleto.

 

Cene LESNE BIOMASE - DRVA

Ponudnik: 

 

Za toplel dom

 

Drva.info

 

Ece

 

Bioles Horizont

Cena paleta/€

 

175,99 €

 

201,96* €

 

185,70 €

 

199,99 €

Opomba: Cene smo preverjali v drugi polovici februarja 2022, veljajo za paleto (1 x 1 x 1,8 m) suhih bukovih drv dolžine 33 cm in ne vključujejo stroškov prevoza.

*Drva so sveža.

Cena peletov v letu 2022

Cena peletov niha glede na letno proizvodnjo, povpraševanje (ki se iz leta v leto povečuje) in glede na sezono. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije so leta 2020 pri nas evidentirali 22 poslovnih subjektov, ki proizvajajo pelete za trg. Med njimi prevladujejo manjši proizvajalci. Največji je proizvedel več kot 50.000 ton peletov na leto, prevladujejo pa manjši, ki proizvedejo do 20.000 ton. Slovenija je sicer v zadnjem desetletju neto uvoznica peletov, kar pomeni, da je poraba večja od domače proizvodnje. Ta je leta 2020 znašala 148.000 ton oziroma 10,4 % več kot leto poprej. Uvozili pa smo malo manj kot 257.000 ton lesnih peletov, kar je 12 % več kot leta 2019, največ iz Romunije (36 %), Ukrajine (23 %) in Avstrije (13 %).

Na splošno velja, da je cena peletov jeseni in pozimi višja kot spomladi po zaključku ogrevalne sezone in poleti. Ni pa to nujno, saj jih nekateri ponudniki tudi med kurilno sezono ponujajo po akcijskih cenah. Od aprila lani do letošnjega februarja se je cena peletov močno dvignila – tudi za več kot 100 evrov na paleto.

 

Cene LESNE BIOMASE - PELETI

Ponudnik: 

 

Petrol

 

Za topel dom

 

Bioles Horizont

 

cena paleta/€

 

385,00 €

 

352,80 €

 

359,28 €

 

Opomba: Cene smo preverjali v drugi polovici februarja 2022, veljajo za paleto (975–1080 kg) peletov najvišjega kakovostnega razreda (A1 ali S4Q 1), ne vključujejo stroška dostave.


Vsa morebitna dodatna vprašanja napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Povezane vsebine

Pri nas so bile cene zemeljskega plina in električne energije v drugem četrtletju 2021 višje kot v prvem četrtletju tako za gospodinjske in kot tudi za negospodinjske odjemalce. Elektrika se je najbolj podražila za prve, in sicer za kar sedem odstotkov, za druge le za dva odstotka. Cene zemeljskega plina so se za gospodinjske odjemalce v primerjavi s prvim četrtletjem zvišale za tri odstotke, za negospodinjske pa za štiri odstotke.
 
Plin je podražila mrzla zima 2020/21. Cene zemeljskega plina so sicer zrasle po vsem svetu. V Evropi so najvišje v zadnjih trinajstih letih, v Aziji je utekočinjeni zemeljski plin sredi poletja dosegel rekordno vrednost v zadnjih osmih letih, v ameriškem plinskem vozlišču Henry Hub pa so sezonske cene najvišje v zadnjih sedmih letih. Ker je bila zima daljša in bolj mrzla kot v preteklih letih, je bilo sredi poletja zalog zemeljskega plina v evropskih skladiščih za četrtino manj od petletnega povprečja. Zaradi podhranjenosti evropskih skladišč plina se je letos za deset do petnajst odstotkov povečala poraba premoga v evropskih elektrarnah, ki jih visoke cene ogljičnih kuponov niti ne motijo, saj so se že pred časom »zavarovale« z večletnimi nakupi kuponov. Cene kuponov bodo sicer po pričakovanjih še naraščale, kar je posledica uresničevanja zavez EU na poti k razogljičenju družbe.  
 
Kot kaže zdaj, se rast cen energije v Evropi ne bo ustavila in lahko pričakujemo rast cen vseh energentov. Cene zemeljskega plina bodo rasle zaradi velike porabe, majhnih zalog v plinohramih in zaradi premika k proizvodnji elektrike iz plinskih elektrarn. Zviševala se bo tudi cena premoga, saj v zadnjih dveh letih ni bilo omembe vrednih vlaganj v proizvodnjo, poleg tega je po premogu veliko povpraševanje v državah v razvoju.
 
Zaradi vročega poletja je nadpovprečno narasla poraba fosilnih goriv za proizvodnjo električne energije, kar je še dodatno upočasnilo polnjenje evropskih skladišč plina, posledično so se dvignile cene za dobavo elektrike za letošnjo zimo. Svoj delež h gibanju cen prispevajo tudi obnovljivi viri, katerih delež narašča. Zračni tokovi namreč ob vročinskih valovih razmeroma mirujejo, kar je za evropski elektroenergetski sistem bolj nevarno kot pred leti, saj se zaradi ugašanja premogovnih in jedrskih elektrarn konvencionalna proizvodnja elektrike manjša.
 
Po podatkih slovenskega statističnega urada se pri nas v zadnjih letih povečuje uporaba toplotnih črpalk in električne energije za ogrevanje, predvsem na račun kurilnega olja. Njegova cena je konec drugega četrtletja presegla ceno v obdobju pred pandemijo (leta 2019 je namreč v povprečju znašala 0,802 evra na liter). Trenutno je pri večini ponudnikov maloprodajna cena 1,019 evra na liter (za količine do 1999 litrov). Uporaba zemeljskega plina in biomase za ogrevanje je bolj ali manj nespremenjena. Najboljši energent za stanovanjske hiše so sicer drva – če jih kurimo v piroliznem kotlu, so skoraj petkrat cenejša od kurilnega olja. Daleč najdražji (poleg elektrike) je utekočinjeni naftni plin. Zelo konkurenčen je zemeljski plin, še posebej v primeru, ko se odločimo za kondenzacijski kotel. 
 
Klasična (150 m2) slovenska hiša sicer za ogrevanje (brez sanitarne vode) porabi okrog 2300 litrov kurilnega olja, kar stane več kot 2300 evrov. Če se ogrevamo z drvmi v navadnem kotlu, jih porabimo okrog 12 m³ trdega lesa (660 evrov), sekancev porabimo 28 m³ (460 evrov), peletov pa okrog 5 ton (1100 evrov).

Varčevanje toplotne energije

Kombinirani kotli na pelete in drva

Prehranska in energetska neodvisnost sta v tem trenutku pomembnejši kot kadarkoli. Nekateri strategi in drugi napovedovalci bodočnosti so sicer opozarjali na nevarnosti, vendar jih odločevalci niso dobro slišali. Zdaj je pravi čas, da se vsak prične prilagajati po svojih zmožnostih, ena od njih je tudi prehod na...

Vrhunska Clivet toplotna črpalka »Made in Italy«

Clivet, znani italijanski proizvajalec termotehnične opreme, predstavlja toplotne črpalke Edge EVO 2.0. – EXC. Gre za rešitev, ki zadovoljuje vse potrebe po ogrevanju, hlajenju in pripravi tople sanitarne vode v...

Ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko Samsung

Spoznajte unikatno integrirano rešitev za ogrevanje, oskrbo s toplo vodo in hlajenje s toplotno črpalko Samsung ClimateHub, primerno tako za visokotemperaturno kot za nizkotemperaturno ogrevanje, s...

Toplotna črpalka - cena - kako se investicija povrne v 2022?

Investitorje v novi ogrevalni sistem velikokrat prestrašijo cene toplotnih črpalk. Toplotna črpalka je v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja res nekoliko dražja, vendar se marsikdo ne zaveda, da ga lahko...

GRADNJA IN OBNOVE

Domača pisarna v mansardi:  svetla in varna pred poletno vročino

Med pandemijo je veliko ljudi svoje delo opravljalo na daljavo oziroma od doma, kar je za mnoge pomenilo številne izzive, povezane z organizacijo delovnika, ravnovesjem med delom in družino, dobrim počutjem in delovnim okoljem. Zlasti primerno delovno okolje je zelo pomembno, kajti ni dovolj, da računalnik...

Montažne hiše 2022, cena je še vedno konkurenčna

Montažne hiše so se v letu 2022 podražile, razlog za to  je konkreten dvig cen surovin in energentov. Cene rastejo tudi na področju klasične gradnje. Vendar...

Naravna svetloba pomeni boljše počutje

Za zdravje in dobro počutje v zaprtih prostorih, naj bo to na delovnem mestu ali doma, je naravna svetloba nepogrešljiva. Številne raziskave so potrdile, da se pri tem tudi najboljši viri umetne svetlobe z njo le...

Strešna okna 2022– za več svetlobe in manj toplotnih izgub

Po podatkih raziskave Healthy Homes Barometer, 21 odstotkov Slovencev pravi, da živijo v temnih domovih, torej brez zadostne dnevne svetlobe. Njeno pomanjkanje vpliva na učinkovitost,...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

»All in one« za otočne sončne elektrarne

»All in one« za otočne sončne elektrarne, je dal na trg Velog d.o.o. Prvi kupci pravijo, da je sončna elektrarna povsem enostavna za namestitev, saj jo je treba le povezati s sončnimi celicami in že proizvaja elektriko iz sonca. Napake skoraj ne more biti, nastavitve niso potrebne.

Lastna elektrarna - ko neodvisnost postane privilegij

Potem ko je pred dvema letoma Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covida-19, smo vstopili v povsem neznano obdobje. Obdobje strahu, rasti cen energentov … Komaj so...

Solarni paneli, kakovost in cena v 2022

Kljub temu, da so prve silicijeve sončne celice nastale pred več kot 60 leti, so se sončne elektrarne in s tem fotovoltaika, kot pomemben vir energije, razmahnile v zadnjih 15 letih. Opaznejši padec cen za solarne...

Solarni moduli - kako izbrati in kaj upoštevati pred nakupom?

Odločili ste se za namestitev solarne elektrarne, sedaj pa pride najtežji del. Ker je ponudnikov solarnih modulov pri nas vsako leto več, je tudi izbira le-teh posledično vedno težja. V poplavi različnih...

Aktualne novice

JUB-ove aktivne notranje barve in premazi za les izboljšuje kakovost bivalnih prostorov

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v začetku junija v Izoli organiziralo strokovno srečanje, ki se je odvijalo v prostorih Univerze na Primorskem. Na dogodku so v družbi JUB s predavanji, ki sta jih za izdelke JUBIN pripravili produktna vodja Anamari...

HYDROSOL Decor je Izbran produkt leta 2022

Na našem tržišču se vsako leto pojavi vrsta novih izdelkov široke potrošnje, ki uporabnikom prinašajo številne koristi in izboljšujejo njihovo uporabniško izkušnjo. Med njimi je tudi JUB-ov inovativni izdelek...

Ne spreglejte aktualnih spodbud za digitalni in zeleni prehod

Na področju zelenega in digitalnega prehoda bodo v letu 2022 dodeljene spodbude za raziskave, razvoj in inovacije. Ker med priznane stroške spadajo tudi stroški osebja, amortizacija instrumentov in opreme,...

Cene energentov v letu 2022

Cene energentov na evropskih borzah so se v prvem tričetrtletju lanskega leta precej zvišale, rast pa se je nadaljevala vse do konca leta. Visoke cene elektrike so odraz visokih cen energentov in visokih temperatur po...

Prezračevanje, klimatizacija

Stropna klima, ki ne piha

Stropna klima naprava ni nič drugačna od bolj poznane klasične stenske klima naprave in deluje na popolnoma enakem principu. Od stenske klima naprave se razlikuje predvsem po načinu vgradnje. Kot že ime pove, so stropne enote vgrajene v strop in so namenjene za vgradnjo v 'plavajoči' ali...

Klima, ki ne piha

Ko je že vse kazalo, da smo na področju hlajenja in ogrevanja s stenskimi klimami že vse videli, je Samsungu uspel presenetljiv razvojni korak. Svoj proizvodni program so najprej temeljito preučili in nato v svoj...

Prezračevanje stanovanja pomeni skrb za zdravje

Gradite hišo ali boste poletne mesece izkoristili za prenovo stanovanja? Potem se zagotovo spopadate z vprašanjem, kako zagotoviti zadostno prezračevanje stanovanja. V zaprtih prostorih...

Daikin klima naprave – novosti v 2022

Daikin kot globalna korporacija vodi v razvoju hladilne in ogrevalne tehnike in pomembno prispeva k razvoju panoge s številnimi inovacijami. Ni naključje, da so Daikin klima naprave na testih klima...

Varčevanje vode

Sistemi za zbiranje deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno deževnico in jo uporabite za zalivanje okrasnih rastlin ali zelenjavnega vrta.

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Talno gretje 2022 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v prostoru po vgradnji talega gretja vsaj 2 stopinji nižja. Večina starejših hiš se ogreva z...

Prenova kopalnice 2022 - kratek čas obnove in cena

Prenova kopalnice je super priložnost, da v stanovanju sami naredimo nekaj, kar nam bo še dolgo v zadovoljstvo. Praksa kaže, da lahko tudi v kopalnice z majhno kvadraturo z dobrim načrtovanjem spravite...

Je talno ogrevanje res za na smetišče zgodovine?

Malo nenavaden naslov, ki potrebuje razlago. V Delu je Bojan Žnidaršič izrekel trditev da “Talno gretje gre na smetišče zgodovine”. Strokovnjak na mnogih področjih in energetski svetovalec je trditev utemeljil...

Stropno ogrevanje in stensko ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

V luči trenutne energetske krize je vse več govora o samooskrbi in možnosti izrabe danosti, ki nam jih nudi narava. Obnovljivi viri energije, med njimi tudi sonce, so postali izjemno pomembni in fotovoltaična...

Ko pomislimo na topel dom, običajno ne pomislimo tudi na udobje. Ob besedi ogrevanje še vedno največkrat dobimo asociacijo na zamudno pripravljanje in skladiščenje drv, skrb za pravočasno in zadostno naročanje...

Postopek zamenjave dobavitelja elektrike je za odjemalca prijazen in dokaj preprost, novi dobavitelj ob predaji vaših podatkov uredi zamenjavo. Gospodinjstvo najprej preveri pogoje odpovedi, ki jih je ob sklenitvi...

Pošteno smo že zakorakali novo ogrevalno sezono, ki je v Sloveniji razmeroma dolga – traja lahko tudi do osem mesecev. Stroški ogrevanja so veliko finančno breme za marsikatero...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.