Omrežnina za obračunsko moč – obračunavanje po novem

Omrežnina je do sedaj predstavlja približno četrtino končnega zneska na računu za elektriko, v prihodnje bomo očitno plačevali več.

Kot je bilo napovedano, odjemalce električne energije pri obračunavanju omrežnine čaka velika sprememba. Gre za prispevek, ki ga plačamo, da lahko distributerji električno energijo dostavijo iz elektrarne do uporabnikov. V prvi polovici leta 2024 se bo nekoliko zvišala tarifa za obračunsko moč ter cena omrežnine za porabljeno el. energijo na kilovatno uro. Omrežnina je do sedaj predstavlja približno četrtino končnega zneska na računu za elektriko, v prihodnje bomo za omrežnino plačevali več. Oziroma, plačevali bomo več, če ne bomo spremenili svojih navad.


Kazalo:


Ob vse večji prisotnosti elektrifikacije prometa ter ogrevanja z elektriko (toplotna črpalka, IR-paneli, …), ter ob vedenju, da se je v zadnjih desetletjih premalo vlagalo v elektro omrežje, se želi odjemalce električne energije z novo cenovno politiko omrežnine privaditi v manjše trošenje elektrike v časovnih obdobjih, ko je omrežje bolj obremenjeno.

 

 Po novi metologiji obračunavanja omrežnine bo potrebno razmisliti, v katerem obdobju dneva je smiselno uporabljati določene električne naprave.

Agencija za energijo je objavila cenik tarif za omrežnino. V prvi polovici leta 2024 se bosta nekoliko zvišali cena za kilovat obračunske moči ter cena omrežnine za porabljeno el. energijo na kilovatno uro.

Omrežnina za obračunsko moč:

 • Cena v 2023: 0,77417 EUR/kW
 • Cena v 2024: 0,79600 EUR/kW (do 31.6.2024)

Omrežnina za porabljeno električno energijo:

 • Cena v 2023: 0,03858 EUR/kWh
 • Cena v 2024: 0,03973 EUR/kWh (do 31.6.2024)

Nov sistem obračunavanja omrežnine

S 1. julijem 2024 začne veljati nov sistem obračunavanja omrežnine, ki bo tako kot prej, razdeljen na dva dela, na obračunsko moč in porabljeno energijo. Trenutne tarife (ET, VT in MT) bo zamenjal zapleten sistem obračunavanja s petimi časovnimi bloki, ki naj bi bil po mnenju Agencije za energijo pravičnejši do vseh uporabnikov elektro omrežja in uporabnike spodbujal k racionalnejši rabi električne energije v času, ko je omrežje bolj obremenjeno.

Časovni bloki bodo razdeljeni na visoko tarifno sezono od 1. novembra do konca februarja in na nizko tarifno sezono, ki bo trajala od 1. marca do 31. oktobra.

 

Kako bodo razvrščeni časovni bloki?

Omrežnina za obračunsko moč in omrežnina za porabljeno električno energijo bosta obračunani v petih časovnih blokih. Ti bodo razdeljeni na visoko zimsko sezono in na nizko letno sezono. V vsaki sezoni se bodo izmenično obračunavali štirje bloki, glede na dan v tednu, delovni ali dela prost dan. V enem dnevu se bodo po urah izmenjevali po trije časovni bloki.

 

Časovni bloki, po katerih so bo v prihodnje obračunavala omrežnina za obračunsko moč in omrežnina za porabljeno el. energijo.

 

Za lažje razumevanje celotnega sistema obračunavanja omrežnine, vam predstavljamo dva časovna bloka, najdražjega (časovni blok 1) in najcenejšega (časovni blok 5).


Najdražja omrežnina bo v časovnem bloku 1, katero boste plačevali v višji, zimski sezoni, od novembra do konca februarja, na delovni dan, od 7:00 do 14:00 ter od 16:00 do 20:00, ko sta potrošnja elektrike in s tem obremenitev omrežja najvišja. Cena te tarife omrežnine za obračunsko moč bo 3,61324 EUR/kW.

Najcenejša omrežnina bo v časovnem bloku 5. Ta časovni blok bo trajal v času, ko je potrošnja električne energije najnižja, v nižji sezoni od marca do novembra, v nočnih urah v dela prostih dneh. Omrežnine za obračunsko moč v tem času ne bo potrebno plačevati, saj bo tarifa 0,0 EUR/kW.


Cenik omrežnine za obračunsko/obračunsko moč po časovnih blokih

Agencija za energijo je objavila cenik za omrežnino za obračunsko moč in za porabljeno energijo po časovnih blokih. Že na prvi pogled izstopa velik razkorak pri ceni omrežnine za obračunsko moč v 1. bloku, ki bo veljal v zimskem času, na delovni dan med 7. in 14. in med 16. in 20. uro, v primerjavi z ostalimi časovnimi bloki.

 

Omreznina cenik tarif casovni bloki

 

Kazen, če bomo prekoračili dogovorjeno obračunsko moč

Že tako zapleten obračun, so zakonodajalci začinili še z dogovorjeno obračunsko močjo. Novost, pri obračunavanju omrežnine, na katero bodo morali biti odjemalci električne energije še posebej pozorni.

Vsi ponudniki električne energije so v prejšnjih mesecih svojim odjemalcem sporočili najvišjo dogovorjeno obračunsko moč v kW po časovnih blokih.

 

Primer dogovorjene obračunske moči po časovnih blokih.

Kaj pomeni izraz “dogovorjena obračunska moč”?

Pomeni najvišjo “dogovorjeno” porabo električne energije v določenem času. Distributerji so odjemalcem te konice izračunali na podlagi dosedanjih potreb. Če boste v 15 minutnem intervalu presegli dogovorjeno moč, boste za to kaznovani z doplačilom.

 


Vas zanima kakšne bodo končne cene elektrike skupaj z vsemi dajatvami v prihodnje? Preverite TUKAJ!


 

Primer: Koliko bomo za omrežnino plačevali po novem obračunu?

Čeprav nas Agencija za energijo (intervju spodaj) in nekateri mediji skušajo prepričevati, da se strošek za omrežnine za obračunsko moč ne bo kaj dosti spremenil, pa po izračunih temu ne bo tako.

Agencija za energijo svojo trditev opravičuje na podlagi zmanjšanih t. i. dogovorjenih obračunskih moči, ki so jih odjemalci prejeli lansko jesen.

Na naše uredništvo smo prejeli nekaj primerov zaskrbljenih odjemalcev, ki so nam povedali, da so prejeli dogovorjeno obračunsko moč, za katero pa že sedaj vedo, da ne bo zadostovala njihovim potrebam.


Primer: gospodinjstvo (podatki so v uredništvu), kjer jim je operater do sedaj obračunaval 7 kW obračunsko moč, je prejelo naslednjo dogovorjeno obračunsko moč po novih časovnih blokih:

 • Časovni blok 1: 5.8 kW
 • Časovni blok 2: 5.8 kW
 • Časovni blok 3: 6.0 kW
 • Časovni blok 4: 6.0 kW
 • Časovni blok 5: 6.0 kW

Kot pravijo, jim takšna razporeditev zanesljivo ne bo zadoščala, saj ogrevajo s toplotno črpalko. Kljub temu, da imajo priključeno sončno elektrarno po sistemu neto meritev in lahko spremljajo porabo električne energije, v slabše osončenih zimskih dneh in pri nizkih zunanjih temperaturah, poraba v petnajst minutnem intervalu večkrat preseže dogovorjeno obračunsko moč.

Sicer kazni za prekoračitev do leta 2026 ne bo treba plačevati, vendar se zavedajo, da bo po tem obdobju račun za obračunsko moč precej višji. Sprašujejo se, kaj lahko storijo? Predvsem v časovnem bloku 1, ko je tarifa omrežnine zelo napihnjena, v primeru prekoračitev, pa bodo morali plačevati še penale. Sprašujejo, ali naj v bolj hladnih dneh čez dan, ko traja časovni blok 1, ugašajo toplotno črpalko, ali zmanjšujejo moč delovanja?

 

Primerjajmo primerljivo

Glede na težavnost primerjav starega in novega sistema obračuna omrežnine, smo se odločili, da primerjamo primerljivo.

7 kW obračunsko moč v starem sistemu obračunavanja, smo primerjali s 7 kW obračunsko močjo po novem sistemu obračunavanja.

 

Kot je pokazal izračun, bo za 7 kW obračunsko moč potrebno v mesecih z nižjo tarifo plačevati 9,28 EUR z DDV, v mesecih z višjo pa kar 40,13 EUR z DDV. Do sedaj je omrežnina za obračunsko moč znašala 6,80 EUR z DDV. Trditve, da gospodinjstva v prihodnje ne bodo na slabšem, ne držijo.

 

Če zgornji izračun za omrežnino preslikamo na letno raven, vidimo, da bo odjemalec električne energije za obračunsko močjo 7 kW plačal 235 EUR letno, kar je skoraj trikratnik dosedanje vrednosti.

Po višjih cenah električne energije v 2025, ki so jih distributerji napovedali po regulaciji cene, bodo višje postavke omrežnine za obračunsko moč in omrežnine za energijo odjemalce dodatno udarile po žepih.

 

Kako se izogniti prekoračitvam dogovorjene obračunske moči in kaznim?

Potrebno bo razmisliti, kdaj uporabljati naprave, ki trošijo veliko elektrike. Prati, sušiti, kuhati in likati, ne bo smotrno početi istočasno. To velja predvsem za najdražji – 1. časovni blok, čas, ko večina ljudi pride iz služb, se stušira in pri tem vklopi grelec vode, prične s kuhanjem, uporabi računalnik in podobno.

Zato je na mestu opozorilo vsem, ki ogrevajo s toplotno črpalko ali doma polnijo električni avto, naj bodo pazljivi, da predvsem v časovnem bloku 1 ne presežejo dogovorjene moči.

Za lažje spremljanje trenutne porabe je koristno vgraditi pametni števec, s katerim preverjamo trenutno poraba električne energije.

 

Brez panike – do leta 2026 vam ne bo potrebno plačevati presežkov

Naslednji dve leti (2024 in 2025), kot zatrjujejo na Agenciji za energijo, naj bi bili testni,  v tem prehodnem času naj bi odjemalci privajali na nov sistem obračunavanja omrežnine, za prekoračitev dogovorjene obračunske moči v prehodnem času ne bo treba dodatno plačevati. Na računih boste v primeru prekoračitev opozorjeni.

 

Sprememba dogovorjene obračunske moči

Dogovorjeno obračunsko moč je mogoče spreminjati. V primeru, da vgradimo toplotno črpalko za ogrevanje ali se odločimo za električni avtomobil, obračunsko moč lahko povišamo. v primeru, da ne presegamo dogovorjenih konic, jo lahko zmanjšamo in s tem privarčujemo. Vendar pozor! Če boste v prehodnem času, do leta 2026, spreminjali dogovorjeno obračunsko moč in jo prekoračili, vas bo spreminjanje dogovorjene obračunske moči udarilo po žepu.

Zato je smiselno počakati do konca leta 2025 in takrat prilagoditi dogovorjene konice po časovnih blokih.


Ob napovedanih spremembah in podražitvah električne energije je smiselno razmisliti o samooskrbi z električno energijo. Sončna elektrarna, s katero si v letošnjem letu lahko zagotovite samooskrbo, v prihodnje pa bistveno zmanjšan odjem elektrike iz omrežja, to omogoča. Več o sončnih elektrarnah, hranilnikih električne energije in o pogojih za pridobitev dovoljenj, lahko preberete TUKAJ!


 

Odgovore glede novega sistema obračunavanja omrežnine so nam podali na Agenciji za energijo

Ali bodo gospodinjstva pri novem obračunavanju omrežnine na slabšem?

Ali bodo gospodinjstva na slabšem ter kaj bo s praktičnega vidika relevantno za spremljanje v gospodinjstvih, smo povprašali Reneja Bizjaka iz Agencije za energijo: »Nikakor gospodinjstva ne bodo na slabšem. Za gospodinjske in male poslovne odjemalce (moč enaka ali manjša od 43 kW) se ne bo spremenilo veliko, saj bo elektrooperater dogovorjeno moč, ki bo podlaga za obračun v posameznem časovnem bloku, določil kot povprečje treh konic odjema električne energije v posameznem časovnem bloku v obdobju zadnje višje sezone. Za to skupino je določeno tudi prehodno obdobje – dve leti po začetku uporabe novega obračunskega akta se tem odjemalcem ne bo obračunala presežna moč, bodo pa na računih obveščeni o prekoračitvah (nad dogovorjeno močjo) oziroma stroških, ki bi jim lahko nastali, če bi se te določbe uporabljale.«

In še doda: »Gospodinjstva bodo imela dovolj časa, da spoznajo možnosti prilagajanja dogovorjene moči in s tem neposredni vpliv na višino stroška za omrežnino. Ne bo se treba obremenjevati, kdaj vključiti posamezne gospodinjske aparate. Po poteku dveletnega prehodnega obdobja, v katerem bodo ustrezno informirani in v katerem bodo svoj profil porabe lahko spremljali prek spletnega portala mojelektro.si, pa se jim bo presežna moč začela zaračunavati.«

 

Rene Bizjak agencija za energijo

Rene Bizjak iz Agencije za energijo


VIŠINA OMREŽNINE, POMEMBNI NAPOTKI

 • Večji del omrežnine bomo plačali glede na moč in manj glede na porabljeno energijo.
 • Za obračunsko moč, enako ali manj od 43 kW, velja prehodno obdobje.
 • Omrežnina se za presežno moč za prehodno obdobje dveh let ne obračunava, če odjemalec ne spremeni dogovorjene obračunske moči.
 • V prihodnosti se spreminja razmerje med obračunano močjo priključka in prevzeto energijo.
 • Odjemalec bo lahko prilagajal dogovorjeno moč.
 • Mesečni znesek za omrežnino je odvisen od obdobij, v katerih bo odjemalec uporabljal omrežje.
 • Tarifne postavke omrežnine bodo višje v obdobjih, ko bo omrežje obremenjeno.
 • Odjemalec bo prek cenovnih signalov spodbujen k zmanjšanju porabe EE.
 • Morebitno preseganje dogovorjene moči v posameznem časovnem bloku, ki se bo opazovalo v 15-minutnem intervalu, lahko gospodinjski odjemalec predvidi, če sešteje moči naprav, ki jih bo sočasno aktiviral. Takih naprav v gospodinjstvu ni veliko, sočasna uporaba v največjem možnem obsegu je običajno redkost, zato je nadzor izvedljiv brez večjih težav.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI